Všechny naše kliniky a lékárny fungují v běžném rozsahu dle aktuální provozní situace. Vstupujte s nasazeným respirátorem FFP2.

Antigenní testy na COVID-19

28. ledna 2021

Antigenní testy na COVID-19

Momentálně je v ČR možné podstoupit 3 odlišné metody testování v souvislosti s onemocněním COVID-19, a to PCR test, antigenní test a test na protilátky. Každý z nich detekuje přítomnost odlišných průkazných složek v těle testovaného. Pojďme se zaměřit na antigenní testování – jak funguje, kde se provádí a jak je spolehlivé?

 

Co je antigenní test a jak funguje?

Antigenní test detekuje virové bílkoviny. Jde o tzv. „rapid antigen test“, který odhaluje nemocné na vrcholu infekce – to znamená v momentě, kdy je v těle nejvyšší koncentrace těchto bílkovin a existuje nejvyšší riziko přenosu nákazy COVID-19.

Výhodou antigenního testu v porovnání s RT-PCR testem jsou nižší nároky na odbornost zdravotnického personálu při odběru, možnost vyhodnocení testu na místě, rychlost vyhodnocení (obvykle do 30 minut po odběru vzorku) a cena. Nevýhodou antigenního testu je nižší citlivost oproti standardnímu RT-PCR testu, který se používá pro přesné určení nakažených.

Jsou antigenní testy zdarma?

Bezplatné antigenní testování na COVID-19 u nás může v současné době dobrovolně podstoupit každý, kdo má veřejné zdravotní pojištění v ČR. A to u kteréhokoliv poskytovatele zdravotních služeb zařazeného do sítě antigenních odběrových center. Stačí o provedení antigenního testu požádat, objednat se a prokázat se průkazem pojištěnce či náhradním dokladem.

Jak se provádí antigenní test?

Při příchodu na odběrové místo budete nejdříve identifikováni (OP nebo pas + průkaz pojištěnce). Obdržíte eŽádanku a zabere pár minut, než zdravotník tuto administrativu zvládne. Samotný odběr trvá cca 1 až 2 minuty a je stejný jako u PCR testu – výtěr nosní dutiny speciální tyčinkou. Provedení, vyhodnocení a evidence výsledku je na 15 až 35 minut. Na odběrovém místě tedy všehovšudy strávíte něco mezi 20 a 40 minutami, dle vytížení a provozních možností daného odběrového místa.

Výhodou antigenního testování je rychlost vyhodnocení – max. do 35 minut. Foto: Jakayla Toney, Unsplash

O následném postupu rozhoduje stav pacienta a výsledek testu. Má-li testovaný příznaky a vyjde mu pozitivní test, další testy už se neprovádí – rovnou mu začíná izolace a epidemiologické šetření. Všichni, kteří s ním byli v rizikovém kontaktu, pak musí do karantény. Pokud je test pozitivní, ale testovaný je bez příznaků, v odběrovém centru následuje kontrolní PCR test, na jehož výsledky je však zapotřebí vyčkat déle.

Zde najdete detailní doporučení Ministerstva zdravotnictví v případě, že je váš výsledek POZITIVNÍ, nebo naopak NEGATIVNÍ.

Antigenní test ze slin

Novinku představují antigenní testy ze slin určené k samotestování:

Antigenní test ze slin             

Jak se objednat na antigenní test

Pokud se plánujete objednat na antigenní test, můžete využít našich EUC Laboratoří:

Antigenní testování v EUC   

Na některých stanovištích lze antigenní test absolvovat přímo z vozidla. Foto: Mick Haupt, Unsplash

Bezpečnost a spolehlivost antigenního testu

Antigenní testy jsou zcela bezpečné, tedy samozřejmě za předpokladu, že je provádí školení zdravotníci. Proto je nezbytné, aby bylo každé odběrové místo zaregistrované a zdravotníci řádně proškolení.

Pro určení spolehlivosti a chybovosti antigenních testů se používají výpočty tzv. specificity a senzitivity. Dle ověřených informací mají antigenní testy dovážené do ČR senzitivitu mezi 81 % a 98 %. Což znamená, že váš negativní výsledek antigenního testu nemusí znamenat, že nejste nakaženi s takovou spolehlivostí jako při PCR testu. Antigenní testy mají obecně vysokou míru specificity. Takže člověk, kterému vyšel pozitivně antigenní test, je velmi pravděpodobně skutečně nakažen.

Rozdíly mezi jednotlivými metodami testování 

  • RT-PCR test – detekuje přítomnost virové RNA. Jde o velmi přesný a účinný test, který dokáže odhalit nakaženého COVID-19 i předtím, než je infekční, tedy umožní jeho včasnou izolaci. Díky tomu metoda dokáže efektivně zabránit přenosu viru. Oproti antigennímu testu je zde nevýhodou finanční nákladnost, delší doba vyhodnocování a nutnost vysoce odborného personálu pro manipulaci se vzorky.

  • Rapid Antigen test – detekuje virové bílkoviny. Odhalí nemocné na vrcholu infekce, kdy je v těle nejvyšší koncentrace těchto bílkovin. Oproti standardnímu RT-PCR testu ale není tak přesný. Při používání antigenního testu projde nemalé procento infikovaných jako falešně negativní. Jeho výhodou je nízká cena (pro pojištěnce je zdarma), rychlý výsledek a nižší nároky na odbornost personálu. Jste-li tedy testovaní metodou Rapid Antigen testu, není stoprocentně zaručeno, že v době odběru nejste nakažení.

  • Test na protilátky – ten měří protilátky proti viru SARS-CoV-2 v těle jedinců, kteří již onemocnění COVID-19 prodělali, případně se z nemoci úspěšně zotavují. Tyto protilátky nejsou přítomny na začátku onemocnění. Bude možné stanovovat i protilátky po vakcinaci proti SARS-CoV-2.

Kde jsou odběrová místa?

Seznam veřejných odběrových míst pro bezplatný antigenní test najdete zde. Tato odběrová centra jsou rozmístěna po celé republice, nejhustěji pak v Praze, dále v Brně a Ostravě. Pro objednání a rezervaci konkrétního data a času testu obvykle stačí vyplnit jednoduchý registrační formulář.

Existuje také síť odběrových míst smluvních podnikatelů zdravotních služeb (praktičtí lékaři, ambulantní specialisté, stomatologové…), která je určena pro běžné pacienty těchto ordinací. Na antigenní test se tedy někteří mohou objednat přímo ke svému lékaři. Seznam takových míst najdete zde.

Testovat se, či netestovat?

Testování POC antigenním testem je dobrovolné a bezplatné. Zda se rozhodnete pro tuto variantu, záleží čistě na vás a pochopitelně na okolnostech, proč se chcete nechat testovat. Ve zkratce – antigenní test detekuje virové bílkoviny a díky tomu odhalí nemocného na vrcholu infekce. Je sice rychlý a zdarma, ale není tak přesný jako PCR test, který dokáže odhalit nákazu COVID-19 ještě před vypuknutím infekčnosti a za který si většinou musíte připlatit.

Přejete si o COVID 19 dozvědět více? Nabízíme článek, který odpovídá na nejčastější otázky. 

Koronavirus v otázkách a odpovědích

Související články