27. listopadu 2017 Pro média

Jaká byla naše ambulantní konference?

V listopadu proběhl již druhý ročník celostátní konference ambulantní péče. Akce, jejímž hlavním partnerem je EUC, byla nabitá zajímavými informacemi o nových trendech z různých oblastí medicíny. V roli přednášejících se na konferenci objevila řada významných osobností medicínského života a v příspěvcích zazněla řada praktických doporučení. Účastníci měli možnost si poslechnout 12 přednášek v pěti tematických sekcích a v plném sále bylo často slyšet potlesk. Jsme moc rádi, že se ambulantní konference takto povedla, a těšíme se na další ročník.

Těm, kteří se konference nezúčastnili, přinášíme krátké shrnutí jednotlivých prezentací a také jednu dobrou zprávu. Některé příspěvky jsou volně přístupné na YouTube, a můžete si je tedy poslechnout, což vřele doporučujeme.

1. eHealth v ČR dnes a zítra

MUDr. Cyril Mucha/Současné trendy v elektronizaci zdravotnictví
Současný stav elektronizace zdravotnictví v ČR ve svém příspěvku shrnul praktický lékař MUDr. Cyril Mucha. Situace okolo eHealth je v České republice rozporuplná. Projekty, které se realizují, trpí řadou nedostatků a není úplně jednoduché se v nich dobře vyznat. MUDr. Cyril Mucha se ve své přednášce postupně věnoval eReceptu, neschopence, EET, dokumentaci, výměně zdravotnických informací a telemedicíně. Posluchači se mohli dozvědět řadu praktických informací o konkrétní situaci ohledně jednotlivých nástrojů eHealth a lépe se zorientovat v realitě současného stavu elektronizace zdravotnictví.

2. Všeobecné praktické lékařství a ambulantní péče

Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D./Role praktického lékaře v kardiometabolické a nádorové prevenci
Přednosta Ústavu všeobecného lékařství 1. LF UK doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D., představil některé nové přístupy k vyhodnocování rizikových pacientů a vysvětlil svůj pohled na roli praktického lékaře při záchytu pacientů s vyšším rizikem kardiometabolických a nádorových onemocnění. Přednášku najdete na YouTube.

Doc. MUDr. Petr Valášek, Ph.D./Rozdíly v primární péči v UK a ČR
O rozdílech v primární péči v Anglii a v ČR promluvil doc. MUDr. Petr Valášek, Ph.D., z EUC Kliniky Canadian Medical. Ve Velké Británii absolvoval postgraduální program pro praktické lékaře a 15 let v UK působil. V příspěvku zaznělo především to, že praktický lékař v UK musí zvládnout podstatně širší spektrum onemocnění, a tomu odpovídá i náročnost vzdělání. Organizace péče je efektivnější, nelékařský personál má širší kompetence a lékaři jsou školeni v komunikaci. Přednášku najdete na YouTube.

RNDr. Magdalena Uvírová a MUDr. Jan Všetička/Genetické minimum pro praktiky
Genetik MUDr. Jan Všetička se ve své přednášce podělil o praktická doporučení v oblasti genetických vyšetření u různých skupin pacientů a onemocnění. Magdalena Uvírová z CGB laboratoří se věnovala specifikům preanalytické fáze v oboru genetické diagnostiky a mluvila především o pravidlech odběru, skladování transportu biologického materiálu.

3. Preventivní medicína

MUDr. Hana Krejčí, Ph.D./Nízkosacharidová strava nejen v léčbě diabetu
MUDr. Hana Krejčí, Ph.D., z 3. interní kliniky 1. LF UK se věnovala nízkosacharidové stravě při léčení diabetu a dalších metabolických onemocnění. Během přednášky vysvětlila základy této stravy a seznámila posluchače i s řadou výzkumů z poslední doby, ze kterých vyplývá, že se jedná o bezpečný a funkční způsob výživy s výbornými výsledky. Více informací najdete i na www.cukrpodkontrolou.cz, jehož je MUDr. Hana Krejčí, Ph.D., spoluautorkou.

Mgr. Šárka Šmídová/Úloha sestry v edukaci diabetika, disease management
Mgr. Šárka Šmídová, manažerka kvality EUC, představila nový projekt EUC zaměřený na komplexní péči o diabetického pacienta, jehož součástí jsou různé formy léčby a podpory nemocného včetně hloubkové edukace. Tu může provádět sestra v rámci svých kompetencí. Tento model má řadu výhod. Pacient získává lepší informace od sestry, která má více prostoru se mu věnovat, a lékař se může zaměřit na jiné složky léčby.

4. Etika a právo v medicíně

Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D./Výzvy moderní biomedicíny v lékařské etice
Mgr. Marek Vácha, Ph.D., přednosta Ústavu etiky 3. LF UK, mluvil o nečekaných etických zákoutích, která přinášejí nové metody biomedicíny. Ve svém příspěvku se zaměřil na problematiku genových manipulací. Přednášku nabitou informacemi najdete na YouTube.

MUDr. Radkin Honzák, CSc./Humor v životě a medicíně
Populární psychiatr a psychosomatik MUDr. Radkin Honzák, CSc., mluvil o léčivosti humoru nejen v ordinaci. Jeho přednáška byla milou ukázkou humoru v praxi a příjemným osvěžením konference.

MUDr. et Mgr. Jolana Těšínová/Právní aspekty poskytování zdravotní péče v ambulantní praxi
Příspěvek MUDr. et Mgr. Jolany Těšínové se zaměřil na práva a povinnosti zdravotnického pracovníka, postavení pacienta v systému poskytování zdravotních služeb, vedení zdravotnické dokumentace a nakládání s ní, právní odpovědnost a právní ochranu zdravotnického pracovníka a poskytovatele zdravotních služeb. V přednášce zazněla řada velmi užitečných doporučení pro praxi.

5. Očkování a cestovní medicína

MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D./Nejčastější importované nákazy a jejich prevence
MUDr. RNDr. František Stejskal, Ph.D., ve své přednášce shrnul nejčastější importovaná infekční onemocnění a přidal i praktická doporučení, jak snížit riziko nákazy. Zajímavou přednášku najdete na YouTube .

Doc. MUDr. Rastislav Maďar, Ph.D., MBA, FRCPS/Očkování z pohledu cestovní medicíny
Žijeme v době, kdy se cestuje mnohem více než kdy jindy a rizika různých nákaz stoupají. Přednáška doc. MUDr. Rastislava Maďara, Ph.D., MBA, vedoucího Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví LF OU, byla nabitá praktickými informacemi nejen o tom, jak se před cestami očkovat, ale také jak se v různých exotických destinacích chovat. Působivý byl i obrazový materiál, kterým byl příspěvek doplněn. Půlhodinová přednáška je dostupná na YouTube a vřele ji doporučujeme nejen všem lékařům a sestrám, ale úplně každému, kdo se chystá vycestovat byť jen do Chorvatska. 

YouTube kanál EUC

Fotogalerie

Související články

Více článků

Laboratorní vyšetření pro vegany a vegetariány. Které testy jsou důležité?

Zdravotnická skupina EUC hlásí rekordní nárůst obratu

Pražanům není prevence lhostejná

Podpořili jsme Sportovních hry seniorů