Karcinom (rakovina) prsu

07. března 2018 Nemoci a diagnózy

Karcinom (rakovina) prsu

Karcinom prsu se formuje v prsní tkáni a po rakovině kůže je to druhé nejčastěji diagnostikované nádorové onemocnění a nejčastější nádorové onemocnění u žen.

Rakovina prsu se projevuje abnormálním růstem některých buněk, které vytvoří v tkáni novotvar. Onemocnění se může dále šířit do okolních lymfatických uzlin a metastazovat do dalších částí těla. Rakovina prsu se nejčastěji objevuje v oblasti mlékovodů (duktů), které odvádějí mléko z prsu do bradavky. Dalším místem, kde často vzniká nádor, jsou tzv. lobulární laloky, což je žlázovitá tkáň produkující mléko. Nádor se ale může projevit i v jiné tkáni.

Jedná se o dominantně ženské onemocnění, které se ale vzácně může projevit i mužů. Úspěšnost léčby je významně ovlivněna včasným záchytem nádoru. Proto lékaři ženám doporučují pravidelné samovyšetření prsu a po čtyřicátém roce věku také pravidelná vyšetření v akreditovaném mamocentru. Ta mohou onemocnění odhalit již v začátcích, tedy ve  stadiu, kdy se naprostá většina pacientek zcela vyléčí. Počet žen, které se z rakoviny prsu úspěšně zotaví, naštěstí vzrůstá díky rozvoji nových léčebných metod a lepšímu povědomí o preventivních vyšetřeních.

Anatomie prsu
Mléčná žláza se skládá z mléčných laloků (lobulů), ve kterých se tvoří v období kojení mléko. Prs obsahuje 15 až 20 těchto laloků složených z menších lalůčků. Z těch ústí mlékovody (dukty), kterými se mléko dostává směrem k bradavce. Prostor mezi lalůčky vyplňuje tuková tkáň a vazivo. Prs je protkán sítí krevních a lymfatických cév. Míza proudící cévami prochází mízními uzlinami rozmístěnými v podpaží, mezi žebry a v okolí klíční kosti.

 

 

 

Typy karcinomu prsu

Rakovina prsu má řadu typů a také různé systémy klasifikace, které obvykle obsahují přes dvě až tři desítky různých prsních karcinomů. V běžné praxi se nejčastěji setkáváme s těmito typy nádorů:

 • Invazivní duktální karcinom
 • Invazivní lobulární karcinom
 • Duktální karcinom in situ
 • Lobulární karcinom in situ
 • Pagetův karcinom
 • Zánětlivý karcinom
 • Tubulární karcinom
 • Mucinózní karcinom

Symptomy karcinomu prsu

Rakovina prsu se může projevit následujícími symptomy a obtížemi. V počátcích onemocnění ale žena velmi často nepozoruje žádné změny a nádor lze zachytit pouze pomocí zobrazovacích metod.

 • Bulka v prsu nebo zatvrdnutí tkáně v určitém místě
 • Změny ve tvaru, velikosti či vzhledu prsu
 • Změny na kůži prsu, vtažená kůže, “pomerančový” vzhled
 • Vtažená/vpáčená bradavka
 • Olupování kůže, či změna barvy kůže na bradavce a dvorci
 • Zarudnutí kůže prsu či bradavky
 • Změny v symetrii prsů a bradavek
 • Bolest v prsu ( u pokročilých stadií)
 • Zvětšení mízních uzlin v oblasti prsu
 • Výtok z bradavky (krvavý)

Ne každá z výše popsaných změn ale znamená automaticky vážný problém. K ověření diagnózy musí být provedeno odborné vyšetření, které obvykle zahrnuje mamograf, ultrazvuk a biopsii.

Kdy navštívit lékaře

Pokud si najdete bulku anebo jakoukoliv neobvyklou změnu v oblasti prsu, objednejte se na vyšetření ke svému gynekologovi či praktickému lékaři. Ten vás s nevětší pravděpodobností pošle na odborné vyšetření do specializovaného mamocentra.

Související články

Více článků