27. listopadu 2017 Moderní léčba a prevence

Kouzlo dětské dermatologie

Dětská dermatologie je relativně úzká medicínská specializace, zabývající se kožními onemocněními u dětí od narození do dovršení věku 18 let. Malé zastoupení tohoto oboru někdy vzbuzuje rozpaky nad potřebou jeho existence. Dětská dermatologie se ale od dospělé výrazně liší a v systému péče o pacienty s kožními onemocněními má své nenahraditelné místo.


Tradice dětské dermatologie 

Dětská dermatologie má letitou tradici nejen v Evropě, ale také v Severní a Jižní Americe. V roce 1973 byla v Mexiku založena Mezinárodní společnost dětské dermatologie (International Society of Pediatric Dermatology, ISPD), v roce 1976 se konal v Mexiku první mezinárodní sjezd dětské dermatologie. Evropská společnost dětské dermatologie (European Society for Pediatric Dermatology, ESPD) byla založena v Bruselu v roce 1983. ESPD je pro dětské dermatology v Evropě hlavním zdrojem informací z oboru dětské dermatologie, pořádá pravidelné kongresy, vydává odborné časopisy a pravidelně aktualizované učebnice dětské dermatologie.

Dětská dermatologie v Brně

V tehdejším Československu bylo otevřeno první pracoviště dětské dermatologie v budově Dětské nemocnice v Černých Polích v Brně již 18. července 1953. Přednostou dětského kožního oddělení (DKO) se stal prof. MUDr. Antonín Trýb, DrSc., který současně vedl Dermatovenerologickou kliniku v Pekařské ulici. DKO mělo ambulantní a lůžkovou část (27 lůžek), místnost pro fototerapii a kožní laboratoř. Toto po Miláně druhé nejstarší dětské kožní pracoviště v Evropě zorganizovalo první sjezd dětské dermatologie již v roce 1961, v roce 1964 se konal sjezd s mezinárodní účastí. Vysokou odbornou úroveň si dětské kožní oddělení v Brně udrželo až do současnosti. Stalo se doškolovacím centrem oboru dětské dermatologie, pořádá předatestační stáže pediatrů, dermatovenerologů a dětských dermatologů. Disponuje vlastními lůžky pro hospitalizované pacienty a jejich rodiče, kromě běžné ambulance provádí superkonziliární a konzultační činnost pro nejzávažnější případy. V roce 1996 byla v hotelu Atlantis v Brně založena také Sekce dětské dermatologie (SDD) České  dermatovenerologické společnosti. SDD pravidelně pořádá odborné kongresy a semináře a udržuje mezinárodní kontakty. 

Specifika dětské dermatologie

V ambulanci všeobecného dermatovenerologa činí dětský pacient pouze 5–10 % nemocných. Jelikož dítě není malý dospělý a pediatrie není malá interna, má jistě i pediatrie a dětská dermatologie své nezastupitelné místo. Díky rychlému přibývání poznatků o etiopatogenezi a diagnostice nejen vrozených kožních nemocí u dětí a rozšiřování spektra léčebných postupů se dnes stává dětská dermatologie respektovanou specializací.
Spektrem a klinickým obrazem se kožní onemocnění u dětí zcela liší od nemocí dospělých. Díky znalostem z pediatrie a farmakologie může dětský dermatolog „ušít léčbu na míru“, tj. léčit za použití přípravků s minimálními
zdravotními riziky a maximálním efektem, což je důležité zejména v novorozeneckém a kojeneckém věku.

Specializovaná pracoviště

Proto je k zajištění včasné diagnostiky a optimální terapie v mnoha zemích budována síť ambulancí dětské dermatologie. Specializované dětské kožní ambulance se obvykle nacházejí ve fakultních a krajských nemocnicích, méně často se jedná o ambulantní zařízení. Mezi historicky nejstarší a nejvýznamnější pracoviště dětské dermatologie v České republice patří kromě zmíněného dětského kožního oddělení ve FN Brno také dermatologické oddělení pro děti ve FN Motol, další pracoviště se nachází v Praze ve VFN na Karlově náměstí, FN Královské Vinohrady a v Nemocnici Na Bulovce, dále ve FN Plzeň, FN Hradec Králové a FN Ostrava. 

Spektrum diagnóz

Mezi nejčastější nemoci v ordinaci dětského dermatologa patří jednoznačně atopický ekzém. Toto onemocnění mnoha tváří se velmi liší v různých věkových kategoriích nejen vzhledem, reaktivitou kůže a průběhem, ale také léčbou. Z dalších běžných onemocnění lze jmenovat akné, kopřivky a jiné alergické reakce a různorodé kožní infekce, zejména bakteriální a virové. Specifickou kapitolou jsou kožní choroby u novorozenců, kdy je
nutné včasné odlišení závažných stavů potenciálně ohrožujících život novorozence od banálních přechodných vyrážek novorozeneckého věku (ačkoliv tyto vyrážky mají dobrou prognózu, někdy probíhají velmi dramaticky). Mezi méně časté nemoci patří vrozené névy, zejména hnědé pigmentové projevy na kůži, vitiligo a jiné poruchy pigmentace, vrozené cévní malformace, hemangiomy, autoimunitní nemoci a různé typy výpadu vlasů.
Ze vzácných nemocí je nejčastější neurofibromatóza, tuberózní skleróza, poruchy rohovění (ichtyózy a palmoplantární keratózy), poruchy soudržnosti kůže (epidermolysis bullosa congenita, tzv. nemoc motýlích křídel), vrozené choroby vlasů a nehtů a mnohé další. 

Dětská dermatologie v EUC Klinice Ústí nad Labem

Od září 2015 se nachází ambulance dětské dermatologie v EUC Klinice Ústí nad Labem, s. r. o., jako první tohoto zaměření v celém severočeském regionu (v Ústeckém, Karlovarském a Libereckém kraji). Poskytujeme ambulantní péči pro děti a dorost do 18 let v rámci celého spektra kožních nemocí novorozeneckého, kojeneckého a dětského věku, jednou týdně provozujeme akné poradnu. V našem zařízení můžeme malým
pacientům poskytnout pestrou paletu fyzikálních léčebných metod, zejména kryoterapii tekutým dusíkem, fototerapii UVB 311 nm, biostimulační a excimerový laser, manuální a přístrojové lymfodrenáže. Velké zásluhy na zdraví našich pacientů má personál EUC Lékárny Ústí nad Labem díky přípravě magistraliter léčiv a prodeji doplňkové dermokosmetiky. Mezioborová spolupráce Velmi důležitou roli hraje mezioborová spolupráce se spádovými ambulancemi dětské alergologie a imunologie, specializovanými poradnami Dětské kliniky Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem (revmatologie, neurologie, nefrologie, kardiologie, gastroenterologie
a endokrinologie), s oddělením dětské chirurgie a novorozeneckým oddělením Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Složitější případy řešíme ve spolupráci s dermatologickým oddělením pro děti ve FN Motol a dětským kožním oddělením FN Brno, v případě potřeby léčíme naše pacienty za hospitalizace na Dětské klinice Masarykovy nemocnice nebo na Dermatovenerologické klinice Nemocnice Na Bulovce. 

Na závěr

Dětská dermatologie je obor nejen velmi pestrý a zajímavý, ale také náročný. V minulosti nebyl mezi lékaři o dětskou dermatologii velký zájem, což je patrně dáno obavou ze zodpovědnosti a komunikační bariéry u dětského pacienta. Vždyť chybná diagnostika a nevhodná terapie obzvlášť u nejmenších pacientů mohou napáchat nenapravitelné škody, v nejhorším případě i ohrozit život nebo způsobit trvalé následky. Specializace dětská dermatologie je nyní nástavbovou atestací po složení atestace z dermatovenerologie (dříve bylo složení atestace možné také po atestaci z pediatrie). Od roku 1984 dosud získalo tuto specializovanou způsobilost jen něco přes 30 lékařů. V roce 2016 jsem řady dětských atestovaných dermatologů rozšířila i já a letos na podzim úspěšně složilo atestaci i několik mých kolegyň. 

Z celého srdce jim gratuluji k úspěšnému složení atestace a přeji jim mnoho pracovních úspěchů, ať obor dětské dermatologie může nadále růst.


MUDr. DANIELA HUMHEJOVÁ pracuje v EUC Klinice Ústí nad Labem jako ambulantní dermatoveneroložka a dětská dermatoveneroložka. Po ukončení lékařské fakulty nastoupila do Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, kde stále působí a věnuje se dětské dermatologii. V roce 2015 složila atestaci v oboru dermatovenerologie, v roce 2016 v oboru dětská dermatovenerologie. absolvovala stáže na kožním oddělení FN Brno a dermatologickém oddělení pro děti ve FN Motol. Účastnila se klinických studií psoriázy. Pravidelně publikuje v odborném tisku a věnuje se přednáškové činnosti.

Související články

Více článků

ŽENY ŽENÁM 2019 Zlín

ŽENY ŽENÁM 2019 Ústí nad Labem

ŽENY ŽENÁM 2019 Ostrava

ŽENY ŽENÁM 2019 Olomouc