04. října 2018 Moderní léčba a prevence

Na operaci do Kladna

Chirurgické oddělení EUC Kliniky Kladno vede od jara 2018 nový primář, chirurg s dlouholetou praxí, MUDr. Daniel Ehrenberger, který se zároveň stal i vedoucím lékařem této kliniky. Relativně malé pracoviště poskytující kvalitní chirurgickou péči v přátelsky naladěném prostředí si stále častěji nachází klienty nejen z Kladenska a blízké Prahy, ale třeba i z Rakovnicka a z Ústeckého kraje. Primář Daniel Ehrenberger věří, že do Kladna na chirurgické oddělení by mohlo díky kvalitě poskytované péče a velmi krátkým objednacím termínům přicházet na operaci i ze vzdálenějších regionů stále více pacientů.

Co všechno se na chirurgii v Kladně s vaším příchodem změnilo?

Do jisté míry se změnilo spektrum prováděných výkonů. Rádi bychom se více zaměřovali na operační výkony břišní dutiny s využíváním laparoskopických postupů a na operace všech druhů kýl. Naopak dřívější zaměření na cévní chirurgii jsme utlumili a provádíme jen klasické operace varixů dolních končetin. Restrukturalizace souvisí s odborným zaměřením současného týmu. Jsem všeobecný chirurg se specializací na břišní oblast, miniinvazivní operativu. Doplnili jsme i potřebné technické vybavení operačních sálů, zejména harmonický skalpel. V tomto směru můžeme tedy činnost dále rozšiřovat. Dochází i ke zkracování nutné doby hospitalizace pacientů na oddělení. Byl zaveden nový objednávací systém, který napomáhá možnosti nabízet skutečně velmi krátké objednací termíny a usnadňuje a urychluje práci personálu. 

Jaké spektrum výkonů tedy pacientům můžete nabídnout?

Operujeme všechny druhy kýl, řešíme problematiku onemocnění žlučníku, apendixu, provádíme rekonstrukce břišní stěny s vícečetnými kýlami a defekty po předchozích operacích, destrukce srůstů v dutině břišní laparoskopicky, klasické operace varixů dolních končetin, operační řešení hemoroidů. Na jaře 2018 nastoupila také nová kolegyně, MUDr. Kateřina Malčánková, která se specializuje na gastroenterologicko-chirurgickou problematiku. Součástí kliniky je i ortopedické oddělení, jehož vedoucím lékařem je MUDr. Tomáš Hudec. Ortopedie provádí různé vybrané operace na pohybovém aparátu, operace karpálních tunelů, a to velmi úspěšně i miniinvazivně/endoskopicky, což není jinak zcela běžné, provádějí se artroskopické výkony, operace vbočených palců nohou, operační řešení Dupuytrenovy kontraktury rukou, ale i větší výkony jako endoprotézy kloubů. 

Dalo by se říct, že v laparoskopických výkonech vaše pracoviště vyniká?

Laparoskopické výkony a operace všech druhů kýl patří skutečně k našim předním specializacím. Máme v této oblasti dlouholeté zkušenosti a můžeme nabídnout vysokou úroveň péče. Provádíme skutečně velké množství laparoskopických operací bez komplikací a bez nutnosti konverze na operaci klasickou.
EUC Klinika Kladno má také výbornou pověst v oblasti mamární péče… V oblasti prsní diagnostiky a prsní chirurgie rozhodně máme na čem stavět a vysoký standard chceme dále rozvíjet. Máme výborné lékaře, MUDr. Stanislav Strolený je špičkový odborník s dlouholetými zkušenostmi, k pacientkám má vynikající přístup a věnuje jim skvělou profesionální péči. Na klinice máme i špičkové mamodiagnostické pracoviště vedené prim. MUDr. Barborou Balíkovou. Na jaře jsme také nově navázali spolupráci s MUDr. Josefem Zábranským z Ústí nad Labem, který je též specialistou na chirurgii prsu. Provádí u nás pravidelně mamologické operace a přijíždí za ním řada pacientek z Ústeckého kraje. 

Co na kliniku do Kladna přivádí pacienty z Prahy, anebo dokonce z Ústeckého kraje?

Kromě kvality poskytované péče a příjemného prostředí jsou to také skutečně velmi krátké objednací lhůty jak na ambulantní vyšetření, tak i na samotný operační výkon. Na naší klinice dostane pacient nabídku termínu na plánovanou operaci téměř vždy zhruba za deset až dvacet dnů od objednání, což mnoho pacientů velmi oceňuje.

Přispívá k relativně krátkým objednacím termínům i nový systém objednávání?

Nově zavedený objednávací systém na přesný čas minimalizuje dobu čekání pacienta v ambulantní čekárně a současně umožňuje i lépe organizovat plánování operačních programů a napomáhá tak i udržovat velmi krátké objednací lhůty.

A když se rozhodnu, že si chci nechat u vás provést třeba operaci kýly, co musím udělat?

Postup je velmi jednoduchý. U nás na recepci se telefonicky nebo osobně objednáte do příslušné specializované poradny. Objednáme vás na konkrétní datum a přesný čas. Termín prvního vyšetření v poradně je prakticky vždy v rámci několika nejbližších dnů. Zatím se nám nestává, že by to bylo déle, a tento standard bychom rádi udrželi. Ve specializované poradně už se vás osobně ujme chirurg, který vás vyšetří, stanoví diagnózu, případně podle potřeby indikuje další vyšetření, navrhne nejlepší možný postup a také s vámi dohodne termín plánované operace. Tu také sám provede a následně i kontroluje pacienta opět ambulantně. Tento individuální přístup lékaře-chirurga hodnotí pacienti vesměs velmi pozitivně.    

A vědí o možnostech chirurgie  na EUC Klinice Kladno kolegové z celé skupiny EUC?

Myslím, že zatím ne v takové míře, jak bych si přál. Byl bych velmi rád, kdyby kolegové zejména z EUC klinik v Praze, ale i z jiných regionů, věděli, že tady v Kladně takové možnosti jsou, a naši chirurgickou péči pacientům nabízeli. Do Kladna je z Prahy bezproblémová doprava, pro příjezd autem jsou těsně u kliniky dvě bezplatná parkoviště, z Veleslavína jezdí velmi často až do blízkosti kliniky bus PID. S dostupností tedy žádný problém není.

Jak se vám daří na oddělení vytvářet příjemné prostředí i po té lidské  stránce?

Výhodou je, že jsme relativně malé pracoviště, všichni se známe a za každým lékařem i sestrou je jejich práce bezprostředně vidět. Neprofesionální nebo nepříjemný přístup se u nás nedá schovat. To, že se nám na klinice daří udržovat příjemnou atmosféru a vysokou kvalitu péče, soudím i z toho, že nám pacienti opakovaně vyjadřují pochvaly a po osobní zkušenosti nás doporučují i svým příbuzným a známým.

MUDr. Daniel Ehrenberger je specializovaný chirurg s třicetiletou praxí. Studium na Lékařské fakultě UK ukončil v Praze v roce 1988. Získal postupně I. a II. atestaci v oboru všeobecná chirurgie. Je držitelem Diplomu celoživotního vzdělávání vydaného ČLK. Do EUC Kliniky Kladno přišel z Nemocnice Pod Petřínem, kde působil řadu let jako primář chirurgie. Pravidelně se účastní domácích i zahraničních kongresů, a to opakovaně aktivně i jako přednášející. Věnuje se publikační činnosti. Ve volném čase rád cestuje.  

Související články

Více článků

ŽENY ŽENÁM 2019 Zlín

ŽENY ŽENÁM 2019 Ústí nad Labem

ŽENY ŽENÁM 2019 Ostrava

ŽENY ŽENÁM 2019 Olomouc