Všechny naše kliniky a lékárny fungují v běžném rozsahu dle aktuální provozní situace. Vstupujte s nasazeným respirátorem FFP2.

Na operaci do Kladna

04. října 2018 Moderní léčba a prevence

Na operaci do Kladna

Chirurgické oddělení EUC Kliniky Kladno vede od jara 2018 nový primář, chirurg s dlouholetou praxí, MUDr. Daniel Ehrenberger, který se zároveň stal i vedoucím lékařem této kliniky. Relativně malé pracoviště poskytující kvalitní chirurgickou péči v přátelsky naladěném prostředí si stále častěji nachází klienty nejen z Kladenska a blízké Prahy, ale třeba i z Rakovnicka a z Ústeckého kraje. Primář Daniel Ehrenberger věří, že do Kladna na chirurgické oddělení by mohlo díky kvalitě poskytované péče a velmi krátkým objednacím termínům přicházet na operaci i ze vzdálenějších regionů stále více pacientů.

Co všechno se na chirurgii v Kladně s vaším příchodem změnilo?

Do jisté míry se změnilo spektrum prováděných výkonů. Rádi bychom se více zaměřovali na operační výkony břišní dutiny s využíváním laparoskopických postupů a na operace všech druhů kýl. Naopak dřívější zaměření na cévní chirurgii jsme utlumili a provádíme jen klasické operace varixů dolních končetin. Restrukturalizace souvisí s odborným zaměřením současného týmu. Jsem všeobecný chirurg se specializací na břišní oblast, miniinvazivní operativu. Doplnili jsme i potřebné technické vybavení operačních sálů, zejména harmonický skalpel. V tomto směru můžeme tedy činnost dále rozšiřovat. Dochází i ke zkracování nutné doby hospitalizace pacientů na oddělení. Byl zaveden nový objednávací systém, který napomáhá možnosti nabízet skutečně velmi krátké objednací termíny a usnadňuje a urychluje práci personálu. 

Jaké spektrum výkonů tedy pacientům můžete nabídnout?

Operujeme všechny druhy kýl, řešíme problematiku onemocnění žlučníku, apendixu, provádíme rekonstrukce břišní stěny s vícečetnými kýlami a defekty po předchozích operacích, destrukce srůstů v dutině břišní laparoskopicky, klasické operace varixů dolních končetin, operační řešení hemoroidů. Na jaře 2018 nastoupila také nová kolegyně, MUDr. Kateřina Malčánková, která se specializuje na gastroenterologicko-chirurgickou problematiku. Součástí kliniky je i ortopedické oddělení, jehož vedoucím lékařem je MUDr. Tomáš Hudec. Ortopedie provádí různé vybrané operace na pohybovém aparátu, operace karpálních tunelů, a to velmi úspěšně i miniinvazivně/endoskopicky, což není jinak zcela běžné, provádějí se artroskopické výkony, operace vbočených palců nohou, operační řešení Dupuytrenovy kontraktury rukou, ale i větší výkony jako endoprotézy kloubů. 

Dalo by se říct, že v laparoskopických výkonech vaše pracoviště vyniká?

Laparoskopické výkony a operace všech druhů kýl patří skutečně k našim předním specializacím. Máme v této oblasti dlouholeté zkušenosti a můžeme nabídnout vysokou úroveň péče. Provádíme skutečně velké množství laparoskopických operací bez komplikací a bez nutnosti konverze na operaci klasickou.
EUC Klinika Kladno má také výbornou pověst v oblasti mamární péče… V oblasti prsní diagnostiky a prsní chirurgie rozhodně máme na čem stavět a vysoký standard chceme dále rozvíjet. Máme výborné lékaře, MUDr. Stanislav Strolený je špičkový odborník s dlouholetými zkušenostmi, k pacientkám má vynikající přístup a věnuje jim skvělou profesionální péči. Na klinice máme i špičkové mamodiagnostické pracoviště vedené prim. MUDr. Barborou Balíkovou. Na jaře jsme také nově navázali spolupráci s MUDr. Josefem Zábranským z Ústí nad Labem, který je též specialistou na chirurgii prsu. Provádí u nás pravidelně mamologické operace a přijíždí za ním řada pacientek z Ústeckého kraje. 

Co na kliniku do Kladna přivádí pacienty z Prahy, anebo dokonce z Ústeckého kraje?

Kromě kvality poskytované péče a příjemného prostředí jsou to také skutečně velmi krátké objednací lhůty jak na ambulantní vyšetření, tak i na samotný operační výkon. Na naší klinice dostane pacient nabídku termínu na plánovanou operaci téměř vždy zhruba za deset až dvacet dnů od objednání, což mnoho pacientů velmi oceňuje.

Přispívá k relativně krátkým objednacím termínům i nový systém objednávání?

Nově zavedený objednávací systém na přesný čas minimalizuje dobu čekání pacienta v ambulantní čekárně a současně umožňuje i lépe organizovat plánování operačních programů a napomáhá tak i udržovat velmi krátké objednací lhůty.

A když se rozhodnu, že si chci nechat u vás provést třeba operaci kýly, co musím udělat?

Postup je velmi jednoduchý. U nás na recepci se telefonicky nebo osobně objednáte do příslušné specializované poradny. Objednáme vás na konkrétní datum a přesný čas. Termín prvního vyšetření v poradně je prakticky vždy v rámci několika nejbližších dnů. Zatím se nám nestává, že by to bylo déle, a tento standard bychom rádi udrželi. Ve specializované poradně už se vás osobně ujme chirurg, který vás vyšetří, stanoví diagnózu, případně podle potřeby indikuje další vyšetření, navrhne nejlepší možný postup a také s vámi dohodne termín plánované operace. Tu také sám provede a následně i kontroluje pacienta opět ambulantně. Tento individuální přístup lékaře-chirurga hodnotí pacienti vesměs velmi pozitivně.    

A vědí o možnostech chirurgie  na EUC Klinice Kladno kolegové z celé skupiny EUC?

Myslím, že zatím ne v takové míře, jak bych si přál. Byl bych velmi rád, kdyby kolegové zejména z EUC klinik v Praze, ale i z jiných regionů, věděli, že tady v Kladně takové možnosti jsou, a naši chirurgickou péči pacientům nabízeli. Do Kladna je z Prahy bezproblémová doprava, pro příjezd autem jsou těsně u kliniky dvě bezplatná parkoviště, z Veleslavína jezdí velmi často až do blízkosti kliniky bus PID. S dostupností tedy žádný problém není.

Jak se vám daří na oddělení vytvářet příjemné prostředí i po té lidské  stránce?

Výhodou je, že jsme relativně malé pracoviště, všichni se známe a za každým lékařem i sestrou je jejich práce bezprostředně vidět. Neprofesionální nebo nepříjemný přístup se u nás nedá schovat. To, že se nám na klinice daří udržovat příjemnou atmosféru a vysokou kvalitu péče, soudím i z toho, že nám pacienti opakovaně vyjadřují pochvaly a po osobní zkušenosti nás doporučují i svým příbuzným a známým.

MUDr. Daniel Ehrenberger je specializovaný chirurg s třicetiletou praxí. Studium na Lékařské fakultě UK ukončil v Praze v roce 1988. Získal postupně I. a II. atestaci v oboru všeobecná chirurgie. Je držitelem Diplomu celoživotního vzdělávání vydaného ČLK. Do EUC Kliniky Kladno přišel z Nemocnice Pod Petřínem, kde působil řadu let jako primář chirurgie. Pravidelně se účastní domácích i zahraničních kongresů, a to opakovaně aktivně i jako přednášející. Věnuje se publikační činnosti. Ve volném čase rád cestuje.  

Související články

Více článků