Nadační fond EUC podpořil první projetky

01. dubna 2019 Pomáháme Pro média

Nadační fond EUC podpořil první projetky

Nadační fond Elucidate založený skupinou EUC, který zahájil svou činnost v minulém roce, podpořil první projekty. Na jaké aktivity již fond přispěl a jaké má na letošní rok plány? Na otázky odpovídá ředitelka nadačního fondu Mgr. Kristýna Fejfarová.

Jaké projekty již letos nadační fond podpořil?

Nejžhavějším tématem konce minulého a začátku letošního roku je navázání spolupráce s neziskovou organizací Dorra, což je charitativní organizace, která poskytuje zdravotnickou pomoc v Indonésii na Lomboku. Dorra od nás zatím dostala léky a otoskop a nadace schválila další finanční pomoc, která by měla být z velké části použita na úhradu pojištění a očkování zdravotníků, kteří by chtěli na Lombok vycestovat jako dobrovolníci. 

Co dalšího se plánuje pro rok 2019?

Letos bychom chtěli otevřít kapitolu pro čerpání finanční podpory školám, které se věnují vzdělávání především všeobecných a praktických sester. Jednat se může o finanční pomoc při realizaci různých rozvojových projektů jak budoucích sester, tak i učitelek odborné praxe, které mimo jiné jsou také sestrami. 

Co si pod takovým projektem můžeme představit?

Vzhledem k tomu, že je řada škol nedostatečně vybavena moderní přístrojovou zdravotnickou technikou, vidím naše možnosti například ve vybavení odborných učeben přístroji, se kterými se sestry v praxi skutečně setkají. Dále se může jednat o pomůcky k péči o nemocné nebo o výukové simulátory, protože v současné době je jedním z velkých trendů právě simulovaná výuka a pro některé školy je nákup a výcvik pedagogů k takovéto výuce prakticky finančně nedostižný. Možná bude i podpora vzdělávání budoucích sester v takových oblastech, jako je duševní hygiena, techniky relaxace a péče o sebe. 

Jsou ještě nějaké další oblasti, na které by nadační fond chtěl přispět?

Samozřejmě i nadále hodláme podporovat další vzdělávání sester. Minulý rok jsme finančně pomohli našim sestřičkám v EUC, které se rozhodly studovat na vysoké škole. Byla schválena i úhrada nákladů spojených se vzděláváním pro fyzioterapeutky, které tak snáze získají zvláštní způsobilost v oboru, což znamená, že zařízení, kde pracují, může rozšířit spektrum poskytovaných výkonů. Pokračovat také chceme v již několik let fungující sponzorské spolupráci se soutěží Sestra sympatie, který organizuje agentura We Make Media. A v plánu máme i oslavu Dne sester, který se koná 12. května. Hlavním záměrem je pozvat sestry, aby si odpočinuly, užily si hezké odpoledne a třeba se i něco nového naučily. Zároveň bychom se při této příležitosti chtěli prezentovat jako zaměstnavatel, který nabízí přívětivější model zaměstnání než klasické nemocnice. Již jsme navázali spolupráci s jednou ze zdravotnických škol, které se tento nápad velice líbil a chce s naším fondem na jeho realizaci spolupracovat.

Máte zájem o podporu nadačního fondu EUC Elucidate? Více na www.eucnadace.cz

Související články