30. června 2017 Pro média

Nové složení představenstva EUC a.s.

Zdravotnická skupina EUC a.s. má od 1. července 2017 nové složení představenstva. 

Nově se jeho předsedou stává Václav Vachta. Dalšími členy představenstva jsou Milan Zapletal, Pavel Janda, Jiří Madar a nově jmenovaní jsou Michal Bednář (Medical Director) a Jan Běhounek (Business Developement Director).  

Václav Vachta (41) je absolventem VŠE a letos ukončil MBA stadium na prestižní University of Chicago. Ve vedení EUC (dříve Euroclinicum) pracuje od roku 2009. V roce 2015 převzal řízení EUC Laboratoří, byl odpovědný za integraci řady společností do skupiny EUC. EUC Premium (dříve společnosti Kardie a Medicover) je i díky jeho vedení největší společností na trhu zdravotní péče o zaměstnavatele a individuální klienty.

​Dosavadní předseda představenstva Jan Blaško bude předsedou dozorčí rady EUC a.s.

Související články

Více článků

Ženy se bojí gynekologického vyšetření, které jim může zachránit život

Mamocentra zdravotnické skupiny EUC se společně s CrossCafe zapojila do prevence rakoviny prsu

Prošlé obvazy můžete v domácí lékárničce mít, prošlé a neznáme léky však neskladujte

Neděle 29. září 2019 je „Světovým dnem srdce“. Slibme si, že budeme žít zdravěji