18. ledna 2017 Zdraví a životní styl Moderní léčba a prevence

Novinka v diagnostice rakoviny tlustého střeva

Česká republika je nechvalně proslulá vysokým výskytem rakoviny tlustého střeva. Důležitou roli v prognóze tohoto onemocnění hraje včasná diagnostika, která byla až doposud prováděna poměrně nepříjemným endoskopickým vyšetřením. Moderní medicína ale nově přináší i další diagnostické možnosti: jednoduchý a spolehlivý krevní test SEPTIN 9. Více se o této moderní vyšetřovací metodě dozvíte v našem článku. 

CGB laboratoř nabízí jednoduchý krevní test pro včasné odhalení kolorektálního karcinomu

Kolorektální karcinom je jednou z nejčastějších onkologických diagnóz a ve všech vyspělých státech jeho incidence setrvale narůstá. Česká republika navíc bohužel obsazuje přední místa v mezinárodním srovnání. Podle nejnovějších dat GLOBOCAN z roku 2012 stojí česká populace mužů v evropském přehledu na 3. místě za Slovenskem a Maďarskem, u žen potom obsazujeme 10. nejvyšší pozici v Evropě. U mužů je incidence i mortalita kolorektálního karcinomu vyšší než u žen a největší výskyt tohoto onemocnění je ve věkové skupině 60–79 let, avšak téměř 20 % všech nemocných je mladších než 60 let.

Jsou známy rizikové faktory, které možnost vzniku onemocnění zvyšují. K nim patří věk, životospráva, chronická onemocnění střev a v neposlední řadě i genetická dispozice. Alarmující je fakt, že až jedna čtvrtina nemocných přijde k lékaři v pokročilém stadiu onemocnění, kdy dochází k šíření nádoru do dalších orgánů, nejčastěji jater a plic. Pětileté přežití těchto pacientů je nižší než 5 %. Zákeřnost kolorektálního karcinomu spočívá v tom, že v počátečních stadiích se může vyvíjet bez jakýchkoliv příznaků. Přitom právě včasná diagnostika výrazně přispívá k úspěšnosti léčby a prodloužení délky přežití či k úplnému vyléčení. Z tohoto důvodu by pravidelný screening na kolorektální karcinom měl být nedílnou součástí běžné zdravotní péče u osob starších 50 let.

Pro preventivní vyšetření je v České republice využíván test okultního krvácení ve stolici (TOKS), který by měl být prováděn v rámci tzv. screeningového vyšetření u asymptomatických jedinců ve věku 50–54 let každoročně a u osob od 55 let TOKS ve dvouletých intervalech nebo screeningová kolonoskopie v desetiletém intervalu. Bohužel pouze malá část cílové populace (přibližně 26 %) pravidelně podstupuje screeningové testy na kolorektální karcinom, neboť tyto testy jsou vnímány jako nepříjemné. K těmto vyšetřením ale existuje alternativa: test Septin9, který se provádí z krve.

Kolorektální karcinomy dokonce i v nejranějších stadiích uvolňují genetický materiál (DNA ) do krve. U pacientů s kolorektálním karcinomem dochází k metylaci tumor supresorového genu Septin 9, zatímco u zdravého jedince nikoliv. Test Septin9 umožňuje v krevní plazmě snadno a spolehlivě detekovat tento marker (metylovaný gen Septin 9) specifický pro kolorektální karcinom. Na základě výsledků řady nezávislých klinických studií (např. studie PRESEPT zahrnovala 7940 osob) indikuje pozitivní výsledek testu zvýšenou pravděpodobnost přítomnosti kolorektálního karcinomu. V takovém případě by měl pacient podstoupit kolonoskopii pro potvrzení diagnózy.

Septin9 je krevní test, který lze provést jako první krok pro časnou detekci kolorektálního karcinomu. Velkou výhodou tohoto testu je komfort pro pacienta, neboť vyžaduje pouze běžný odběr krve a na rozdíl od ostatních metod pro časnou detekci kolorektálního karcinomu není třeba dodržovat žádná doporučení týkající se stravy, ani speciální příprava před vyšetřením. Odběr krve lze provést kdykoli.

Test Septin9 byl v dubnu 2016 schválen významnou americkou certifikační autoritou FDA (Food and Drug Administration) jako první krevní screeningový test na kolorektální karcinom a je také akceptován v České republice Národní radou pro kolorektální karcinom jako alternativa jiných metod screeningu. Bohužel vzhledem k jeho vyšší ceně není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění, avšak některé zdravotní pojišťovny jsou schopny na něj přispívat z programů prevence. Další informace o tomto vyšetření naleznete na webu CGB laboraře www.pathology.cz.

Autor:  RNDr. Magdalena Uvírová, Ph.D.


RNDr. Magdalena Uvírová, Ph.D., je absolventkou Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Je odborným pracovníkem v laboratorních metodách se zaměřením na genetiku nádorů. V CGB laboratoři patřící do skupiny EUC pracuje od roku 1996 a od roku 2007 je předsedkyní představenstva. Je vědeckým pracovníkem Katedry biomedicínských oborů Lékařské fakulty Ostravské univerzity, vedoucí a spoluřešitelkou výzkumných úkolů a autorkou odborných publikací.

Související články

Paracetamol: Dobrý sluha, špatný pán

Sedm pravidel zdravého spánku

Bezpečný a bezkontaktní výdej léků v EUC BOXu

Rozhovor s vedoucí odběrových míst EUC Laboratoří, Libuší Vitkovou, o testování nového typu koronaviru