24. října 2017 Moderní léčba a prevence

Ordinace bez front a bez kartoték

O českém zdravotnictví se nedá říci, že by prošlo elektronizací a modernizací jako většina jiných oborů. A nedá se to zatím říci ani o síti zdravotnických zařízení EUC. Jeho zaměstnanci i vedení ale pracují na změně, aby se klienti mohli objednávat on-line a aby mohli s lékaři konzultovat prostřednictvím videohovoru nebo chatu.

Elektronizací bude možné léčbu efektivněji plánovat a maximum lékařských zákroků, u kterých je to možné, provádět ambulantně. „V dnešní době ve zdravotnictví člověk často doslova bloudí, a pokud chce získat konkrétní pomoc, mívá to těžké. Naším cílem je umožnit klientům hladký vstup do péče a poskytnout jim takové služby, které opravdu potřebují. Bez zbytečného čekání, komplexně, nejlépe pod jednou střechou. Chceme být našim klientům kvalitním a především bezpečným průvodcem,“ uvádí MUDr. Michal Bednář, MBA, který je už téměř rok zdravotnickým ředitelem EUC, sítě nestátních zdravotnických zařízeni. Jeho vizí je moderní zdravotnictví, kde je pacient chápán především jako klient, tedy jako aktivní spolutvůrce péče o své zdraví.

Celý článek si můžete přečíst v magazínu Zdravotnictví a medicína 10/2017 nebo zde v příloze.

Související články

Více článků

Chřipku nepodceňujte a včas se nechte očkovat!

Mamocentra zdravotnické skupiny EUC se společně s CrossCafe zapojila do prevence rakoviny prsu

Prošlé obvazy můžete v domácí lékárničce mít, prošlé a neznáme léky však neskladujte

Odpolední rozhovor v Českém rozhlase Zlín o telemedicíně a virtuální klinice