Proč může být obezita nebezpečná?

23. ledna 2019 Zdraví a životní styl Moderní léčba a prevence Nemoci a diagnózy

Proč může být obezita nebezpečná?

Jak poznám, že trpím metabolickým syndromem? V jakých případech bychom měli vyhledat pomoc odborníka? Ptali se čtenáři týdne.cz MUDr. Šárky Malé z EUC Kliniky v Ostravě ve středu 23. ledna 2019.

Jaké jsou nejčastější příčiny obezity?

Obezita vzniká souhrou genetických faktorů a vlivu zevního prostředí. Je nutno říci, že obezita je nemoc, kdy se vliv genetiky uplatňuje více než v 50 %, zbytek je již na nás, na našem chování v rámci jídelníčku, na míře pohybové aktivity, záleží i na kvalitě a výběru pitného režimu, na míře zvládání stresových situací, ale taky na rodinných zvyklostech a vzorech, které od dětství vídáme u svých rodičů a prarodičů. Samozřejmě existují období v životě člověka, která jsou pro rozvoj obezity významná – např. dospívání, těhotenství, období klimaktéria, nástup do zaměstnání, kdy se snižuje pohybová aktivita, svatba, odchod do důchodu atd.

Jaké jsou nejhorší důsledky obezity?

Existují dva typy a tři stupně obezity. Typ „jablko“ (tak zvaný mužský typ obezity, kdy dochází k hromadění tuku v oblasti břicha) je rizikovější např. pro kardiovaskulární onemocnění než typ „hruška“ (tak zvaný ženský typ obezity), kdy dochází k hromadění tuku výrazněji na hýždích a stehnech. Je to dáno metabolickou aktivitou tukové tkáně v oblasti břicha. Obecně rozdělujeme obezitu na I-III. stupeň podle tzv. body mass indexu (BMI). Hodnotu BMI získáme, pokud váhu v kilogramech podělíme výškou v metrech na druhou (kg/m2). Již při obezitě I. stupně mají obézní zvýšené riziko kardiovaskulárních onemocnění, vysokého tlaku, cukrovky a hodnoty BMI III st. jsou z hlediska zdraví alarmující. Kromě uvedených onemocnění mají nemocní větší riziko vzniku mozkových příhod, syndromu spánkové apnoe, kloubních potíží, většího výskytu některých nádorů, mají větší riziko operačního výkonu apod.

Může užívání psychiatrických léků způsobit obezitu?

Říká se, že obezita je onemocněním těla i duše. Někdy je obtížné odlišit, zda na počátku byla obezita a díky ní dochází k rozvoji např. deprese nebo naopak depresivní pacient své deprese zajídá a rozvíjí se nadváha či obezita. V současné době existuje celá škála psychiatrických léků, u kterých může docházet i k redukci hmotnosti, ale je taky známo, že po některých lécích může vzestup hmotnosti nastat. Je vždy třeba kontaktovat odborníka v psychiatrii, který terapii vede a ten zhodnotí možnosti a výběr medikace dle konkrétní diagnózy.

Od kolika kilogramů se dá říci, že už je člověk obézní?

Jak jsem uvedla, nezáleží na samotných kilogramech, ale na poměru kilogramů a výšky těla, tedy na body mass indexu (BMI-kg/m2). Tento ukazatel je však orientační a nezohledňuje přesně například „svalovce“ od pacienta s otoky. Pak je nutno přikročit k dalším vyšetřením a zjistit množství tuku v organismu.

Jak postupujete, když k vám přijde obézní pacient? Stanovíte mu i správný jídelníček?

Pacient je v naší metabolické poradně vyšetřen z interního hlediska včetně laboratorních výsledků, vylučujeme jiný důvod obezity než prosté přejídání, zjišťujeme další přidružená onemocnění, jeho stravovací návyky, možnosti pohybové aktivity a pak je pacientovi vysvětlen rámcově jídelníček se zásadami správného výběru potravin, rozložení jídla během dne, je motivován k pohybové aktivitě a k dalším zásadám zdravého stravování a životního stylu. Podrobný jídelníček pak případně stanovuje nutriční terapeutka, která si s pacientem určí rozsah kontrol.

Jak je možné, že někdo se stravuje zcela nezdravě, a přitom nepřibere a někdo tloustne, jak se říká, ze vzduchu? Je to dědičné?

Dobrý den, vliv genetiky je jistě cca 50 %, Záleží na tom, jak velký soubor tzv. obezitogenních genů dostaneme od rodičů „do vínku“. Pokud máme oba rodiče obézní, pak předpoklad, že obezitu dostanou i jejich potomci, je cca 80 %. Dědičnost určuje, jak snadno či obtížně můžeme hubnout. Vlohy pro obezitu dědíme tak od předků, pro které tato vloha byla v určitém období důležitá např. pro překlenutí období hladu, nedostatku jídla atd. Taky opakované a málo úspěšné redukce hmotnosti vedou ve svém důsledku k prohlubování obezity, neboť organismus se na tyto „jojo“ efekty adaptuje a zpomalí své metabolické děje. Rovněž podstatný je poměr příjmu a výdeje energie, tedy míra a pravidelnost pohybové aktivity přispívá k úspěšnému hubnutí.

Které vyšetření je lepší? Glukóza na lačno, glykovaný hemoglobin nebo orální glukozový test? Glukózu na lačno mám v pořádku, glykovaný hemoglobin také. Mám si nechat udělat i orální glukózový test? Mám nadváhu a mám z cukrovky obavy.

Orální glukózový test je pomocná vyšetřovací metoda, která se používá k diagnostice onemocnění cukrovkou jako takovou, těhotenskou cukrovkou a porušenou glukózovou tolerancí. Spočívá v podání glukózy ústy a následném postupném měření hladiny cukru v krvi. Prokazuje, jak se organismus dokáže vyrovnat s glukózovou zátěží (jak rychle dokáže tuto zátěž zpracovat). Test je určen pro lidi s výskytem diabetu v rodině, obézní pacienty a pro pacienty s vysokým krevním tlakem. Nejčastěji se indikuje tento test těm pacientům, kterým lékař vícekrát po sobě naměřil vysokou hladinu cukru v krvi nalačno (od 6,1–7,0 mmol/l). Máte-li nadváhu a rodinnou anamnézu cukrovky, pak je provedení orálního glukózového testu vhodné, i když samotná diagnosa cukrovky je při normální lačné hladině glykémie a normálním glykovaném hemoglobinu méně pravděpodobná. Nicméně uvedený test může odhalit porušenou toleranci glukózy, která je „předstupněm“ cukrovky a následná dietní a režimová opatření mohou vznik cukrovky oddálit.

Souvisí obezita s inzulinovou rezistencí? Mají obézní menší citlivost na inzulin?

Inzulinová rezistence znamená sníženou schopnost tkání odpovídat na inzulin, což je zejména ve svalech a tukové tkáni. Tělo se snaží kompenzovat inzulinovou rezistenci další tvorbou inzulinu, protože buňky potřebují glukózu k přežití. Dochází tak ke zvýšené koncentraci inzulinu v krvi a následně k poruše rovnováhy mezi glukózou a inzulinem a toto může vést v těle ke škodlivým následkům. Inzulinová rezistence není nemoc, ale je spojena s dalšími stavy jako kardiovaskulárním onemocněním, arteriální hypertenzí, cukrovkou 2. typu, obezitou a nealkoholickým tukovým postižením jater. Mnoho osob s těmito nemocemi nemá inzulinovou rezistenci a naopak, u mnoha lidí s inzulinovou rezistencí se tyto stavy nevyvinou.

Je možné zredukovat hmotnost z obezity 2. stupně do optimální hmotnosti a trvale si ji udržet? Tedy redukce hmotnosti o tři stupně.

Redukce hmotnosti o tři stupně "je občas k vidění", ale trvalé udržení tohoto stavu bývá obtížné, protože organismus se adaptuje na danou situaci. Záleží rovněž na rychlosti redukce hmotnosti. V každém případě pro zdraví prospěšná je redukce hmotnosti alespoň o 10 % z původní váhy, kdy dochází k evidentnímu zlepšení všech krevních hodnot (glukosa, lipidogram), krevního tlaku apod. Součástí úspěchu pak bývá samozřejmě pravidelná pohybová aktivita, která kýžený váhový úbytek podpoří.

Co znamená binge eating disorder. Je to vrozené nebo genetické postižení?

Jedná se o poruchy příjmu potravy (bulimie, mentální anorexie a další jednotky). Těmito poruchami může trpět každý bez rozdílu věku a pohlaví. Jejich příčina není přesně známa. Spouštěčem mohou být různé psychosociální potíže. Naše ambulance se těmto stavům nevěnuje, je nutná pomoc psychiatra.

K určení obezity se snad používá i bioelektrická impedance (BIA), je to pravda a jak to funguje a o čem vypovídá výsledek?

BIA je v současně době rozšířená metoda, slouží pro odhad tělesného složení u zdravých jedinců. Princip metody spočívá v rozdílech v šíření střídavého elektrického proudu různé intenzity v různých biologických strukturách. Měří celkovou vodu, tukoprostou hmotu, svaly, tkáně. Tato metoda je přesnější než uváděný BMI, zohledňuje pohlaví, věk a je dobrým kontrolním mechanismem při redukci hmotnosti, zda pacient neztrácí např. svalovou hmotnost apod.

Beru léky na hyperprolaktinemii. Souvisí tato onemocnění Fröhlichův syndrom a hyperprolaktinemie s obezitou? Jaké léky byste mi doporučila na hyperprolaktinemii?

Obezita u uváděných onemocnění je většinou sekundární, to znamená, že obezita tato onemocnění nevytváří, ale bývá jejích součástí. V každém případě se jedná o endokrinologické jednotky, a váš dotaz ohledně hyperprolaktinemie vám jistě zodpoví endokrinolog ve vašem bydlišti, naše metabolická poradna se těmito syndromy nezabývá.

Které metody bariatrické chirurgie používáte a kterou byste mi doporučila? Mám obezitu 3. stupně. Lékař říká morbidní obezita. Co to znamená morbidní? Toto slovo mě přímo z úst lékaře děsí.

Morbidní obezita je starší výraz pro nejvyšší stupeň obezity, tedy obezity III. stupně, kdy BMI je nad 40 kg/m2. Bariatrická chirurgie je jednou z metod, která dovede tento typ obezity léčit. Typ operace určuje chirurg zabývající se touto metodikou podle konkrétního pacienta a podle zkušeností pracoviště s danými metodami. Pokud navštívíte bariatrické pracoviště ve vašem bydlišti, jistě vám bude vysvětlen typ operace pro vás nejvhodnější.

Podstoupila jsem gastrickou bandáž. Následně jsem měla komplikace s rupturou žaludku a akutní operaci. Jednalo se o souvislost s bandáží? Předtím jsem nikdy neměla potíže se žaludkem, ani žaludeční vředy.

Každé operační řešení může mít svá rizika. Svůj dotaz proto adresujte konkrétnímu pracovišti, kde byl výkon prováděn.

Jaké jsou příčiny vzniku a rozvoje metabolického syndromu a jedná se o nemoc? Je možná prevence? Jaké komplikace mám očekávat? Lékař mi říká, že mám vrozený metabolický syndrom. Existují nějaké léky na toto onemocnění?

Metabolický syndrom je skupina onemocnění, která se vyskytuje současně a zvyšuje riziko výskytu srdečních onemocnění, mrtvice a cukrovky. Jedná se zejména o zvýšený krevní tlak, vysokou hladinu krevního cukru, zvýšené množství tělesného tuku v okolí pasu a vysokou hodnotu cholesterolu nebo triglyceridů v krvi. Čím věští je počet těchto faktorů, tím věští je riziko vzniku srdečního onemocnění cukrovky a mrtvice. Je třeba léčit všechny uvedené patologie.

Řešíte i opačné problémy? Například někdo trpí nechutenstvím a musíte mu naopak předepisovat něco, aby přibral?

Nechutenství může být příznakem onemocnění, proto se musí nejprve udělat podrobnější vyšetření. Doporučuji vyšetření v gastroenterologické poradně ve vašem bydlišti.

Jaké existují léky na obezitu, jak jsou účinné a jaké mají vedlejší účinky?

Léky na obezitu existují, ale jsou "berličkou“, která má doplňkový efekt. Základem zůstává jídelníček a pohybová aktivita a dobrá mysl (!). Jednotlivý typ antiobezika by měl určit obezitolog, internista či diabetolog podle typu obezity a dalších onemocnění.

Zdroj: tyden.cz


MUDr. Šárka Malá vystudovala lékařskou fakultu UJEP Brno, má atestaci v oboru vnitřní lékařství a diabetologie. Je vedoucí regionálního centra MED-PED pro vyhledávání a léčbu familiárních hyperlipidémií. Pracovala v Městské nemocnici Ostrava jako vedoucí diabetologické ambulance a nyní působí v EUC Klinice Ostrava jako lékařka diabetologické a metabolické ambulance. Publikuje českých odborných časopisech a věnuje se přednáškové činnosti.

Související články