03. května 2016 Nemoci a diagnózy Zdraví a životní styl

Tříselná kýla

Tříselná kýla vzniká, když měkké tkáně z břišní dutiny (nejčastěji střeva) proniknou v důsledku oslabení břišní stěny k povrchu v oblasti třísel. Vzniklá výduť může být bolestivá např. při kašli nebo při zvedání těžkých věcí. Tříselná kýla sama o sobě není nebezpečná, ale může vést k vážným, až život ohrožujícím komplikacím. Proto je nejlepším řešením chirurgický zákrok, který je jediným účinným způsobem léčby, podstoupit a neodkládat ho.  

Symptomy tříselné kýly 

Některé tříselné kýly mají velmi nenápadné příznaky, ale většinou můžete v tříslech nahmatat bouli, která se zvětšuje, když si stoupnete nebo když kašlete. 

Jakými symptomy se obvykle kýla projevuje?  

 • Vyboulení v oblasti stydké kosti, pálení a bolest ve výduti 
 • Bolest, slabost, pálení či tlak v tříslech, zvláště když se skláníte, kašlete nebo něco zvedáte
 • Pokud střevo vystupuje na povrch v oblasti šourku, může se projevit i otok v oblasti varlat

Kýlu lze většinou vleže jemně zatlačit dovnitř do břišní dutiny. Pomoci vám při tom může sáček s ledem, který redukuje otok, a také poloha, při které pánev zvednete nad úroveň hlavy.  

Uskřinutá kýla

Pokud nemůžete kýlu zatlačit zpět, znamená to, že tkáň ve výduti je uvíznutá, což může vést k tzv. uskřinutí kýly, při kterém do uskřinuté tkáně neproudí krev a tkáň může odumřít. Tento stav, pokud není léčen, ohrožuje pacienta na životě. Operace je v takovém případě nutná. 

Symptomy uskřinuté tříselné kýly: 

 • Náhlá bolest, která intenzivně sílí
 • Kýlní výduť mění barvu – rudne, tmavne či fialoví 
 • Nevolnost a zvracení 
 • Horečka
 • Rychlý srdeční tep

Pokud se některý z těchto symptomů objeví, bez váhání vyhledejte lékaře. 

Projevy tříselné kýly u novorozenců

Tříselná kýla u novorozenců je důsledkem oslabení břišní stěny, která je vrozené. Někdy je kýla viditelná, jen když miminko pláče, kašle, nebo během vyprazdňování. 

Kdy navštívit lékaře 

Navštivte lékaře, pokud se vám objeví bolestivá boule v tříselné oblasti. V případě, že výduť zčervená, zfialoví nebo ztmavne, vyhledejte lékařskou pomoc okamžitě. 

Příčiny tříselné kýly 

Tříselná kýla někdy nemá zjevné příčiny. Někteří lidé mají břišní stěnu oslabenou od narození, u někoho se oslabení a následná kýla rozvinou v pozdějším věku v důsledku stárnutí, namáhavé fyzické aktivity nebo chronického kuřáckého kašle. U mužů je často oslabeným místem třísel prostor, kde močovod vstupuje do šourku. U žen je tříselná oblast zpevněná vazy, které pomáhají udržet dělohu, a kýla se spíše objevuje v místech, kde tyto tkáně navazují na stydkou kost. 

Ke vzniku tříselné kýly mohou přispět tyto faktory: 

 • Zvýšený tlak v oblasti třísel
 • Oslabení stěny dutiny břišní 
 • Námaha při vyprazdňování
 • Zvedání těžkých břemen
 • Těhotenství
 • Nadváha
 • Chronický kašel nebo kýchání

Tříselná kýla je častější u mužů 

Muži mají častěji oslabenou tříselnou oblast, protože se před narozením vyvíjejí jinak než ženy. Varlata rostou v břišní dutině, a až pak sestupují do šourku otvorem v dutině břišní. Poté se oblast uzavře a zůstane jen průchod pro chámovod. Pokud ovšem toto uzavření neproběhne správně, zůstávají třísla oslabena.  

Rizikové faktory tříselné kýly 

Mužské pohlaví: Muži mají tříselnou kýlu častěji než ženy a také naprostá většina novorozeneckých tříselných kýl postihuje chlapečky. 
Rodinná anamnéza: Pokud máte kýlu v rodině, je větší pravděpodobnost, že postihne i vás. 
Chronický kašel:  Chronický kašel způsobený např. kouřením riziko rozvinutí kýly zvyšuje. Také u pacientů s cystickou fibrózou, která poškozuje plíce a způsobuje chronický kašel, se tříselná kýla objevuje častěji.
Chronická zácpa: Neustále se opakující námaha během vyprazdňování je běžnou příčinou kýly.
Nadváha: Již střední obezita způsobuje zvýšený tlak na břišní stěnu. 
Těhotenství: Může oslabit svaly v břišní stěně a zvyšuje tlak uvnitř břicha. 
Některá povolání: Povolání vyžadující dlouhé stání nebo tvrdou fyzickou práci zvyšují riziko vzniku tříselné kýly. 
Nedonošené děti: U předčasně narozených dětí je riziko rozvinutí tříselné kýly větší. 
Osobní historie kýly: Pokud už vás jedna tříselná kýla postihla, je zde vyšší pravděpodobnost, že se vám objeví další kýla, a to obvykle na protější straně.  

Komplikace tříselné kýly

Komplikace kýly mohou být následující: 

Tlak na okolí tkáně

Pokud se kýla neodstraní chirurgicky, zvětšuje se. Velká kýla pak může tlačit na okolí, například na varlata, způsobovat bolest a otok. 

Obstrukce 

Kýla může omezit průchodnost vyhřezlého střeva. Tento stav je spojen s bolestí, nevolností či zvracením a vyžaduje rychlé chirurgické řešení.  

Uskřinutí

Ještě závažnějším stavem je uskřinutí, při kterém kýla část střeva, která vystupuje na povrch, zaškrtí a zamezí tak průtoku krve, což může vést k odumření tkáně nebo k prasknutí střeva a vylití jeho obsahu do dutiny břišní. Jedná se o velmi závažný stav, který vyžaduje akutní chirurgické řešení.  

Diagnostika tříselné kýly 

Lékař pacienta prohlédne a vyšetří ho pohmatem, to zpravidla k diagnostice stačí. Ve zcela výjimečných případech je potřeba provést ještě další vyšetření, nejčastěji sonografii břišní stěny. 

Léčba tříselné kýly

Jediným účinným způsobem léčby tříselné kýly je chirurgický zákrok provedený buď klasickou cestou, nebo laparoskopicky. Pobyt v nemocnici při operaci tříselné kýly v drtivé většině případů nepřesáhne 2–3 dny. 

Klasická operace

Během klasické operace chirurg rozřízne tkáň, zatlačí obsah výdutě zpět do dutiny břišní a tkáň opět zašije. Tento postup ale často vyžaduje reoperaci, protože kýla má bohužel tendenci se v důsledku namáhání sešité tkáně vracet. Proto se pro lepší výsledek chirurgického zákroku vkládá do operovaného místa síťka, která zpevní tkáň v okolí rány. Tento postup se nazývá beznapěťová plastika, a jak již název napovídá, jejím účelem je snížit napětí v ráně, které by případně vedlo k recidivě tříselné kýly. Po operaci vám lékaři doporučí přiměřený pohyb, ale může trvat až šest týdnů, než se budete moci plně vrátit ke svému obvyklému pohybovému režimu. 

Laparoskopická operace 

Laparoskopická operace je miniinvazivní zákrok provedený speciální technologií několika malými otvory v břišní stěně. Po zákroku zůstávají pouze malé jizvy a i rekonvalescence je kratší. Podstata operace je ale stejná jako u klasické operace. Kýla se musí uzavřít.  

Prevence tříselné kýly

Vrozenému oslabení tříselného kanálu, kvůli kterému jsou pacienti náchylnější ke kýle, nelze zabránit, můžete ale omezit namáhání břišních tkání a riziko kýly tak snížit. 

 • Udržujte si rozumnou váhu. 
 • Jezte stravu s vlákninou. Zabráníte tak zácpě a namáhavému vyprazdňování. 
 • Pokud možno se vyhýbejte zvedání těžkých věcí, při manipulaci s těžkými břemeny buďte opatrní.
 • Nekuřte. Kouření kromě jiných závažných poškození zdraví způsobuje také chronický kašel, který namáhá tříselnou krajinu. 

Související články

Klíšťová encefalitida – riziko roste rychle, přístup k prevenci se mění pomalu

Disease Management programy pomáhají správně léčit diabetiky

7 pravidel zdravého spánku

Paracetamol –⁠ dobrý sluha, ale špatný pán