Všechny naše kliniky a lékárny fungují v běžném rozsahu dle aktuální provozní situace. Vstupujte s nasazeným respirátorem FFP2.

Vše, co potřebujete vědět o samotestování na COVID-19 ve firmách

15. března 2021

Vše, co potřebujete vědět o samotestování na COVID-19 ve firmách

V této náročné době pomáháme zaměstnavatelům se snáze zorientovat v tom, jak efektivně a bezpečně provádět u jejich pracovníků samotestování na COVID-19 ve firmách. Tento článek slouží jako průvodce testováním.

Organizační přípravy před zavedením samotestování ve firmě

Na webu Ministerstva zdravotnictví ČR získáte informace o držitelích výjimky pro antigenní testy prováděné laickou osobou a vybraných výrobcích.

Certifikované antigenní samoodběrové testy si můžete zakoupit v EUC Lékárně online. Doručíme je přímo do sídla vaší společnosti, nebo na adresu, kterou určíte. Vždy je nezbytné, aby byl k testům přiložen návod v českém jazyce. S příbalovou informací a návodem k použití testů seznamte všechny zaměstnance, kteří budou testy používat.

TIP: Jak fungují antigenní testy?

Fakturu za zakoupené testy uschovejte – může být následně předmětem kontroly ze strany zdravotních pojišťoven za účelem poskytnutí příspěvku z fondu prevence.

Lze testovat zaměstnance pomocí rychlotestů i doma?

Není vyloučeno ani testování zaměstnanců v domácím prostředí. Vždy však musíte dodržet postup uvedený níže včetně zaznamenání výsledku testu. Cílem testování je předejít nákaze ostatních zaměstnanců. Je však zbytečné testovat zaměstnance na home office nebo osoby nedocházející do pracovního kolektivu.

Informujte zaměstnance, že v případě jakýchkoliv příznaků onemocnění COVID-19 je nutné okamžitě postupovat podle návodu pro příznakové osoby dle Ministerstva zdravotnictví ČR.

Kdy se samotestování neprovádí?

Testování se neprovádí u osob, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula doba jejich izolace, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a zároveň od prvního pozitivního RT-PCR testu nebo POC antigenního testu neuplynulo více než 90 dní.

Tyto skutečnosti se prokazují lékařskou zprávou. Dále se neprovádí u osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo profesionálně provedeného POC antigenního testu, který není starší 48 hodin, a které nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Samotestování ve firmách – postup

Na pracovišti vyčleňte vhodný prostor k testování – nevyužívanou místnost nebo místnost, kde nedochází ke koncentraci zaměstnanců. Vybavte pověřené zaměstnance, kteří budou spolupracovat při provádění testů, ochrannými pomůckami (respirátor FFP2, ochranné brýle, ochranné rukavice).

V případě, že je rychlotest prováděn v domácím prostředí, provede jej zaměstnanec před odchodem do zaměstnání.

Informaci o provedení a výsledku testu zaměstnance včetně jeho čísla pojištěnce (většinou rodné číslo bez lomítka) zaznamená pověřený zaměstnanec do přehledu o provedených testech. V případě, že zaměstnanec provádí test v domácím prostředí, informuje o výsledku svého zaměstnavatele.

Rychlotesty lze provádět z výtěru z nosu či ze slin. Foto: Mufid Majnun, Unsplash

Další postup na základě výsledku testu

 

V případě negativního výsledku

Zaměstnanec pokračuje v běžné práci při dodržení aktuálních ochranných opatření.

V případě pozitivního výsledku

Zaměstnanec je povinen:

  • sdělit tuto skutečnost zaměstnavateli,
  • nevstupovat na pracoviště, a pokud se testování provádí na pracovišti, bezodkladně jej opustit,
  • bezodkladně telefonicky či online kontaktovat svého registrujícího praktického lékaře nebo, pokud zaměstnanec registrujícího praktického lékaře nemá, místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví (krajskou hygienickou stanici nebo Hygienickou stanici hlavního města Prahy),
  • do určení dalšího postupu lékařem nebo hygienickou stanicí musí zaměstnanec minimalizovat riziko nákazy dalších lidí, tedy ideálně se izolovat,
  • lékař či příslušný orgán ochrany veřejného zdraví rozhodne o konfirmačním testu prostřednictvím RT-PCR testu a vystaví žádanku v ISIN,
  • zaměstnanec je povinen se konfirmačnímu testu podrobit.

Jak naložit s použitými rychlotesty

S použitými testy se naloží dle metodického sdělení Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí k zařazení odpadu z antigenních testů určených k samotestování osob:

  1. Vložte všechny použité testovací sady do černého plastového pytle s tloušťkou alespoň 0,2 mm. V případě tenčích použít pytle dva – jeden vložit do druhého.
  2. Po naplnění nebo nejpozději do 24 hodin od prvního použití pytel zavažte a vnější povrch ošetřete dezinfekčním prostředkem.
  3. Pytel vyhoďte do běžné nádoby na směsný komunální odpad. Nikdy neodkládejte pytle s použitými testy vedle popelnic!

Osoba manipulující s tímto odpadem si poté vždy důkladně umyje ruce mýdlem a teplou vodou nebo použije dezinfekci na ruce.

Po manipulaci s infekčním materiálem v podobě rychlotestů je nutné dodržet přísná hygienická opatření. Foto: Couleur, Pixabay

Příspěvky pojišťoven na samotestování zaměstnanců

Příspěvek zdravotní pojišťovny je vyplácen na maximálně 4 testy pro jednoho zaměstnance měsíčně. Dobrovolně a plně na náklady zaměstnavatele lze testy provádět i častěji.

Jednou měsíčně vykážete vůči zdravotním pojišťovnám testovaných zaměstnanců počty provedených testů prostřednictvím příslušných formulářů. Pojišťovny zpětně proplatí příspěvek až 240 Kč za daný měsíc a testovaného. První vyúčtování proběhne po skončení měsíce března.

Vhodné samoodběrové testy k dostání v našich EUC Lékárnách

 

VIVADIAG RAPID TEST (rychlotest z nosu)

Základní údaje o testu:

Forma testu: výtěr z nosu (2,5 cm od kraje nosu)

Délka testování: několik vteřin, výsledek za 15 minut

Senzitivita: 95,04 %

Specificita: 100 %

Balení: 25 kusů, případně 1 kus

VIVADIAG RAPID TEST (25 ks)

VIVADIAG RAPID TEST (1 ks)  

NOVEL CORONAVIRUS ANTIGEN RAPID TEST (rychlotest ze slin)

Základní údaje o testu:

Forma testu: ze slin

Délka testování: několik vteřin, výsledek za 10 minut

Senzitivita: 93,94 %

Specificita: větší než 99 %

Balení: 1 kus

NOVEL CORONAVIRUS ANTIGEN RAPID TEST (1 ks)

 

NEWGENE BIOENGINEERING RAPID TEST (rychlotest ze slin)

Základní údaje o testu:

Forma testu: ze vzorku slin nebo sputa (hlen) či nasofaryngeálního stěru

Délka testování: několik vteřin, výsledek za 15 minut

Celková přesnost: 95,2 % – 99,5 %

Balení: 1 kus

NEWGENE BIOENGINEERING RAPID TEST (1 ks)

 

Nevybrali jste si z výše uvedených variant? Na odkaze níže najdete všechny dostupné testy na COVID-19 v e-shopu EUC Lékáren:

Testy na COVID-19

 

Související články