EUC Nadace

Pomáháme těm, kteří pomáhají. EUC Nadace Elucidate podporuje zdravotní sestry i ostatní nelékařský zdravotní personál a celkově se zasazuje o zlepšení života všech zdravotníků v ČR. Nadace Elucidate je historicky první českou nadací, která pomáhá zdravotníkům.

Jak pomáháme

Krize

Pomáháme finančně zdravotníkům v různých náročných životních situacích.

Vzdělávání

Přispíváme na individuální vzdělávání sester a nelékařskému zdravotnímu personálu.

Školy

Podporujeme zdravotní školy a podílíme se na lepším zdravotnickém vzdělávání.

Projekty

Financujeme projekty zlepšující postavení sester a zdravotníků obecně.

Komu jsme také pomohli?

Pomůcky pro školy

Věnovali jsme zdravotním školám několik set tisíc korun na nákup simulačních modelů, které jsou pro výuku velice užitečné, ale pro školy finančně náročné.

Operace pro kolegyně

Našim kolegyním, zdravotním sestrám z EUC, jsme uhradili nákladné operace, které neproplácí zdravotní pojišťovna, ale pro kvalitu života jsou zásadní.

Následky požáru

Náš kolega záchranář přišel následkem požáru vzniklého od sušičky o veškeré vybavení bytu. Naše finanční pomoc mu pomohla krizovou situaci vyřešit.

Bez auta to nešlo

Přispěli jsme na nákup nového auta zdravotní sestře, která se sama stará o dvě děti, z nichž jedno kvůli vážné nemoci nemůže chodit a auto je pro ni absolutní nutností.