Pracovně-lékařské služby (PLS) MUDr. Mária Nováková

Bratří Štefanů 895
Slezské Předměstí
500 03 Hradec Králové

Ordinační hodiny

Út
7:30 - 14:30
pouze na objednání
Čt
8:00 - 14:30
Pracovní prohlídky v Domově na Biřičce
;

PLS jsou zdravotní služby preventivní, jejichž součástí je:

 • hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví,
 • provádění preventivních pracovně-lékařských prohlídek a hodnocení zdravotního stavu za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci
 • poradenství zaměřené na ochranu zdraví při práci a ochranu před pracovními úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací
 • školení v poskytování první pomoci 
 • pravidelný dohled na pracovištích a nad výkonem práce.

Zajišťujeme lékařské prohlídky:

 • vstupní
 • periodické
 • mimořádné, prováděné za účelem posuzování zdravotní způsobilosti k práci
 • výstupní
 • potvrzení pro řízení referentských vozidel

Doplňková vyšetření:

 • EKG
 • Spirometrie
 • RTG hrudníku
 • Audiometrické vyšetření
 • Ergonometrie
 • Odběry biologického materiálu
 • Základní oční vyšetření
 • Perimetr
 • Neurologické vyšetření

V případě zájmu nás prosím kontaktujte na tel: 495 865 323. Ozveme se Vám obratem.