Operační a lůžková část

Huťská 211
272 80 Kladno
EUC Klinika Kladno, 1. patro

Na lůžkové chirurgické oddělení jsou přijímání pacienti k provádění plánovaných chirurgických a ortopedických operací indikovaných z velké části našimi specializovanými poradnami a odbornými ambulancemi:

 • Chirurgická gastroenterologická poradna
 • Poradna pro onemocnění žlučníku
 • Kýlní poradna
 • Prsní poradna
 • Chirurgická ambulance
 • Ortopedická ambulance

Chirurgické lůžkové oddělení je plně vybaveno pro poskytování předoperační a pooperační péče a přímo na něj navazují dva moderní operační sály. Specializacemi jsou zejména operace prsních onemocnění v rámci péče komplexního mamocentra EUC Klinika Kladno, operace různých druhů kýl, operace žlučníku s prokázanými kameny /laparoskopicky/, v indikovaných případech diagnostické laparoskopické operace, operace varixů dolních končetin klasicky, některé operace pohybového aparátu, a některé další druhy operačních výkonů. Součástí moderního vybavení je i harmonický /ultrazvukový/ skalpel. Pracujeme v menším kolektivu, který nabízí vždy přívětivou komunikací, individuelní přístup ke každému pacientovi a celkově příjemnou atmosférou.

Na chirurgickém oddělení mají pacienti k dispozici:
 • kolektiv zkušených chirurgů a sester
 • nadstandardní dvoulůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím a TV
 • kvalitní přístrojové vybavení
 • odbornou předoperační i pooperační péči
 • možnost návštěv pacientů téměř neomezeně, pro zachování potřebného klidu pacientů po operacích doporučená doba návštěv od 14:00 do 18:00 hod., po dohodě možno i mimo tuto dobu

Anesteziologická péče:

 • pečujeme zejména o pacienty během operace, zajišťujeme předoperační vyšetření a v kritických případech provádíme resuscitaci
 • anesteziologická předoperační vyšetření jsou prováděna v anesteziologické ambulanci a také na lůžku u již hospitalizovaných pacientů
 • Poskytujeme anesteziologickou přípravu
 • na operačních sálech provádíme celkovou i regionální anestezii
 • poskytujeme předoperační a pooperační anesteziologickou péči
 • provádíme edukaci v resuscitační péči

Fotogalerie

Lidé

MUDr. Daniel Ehrenberger
MUDr. Daniel Ehrenberger

MUDr. Tomáš Hudec
MUDr. Tomáš Hudec

MUDr. Tomáš Pospíšil
MUDr. Tomáš Pospíšil

MUDr. Stanislav Strolený
MUDr. Stanislav Strolený

MUDr. Jan Gelnar
MUDr. Jan Gelnar

MUDr. Jan Svoboda Šulák
MUDr. Jan Svoboda Šulák