Interna

Klášterní 2/117
460 01 Liberec
Přízemí, číslo ordinace A 010.