Agentura domácí péče

Opavská 962/39
708 68 Ostrava

staniční sestra, záznamník

+420 597 437 840

ostatní sestry

+420 597 437 841

mobilní telefon

+420 736 670 832