Opavská 962/39
708 68 Ostrava

Objednejte se

Genetika Ostrava - objednání online nebo na níže uvedeném telefonním čísle.

;

Cílem genetické ambulance je na základě všech zjištění a zhodnocení anamnestických dat doporučit vhodné genetické vyšetření a plán pro další vhodná vyšetření, dispenzarizaci a léčbu.

Víte, že existují dědičné kardiologické nemoci? Mezi dědičná vzácná kardiovaskulární onemocnění dospělých patří především familiární formy kardiomyopatií, vzácné arytmické syndromy a dědičné formy onemocnění velkých arterií, tedy arteriopatií. Zjistil Vám kardiolog některou z těchto diagnóz? Požádejte o genetickou konzultaci.

Pacienti vhodní pro genetickou konzultaci jsou s následující anamnézou:

  • Onkologie – opakovaný výskyt onkologických onemocnění v nízkém nebo středním věku, opakovaný výskyt stejných typů nádorů v rodině.
  • Pediatrie – psychomotorická retardace, Autismus, neprospívání, malý vzrůst, vrozené vady, nedoslýchavost.
  • Gynekologie – sterility, infertility, dárcovství oocytů a spermií
  • Neurologie – dědičné polyneuropatie apod.
  • Kardiologie – kardiomyopatie
  • Ostatní – trombofilní stavy, Marfanův syndrom, Gilbertův syndrom, Wilsonův syndrom, došetření rodin s prokázanou genetickou chorobou před plánováním těhotenství.

Lékaři a ordinace

Ordinační hodiny

Po
12:00 - 18:00
Čt
12:00 - 18:00

Adresa

Opavská 962/39
708 68 Ostrava