Centrum léčby poruch vykašlávání

Opavská 962/39
708 68 Ostrava

K čemu slouží mechanická podpora vykašlávání?

Tato metoda léčby je určena k léčbě narušeného vykašlávání spojeného se zhoršenou nádechovou a/nebo výdechovou fází kašle. Těmito potíže trpí řada pacientů na podkladě různých onemocnění dýchacího systému. Patří mezi ně neurologická onemocnění, některá onemocnění pohybového systému a dále všechny nemoci, u nichž dochází k postupnému oslabování dýchacích svalů. To vede k nedostatečnému vykašlávání, stagnaci hlenu v dýchacích cestách, opakovaným infektům dolních dýchacích cest a jejich nevratnému poškození.

Mezi tyto nemoci patří:

spinální svalová atrofie, muskulární dystrofie, myopatie, dětská mozková obrna, transversální míšní léze , amyotrofická laterální skleróza, ostatní vzácná onemocnění spojená s poruchou expektorace (např. poruchy metabolismu, Charcot Marie Tooth, Huntingtonova choroba)

Efektivní dlouhodobá léčba

V České republice je od roku 2012 je dostupná verze přístroje CoughAssist E70. Vzhledem k tomu, že pozitivní účinky mechanické podpory vykašlávání byly potvrzeny v řadě klinických studií, je tato terapie zahrnuta v doporučeném postupu plicní rehabilitace, který byl schválen v roce 2014 Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP a v roce 2015 Společností rehabilitační a fyzikální medicíny ČLS JEP. Tento typ neinvazivní terapie by měl vždy předcházet invazivnímu řešení poruch vykašlávání (tracheostomie nemocného, opakované bronchoskopické odsávání).

Indikace přístroje pro dlouhodobou domácí léčbu je posuzována na podkladě mezioborového konsensu (pneumolog, neurolog, fyzioterapeut) ve schválených centrech pro indikaci tohoto přístroje (schválená centra pro indikaci Českou pneumologickou a ftizeologickou společností a Českou společností dětské pneumologie).

Pracoviště indikující mechanickou podporu vykašlávání pro dospělé pacienty v ČR:

  • Plicní oddělení, EUC Klinika Ostrava
  • Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha
  • Neurologická klinika, VFN, Praha
  • Pneumologická klinika 1. LF UK/TN, Thomayerova nemocnice, Praha
  • Plicní klinika, FN Hradec Králové
  • Klinika pneumologie a ftizeologie, FN Plzeň
  • Léčebna TBC a resp. onemocnění, Nemocnice České Budějovice
  • Klinika plicních nemocí a TBC, FN Olomouc
  • Klinika nemocí plicních a TBC, FN Brno