Vyšetření spánkové apnoe

Opavská 962/39
708 68 Ostrava

;

Přestože toto onemocnění nevypadá nijak nebezpečně, jeho následky jsou rozsáhlé, postihující nejen daného člověka, ale také jeho okolí. Typickými, bezprostředními projevy syndromu OSA jsou kromě narušeného spánku tzv. denní příznaky:

  • zvýšená únavnost
  • spavost
  • mikrospánky

Vážné chronické následky

Syndrom obstrukční spánkové apnoe se však neprojevuje jen únavou a jejími projevy během dne. Následky narušeného dýchání během noci a s tím souvisejícího zhoršeného prokrvení celého těla jsou komplexní a postihují především kardio-vaskulární systém. Mezi nejvýznamnější důsledky patří:

  • rozvoj hypertenze
  • výrazně zvýšené riziko srdečního infarktu
  • rozvoj srdečního selhání
  • riziko cévní mozkové příhody aj.

Dopad na celou společnost

Syndrom OSA nemá pouze individuální následky, jeho vliv je doslova celospolečenský. Řidiči, trpící tímto onemocnění, jsou vystaveni neustálému riziku vzniku mikrospánku během dne, a tedy i během řízení jakéhokoli vozidla (jak je popsáno výše). A právě mikrospánek je všeobecně známou příčinou mnoha závažných dopravních nehod...

Možnosti vyšetření

Vzhledem k těmto širokým důsledkům, zasahujícím do všech oblastí lidského života, je potřebné po tomto vyšetření aktivně pátrat. Definitivním vyšetřením je tzv. polysomnografie. Jedná se vyšetření v tzv. spánkové laboratoři, kde vyšetřovaný spí po dobu asi 8 hodin, během nichž je neustále monitorován. Jedná se však o vyšetření nákladné a obecně špatně dostupné, které je k určeno již předem vytipovaným pacientům.

Abychom vyšli vstříc i těm lidem, kteří pouze sami mají podezření na syndrom OSA, či pouze chrápou a bojí se, zda u nich toto onemocnění již neprobíhá, začali jsme na plicním oddělení EUC Klinika Ostrava nově nabízet efektivní a dostupné vyšetření, vhodné pro kohokoliv.

Při tomto vyšetření Vám zapůjčíme domů na jednu noc přístroj, který změří chrápání, případně dechové pauzy a z toho vyplývající rizika pro kardiovaskulární systém. Na základě výsledků, které Vám budou sděleny po návratu na naše oddělení, Vám doporučíme další postup.

Cena

Za samotné vyšetření nezaplatíte nic, pouze to, co se při Vašem vyšetření spotřebuje:

  • 50 Kč - jednorázové nosní brýle
  • 50 Kč za 2 nové tužkové baterie

Kromě toho zaplatíte při zapůjčení vratnou zálohu 500 Kč na měřící přístroj.

Více informací o tomto vyšetření a jeho objednání na tel. 597 437 611