Nové Centrum hojení chronických ran

Od listopadu je pacientům k dispozici nové oddělení – Centrum hojení chronických ran. Objednání a více informací na tel:  597 437 777.

NOVĚ SE AMBULANCE NACHÁZÍ VE 3.P.

Centrum nabízí především mezioborovou spolupráci více odborností pod jednou střechou při léčbě chronických a nehojících se ran a defektů. Komplexní péče o pacienta je prováděna dle doporučených postupů České společnosti pro léčbu ran a dbá především na individuální přístup ke každému pacientovi. Díky cílené terapii a úzké spolupráci mezi lékaři a pacientem lze rány kompletně zaléčit a umožnit vést opět plnohodnotný život.

Co mohou pacienti očekávat?
Léčba u pacientů v péči Centra hojení chronických ran probíhá za spolupráce týmu specialistů (dermatolog, cévní chirurg, diabetolog apod.) přímo na klinice.  Nedílnou součástí léčby je i bezbolestný přístup při ošetřování, což hraje velkou roli ve zlepšení samotné spolupráce s pacientem a pozitivním efektu výsledné léčby. Velký důraz je kladen také na edukaci pacientů při domácím ošetřování ran.
Mezi nejčastější obtíže, na které se Centrum hojení chronických ran zaměřuje, jsou změny nohou u diabetiků, bércové vředy, chronicky vzniklé rány, komplexní péče o dekubity (proleženiny) a komplikovaně se hojící pooperační rány.