Bc. Petra Palacká

Bc. Petra Palacká
Působí v:

Poslední články autora

Význam oplachových roztoků v péči o rány

Rány mohou pro pacienty představovat vážný zdravotní problém, který může způsobit komplikace, jako je například infekce nebo zánět. Správná péče o rány proto hraje v procesu hojení klíčovou roli. Důležitou součástí této péče jsou oplachové roztoky, které ovlivňují čistotu rány a mohou podpořit její hojení.

více