Centrum Očkování a cestovní medicíny

Soukromá ordinace

Karla Šípka 282
530 09 Pardubice
1. patro, č. dveří 111

Ordinační hodiny

Út
8:00 - 12:00
12:30 - 17:00
Čt
8:00 - 13:30
;

Avenier a.s. IČ: 262 60 654 DIČ: CZ 699 000 899 www.ockovacicentrum.cz