MUDr. Andrea Fraňková

Působí v:
Představení:

Vystudovala 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, promovala v roce 2015. Po absolvování studia začala pracovat jako sekundární lékařka na interním oddělení Oblastní nemocnice v Příbrami, kde pokračovala následně jako lékařka pohotovostních služeb. V roce 2019 získala specializovanou způsobilost v oboru všeobecné praktické lékařství.

Představení:

Vystudovala 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, promovala v roce 2015. Po absolvování studia začala pracovat jako sekundární lékařka na interním oddělení Oblastní nemocnice v Příbrami, kde pokračovala následně jako lékařka pohotovostních služeb. V roce 2019 získala specializovanou způsobilost v oboru všeobecné praktické lékařství.