Všeobecně chirurgický, laparoskopický program

třída Tomáše Bati 5135
760 01 Zlín

;

Nabízíme tyto mininvazivní zákroky:

  • Operace žlučníku
  • Operace slepého střeva
  • Operace tříselných a hiátových kýl
  • Operace štítné žlázy
  • Operace křečových žil
  • Operace konečníku a hemoroidů
  • Diagnostické laparoskopie

Operujeme také pomocí technologie SILS, která umožňuje provést operaci pouze jedním malým řezem.

Operace žlučníku

Operace žlučníku se provádí pro přítomnost žlučových kamenů, žlučového písku, zánětu či nádoru žlučníku. K operaci žlučníku je nutné standardní předoperační vyšetření, sonografie a vyšetření srážlivých faktorů krevních. Pacient je k operaci objednán cestou chirurgické ambulance.

Předoperační vyšetření provádí praktický lékař. Objednaný pacient přichází na oddělení, kde je přijat lékařem. Následuje předoperační příprava. Ráno provádíme u některých pacientů předoperační kontrolní sonografické vyšetření. Pokud máme podezření na kaménky či písek taktéž v odvodných cestách žlučových, je před operací provedeno ještě ERCP vyšetření – což je endoskopické vyšetření žlučových cest pod RTG.

Operaci žlučníku provádíme laparoskopicky. Jizvy na břiše jsou většinou čtyři a jsou umístěny nad pupkem a v podžebří. Do břišní dutiny jimi zavedeme insuflační kanylu, nástroje a kameru a pod kontrolou zraku operujeme žlučník. Od roku 2010 provádíme u vybraných pacientů i operaci z jednoho řezu (SILS). Žlučník se odstraňuje v celku i s kamínky. Do lůžka po žlučníku zavádíme drén, který většinou odstraňujeme 1. pooperační den. Při nekomplikovaném pooperačním stavu je většinou pacient propuštěn do domácí péče 4. pooperační den. První den po operaci se podává pouze čaj, další den tekutiny a poté již žlučníková dieta.

Pokud je průběh komplikovaný, což znamená, že během operace zjistíme např. těžký zánět žlučníku nebo máme podezření na kamínky vývodných cest žlučových, provádíme tzv. konverzi operačního výkonu, která spočívá v otevření břišní dutiny klasickým způsobem k bezpečnému dokončení operačního výkonu. K tomu používáme řez v podžebří, který nám umožní dobrý přehled v operačním poli. Standardně při otevřené metodě provádíme RTG žlučových cest. Další bližší informace podává lékař na oddělení, jelikož se odvíjejí od aktuálního zdravotního stavu. Pacient je vždy na požádání plně informován.

Novinka!
SILS
U vybraných pacientů provádíme operaci žlučníku z jednoho řezu. Operace je vedena laparoskopicky stejným způsobem, jako je popsáno výše, s tím rozdílem, že laparoskopické nástroje jsou zavedeny pouze z jedné incise (řezu) v oblasti pupku. U vybraných pacientů je tímto způsobem možné ještě zlepšit již tak výborný kosmetický efekt výkonu.

Operace slepého střeva

Operace slepého střeva se provádí kvůli akutnímu nebo chronickému zánětu.

Při akutním zánětu slepého střeva pacient přichází s bolestmi v pravém podbřišku. Vzhledem k tomu, že se jedná o náhlou příhodu břišní, je pacient urgentně hospitalizován na oddělení. Jsou provedeny nezbytné testy a pacient je většinou tentýž den operován. Je odstraněno slepé střevo, pokud to situace v břišní dutině umožňuje. Pokud je však zánět zanedbaný, je možno v některých případech provést pouze drenáž oblasti a slepé střevo se operuje až za několik měsíců.

Operace se provádějí také při chronickém zánětu slepého střeva nebo z diagnostických důvodů při chronické bolesti v pravém podbřišku. Zákrok provádíme většinou laparoskopicky ze třech krátkých řezů v podbřišku. Lékař prohlédne celou malou pánev a laparoskopicky odstraní slepé střevo. Výhodou je menší pooperační bolestivost a menší množství raných komplikací. Doba hospitalizace je v průměru 4–5 dní při nekomplikovaném průběhu operace.

Operace tříselné kýly

Operace tříselné kýly je prováděna klasicky nebo laparoskopicky. Pacient je objednán cestou chirurgické ambulance. K operaci je nutné běžné předoperační vyšetření, které provádí praktický lékař. Pacient je přijat na chirurgické oddělení, vyšetřen lékařem. Operační zákrok je veden v celkové nebo epidurální anestezii.

Klasická operace: Je prováděna z řezu nad tříslem. Provádíme dvouvrstevnou plastiku, případně při rozsáhlých nálezech či recidivách kýl provádíme plastiku s použitím síťky. Již v den operace pacient s pomocí sestry chodí, v pravidelných intervalech dostává analgetika. Celková délka hospitalizace se pohybuje mezi 4–5 dny.

Laparoskopická operace: Je prováděna z krátkých řezů v pupku a na opačné straně břicha, než je kýla. Operujeme transabdominální technikou, kdy je zevnitř na tříselný kanál aplikována síťka. Oproti klasické operaci je po laparoskopickém zákroku snížená bolestivost a i doba hospitalizace je kratší, cca 2–3 dny. Tato operace je vzhledem k paušálnímu hodnocení pojišťovnami prováděna výběrově na přání pacientů.

Operace pupeční kýly

Operujeme z poloobloukovitého řezu u pupku nebo z řezu svislého nad či pod pupkem. Provádíme plastiku povázky dle Mayo. V případě rozsáhlých břišních kýl či kýl v jizvě je zákrok prováděn z různých řezů, jsou používány nejrůznější plastiky se síťkami či bez nich, přístup je individuální, více informací podají naši lékaři na oddělení.

Operace hiátových kýl

Laparoskopická fundoplikace: K laparoskopické fundoplikaci je pacient indikován na základě gastroenterologického vyšetření. Je vyšetřen většinou gastroskopicky a RTG žaludku s nálezem hiátové kýly. Kýla se tvoří v otvoru v bránici, kterým prochází jícen z hrudní do břišní dutiny – jícnový hiátus. Pro potíže s pálením žáhy je pacient indikován k operaci při dlouhodobém neúspěšném užívání léků na pálení žáhy a při nedostatečnosti dolního jícnového svěrače. K operaci je objednán cestou gastroskopické či chirurgické ambulance.

Operace: Pacient se dostaví s kompletním předoperačním vyšetřením na příjmovou ambulanci, kde je vypsán příjem, a poté na chirurgické oddělení. K operaci je indikován většinou na druhý den. K operaci je oholen na břiše a je nalačno. V den operace je živen infuzemi, druhý až třetí den podáváme tekutiny a čtvrtý až pátý den postupně kašovitou a pevnou stravu. Po zvládnutí stravy je propuštěn do ambulantní péče.

Pooperační průběh: V pooperačním období musí pacienti cca 5–6 týdnů počítat s jistým dyskomfortem v oblasti polykání soust. Je třeba sousta dobře kousat a hodně zapíjet. V prvních týdnech se nedoporučuje konzumovat rýži.

Komplikace: Pokud jsou podmínky nepřehledné, komplikovány srůsty v hiátu atd., pak volíme konverzi operačního výkonu a výkon dokončujeme otevřenou cestou z klasického řezu v nadbřišku.

Operace štítné žlázy

Onemocnění štítné žlázy
Štítná žláza je žláza s vnitřní sekrecí (endokrinní žláza). Je uložena na krku, vytváří hormony štítné žlázy, které uskladňuje a vydává do krve. Jejich prostřednictvím ovlivňuje funkci řady orgánů v lidském těle a přeměnu látkovou. Onemocnění štítné žlázy ve vyspělých zemích postihuje 5–30 % obyvatel a ženy onemocní 5–10× častěji. Chirurgickou léčbu vyžadují nejčastěji uzly ve štítné žláze, štítná žláza s hyper- nebo hypofunkcí, adenomy štítné žlázy, záněty a nádorová onemocnění štítné žlázy.

Chirurgická léčba nemocí štítné žlázy
Onemocnění štítné žlázy patří do rukou zkušeného endokrinologa, který provádí vyšetření štítné žlázy (laboratorní, sonografické, event. scintigrafické, a v indikovaných případech punkci žlázy na cytologické vyšetření). Na základě výsledků vyšetření stanovuje terapii. V indikovaných případech odesílá pacienta ke konzultaci k chirurgovi (endokrinní chirurg), který stanoví další léčebný postup. Pokud je stav pacienta takový, že vyžaduje chirurgickou léčbu, je pacient objednán k operaci, kterou předchází důkladné vyšetření. Doba hospitalizace je závislá na druhu výkonu. Je asi 4–5 dní.

Výkony na štítné žláze

Lobektomie
Jedná se o úplné odstranění jednoho laloku štítné žlázy. Tato operace je prováděna pro onemocnění postihující jeden lalok štítné žlázy.

Totální thyreoidectomie
Jde o úplné odstranění štítné žlázy. Tato operace je prováděna pro onemocnění postihující oba laloky, ať již jde o nemoci se zvýšenou, nebo sníženou funkcí hormonů, zánětlivé, nebo nádorové onemocnění.

Reoperace
Provádí se v indikovaných případech, kdy při primární operaci nebyla odstraněna štítná žláza kompletně, a ve zbytku žlázy došlo k recidivě onemocnění.

Lymphadenektomie
Při tomto zákroku se odstraní lymfatické uzliny na krku. Tento výkon se provádí v některých případech nádorového onemocnění štítné žlázy.

Parathyreoidektomie
Během operace se odstraní nemocné příštítné tělísko. Tato drobná žláza s vnitřní sekrecí, velikosti cca 5–10 mm, uložená na štítné žláze, reguluje hladinu vápníku v těle. Provádí se klasická parathyreoidektomie nebo miniinvazivní, radiačně navigovaná parathyreoidektomie (MIRP), kdy se po předchozí aplikaci radionuklidu pomocí speciální sondy vyhledá nemocné příštítné tělísko a z malého, 2–3 cm velkého řezu se odstraní. 

Novinka!
Miniinvazivní výkony MIVAP, MIVAT. Operace štítné žlázy provádíme u vybraných pacientů z miniinvazivního přístupu pomocí videoasistence. Díky tomu jsme schopni provést operaci štítné žlázy nebo příštítného tělíska z menší rány na krku. Zlepší se tak estetický efekt chirurgického výkonu.

Operace křečových žil

K operaci křečových žil se objednává cestou chirurgické ambulance. K operaci pacient přichází s předoperačním vyšetřením, které provádí praktický lékař. Většinou požadujeme i vyšetření dopplerovské, což je ultrazvukové vyšetření krevního řečiště. Na oddělení je pacient přijat lékařem a den před operací. Druhý den ráno jsou žilní kmeny označeny nesmývatelnou barvou operujícím lékařem. Operaci provádíme metodou miniflebectomie, což je miniinvazivní metoda umožňující odstranění křečových žil z bodových drobných řezů. V těžších případech se kombinuje s odstraněním hlavní povrchové žíly metodou invaginačního stripingu. V pooperačním období jsou končetiny opatřeny elastickými bandážemi. Již večer v den operace pacienti mohou chodit. Druhý den po operaci je většinou proveden převaz a pacienti jsou propuštěni do domácí péče.

Radiofrekvenční ablace křečových žil

Při intravenózní terapii RFITT jsou křečové žíly uzavřeny pomocí radiofrekvenční energie. Vysokofrekvenční střídavý proud protéká žilní tkání, která je přiložena k bipolární elektrodě, a zahřeje ji na teplotu přesahující 60 °C. Tím je dosaženo smrštění žilní stěny. Následkem je pak uzavření tkáně a požadované přerušení venózního krevního toku křečovou žilou. Zavedení elektrody se provádí z vpichu pod kontrolou ultrazvuku, pomocí kterého si ověřujeme správnost zavedení elektrody i úspěšnost provedeného zákroku. Injekční stříkačkou je v okolí žíly aplikováno zředěné anestetikum, díky němuž je pak tento zákrok bezbolestný a chrání okolní tkáň před přehřátím.

Metoda není hrazena ze zdravotního pojištění, a je tedy prováděna za finanční spoluúčasti pacienta. Její výhodou je větší bezpečnost oproti laseru a kosmetický efekt je identický. O financování je pacient informován na cévní ambulanci.

Metodu RFITT jsme zavedli ve spolupráci s firmou Olympus. Jsme jediným referenčním pracovištěm v České republice pro tuto metodu a školíme lékaře pro danou operativu nejen v naší republice, ale i v ostatních státech Evropské unie.

Operace hemoroidů a konečníku

Nemoci konečníku: K operacím pro nemoci konečníku objednáváme cestou chirurgické ambulance. Operace konečníku se provádějí z těchto indikací – hemoroidy, chronické trhliny, abscesy, píštěle a rakovina konečníku.

Operace hemoroidů: Provádíme vytětí jednotlivých hemoroidálních uzlů s následným sešitím sliznice konečníku (dle Parkse) nebo u těžších případů vytětí celého růžence hemoroidálních uzlů (dle Whiteheada). Předoperační příprava: Den před operací podáváme očistné klyzma, v den operace je pacient nalačno. Operaci provádíme v celkové anestezii nebo v epidurální anestezii po dohodě s anesteziologem. V pooperačním období jsou bolesti tlumeny analgetiky, pacient si konečník několikrát denně sprchuje. Doba hospitalizace je cca 4–5 dní.

Klasická operace hemoroidů 
Provádíme vytětí jednotlivých hemoroidálních uzlů s následným sešitím sliznice konečníku (dle Parkse) nebo u těžších případů vytětí celého růžence hemoroidálních uzlů (dle Whiteheada). Operaci provádíme v celkové anestezii nebo v epidurální anestezii po dohodě s anesteziologem. V pooperačním období jsou bolesti tlumeny analgetiky. Doba hospitalizace je cca 4–5 dní.

Novinka! Operace hemoroidů metodou RFITTH

Na našem oddělení jsme vyvinuli zcela novou miniinvazivní metodu řešení vyšších stadií hemoroidální choroby. Od roku 2007 provádíme tyto zákroky u vybraných pacientů s velmi dobrými výsledky. Metodu jsme publikovali na národní i mezinárodní úrovni. Na školení k nám od roku 2009 jezdí i lékaři ze zahraničí (z Německa, Polska, ze Slovenska). Na vývoji metody spolupracujeme s divizí firmy Olympus, firmou Celon AG, jež dodává přístrojové vybavení k výkonu. Otevíráme také nová centra pro RFITTH v zahraničí – ve Štětíně, v Bánovcích nad Bebravou.

Při intravenózní terapii RFITTH jsou hemoroidální cévy zneprůchodněny pomocí radiofrekvenční energie. Vysokofrekvenční střídavý proud protéká cévní tkání, která je přiložena k bipolární elektrodě, a zahřeje ji na teplotu přesahující 60 °C. Tím je dosaženo smrštění cévní stěny. Následkem je pak uzavření tkáně a požadované přerušení krevního toku hemoroidální cévou. Takto ošetřený hemoroid se zatáhne zpět do konečníku a může nadále v těle bez jakýchkoliv obav zůstat. 

Zákrok je prováděn v krátké celkové narkóze a trvá zhruba 20 minut, pacient zůstává jeden až dva dny v nemocnici. Výhodou operace je nízká bolestivost zákroku a rychlý návrat k normální činnosti. Kosmetický výsledek operace závisí na stadiu onemocnění.

V pooperačním období je pravidlem nevelké krvácení z konečníku trvající cca 7–10 dní po zákroku. U stadia IV pak je pravidlem otok trvající v průměru 14–21 dní po zákroku. Zbylé kožní výčnělky je možno následně v odstupu od výkonu řešit již ambulantně. Bližší informace sdělíme při objednání.

Operace abscesů a píštělí 

Operace abscesů se provádějí většinou akutně, jelikož pacienti přicházejí na chirurgickou ambulanci s velkými bolestmi. Operace se provádějí dle aktuálního nálezu. Bližší informace vám sdělí objednávající lékař. V rámci výzkumu nyní testujeme vhodnost radiofrekvenční ablace chronických píštělí. Tato možnost je v současnosti ve fázi vývoje, ale je možné v případě zájmu tuto miniinvazivní metodu řešení provést.

Operace rakoviny konečníku 
Operace rakoviny konečníku se provádějí dvěma různými způsoby. Pokud je nádor výše než 7–10 cm od konečníku, pak lze většinou provést operaci s vytětím nádoru a následným sešitím tlustého střeva koncem ke konci. Pokud je nález blíže, je nutné provést i amputaci konečníku s provedením trvalé stomie (boční vývod tlustého střeva).

V den operace a v prvních dnech po operaci je pacient na JIP a dostává umělou výživu infuzemi. Po obnově funkce střeva (3.–4. den) je postupně zatížen stravou a přeložen na standardní lůžko. V závěru hospitalizace je provedeno onkologické konzilium, které stanoví následný postup. Po operacích rakoviny konečníku jsou pacienti 5 let sledováni v naší specializované ambulanci.

Na našem oddělení je u rakoviny tlustého střeva a konečníku standardně prováděna metodika lymfatického mapování a biopsie sentinelové uzliny. Díky ní je stanoveno exaktní stadium nádoru pro následnou onkologickou léčbu. Tato metodika byla našimi lékaři přednášena a publikována po celém světě (Montreal, Brusel, Graz – dr. J. Duben, Ph.D., prim. dr. J. Gatěk, Ph.D.).