třída Tomáše Bati 5135
760 01 Zlín
3. NP

Objednejte se

Odborné chirurgické ambulance Zlín - objednání online nebo na níže uvedeném telefonním čísle.

Důležitá upozornění

POZOR NOVÝ CENÍK

od 1. 6. 2023 nový ceník pro hospitalizované pacienty za pobytové služby

 • Standartní pokoj 3 lůžkový:              0,- / noc
 • Nadstandardní pokoj 2 lůžkový:    500,- / noc
 • Nadstandardní pokoj 1 lůžkový: 1 800,- / noc

Pacienti přijati k léčbě onkologického onemocnění jsou od platby osvobozeni. (Netýká se dvojlůžkových a jednolůžkových pokojů.)

Chirurgické ambulance přestěhovány do 3. NP

Nově najdete chirurgické ambulance ve 3. NP vlevo.

;

Poradna pro onemocnění prsu

Mamární ambulance pečuje o pacientky s onemocněními prsu, jejichž obtíže vyžadují chirurgickou léčbu. Dispenzarizuje pacientky po operacích prsu.

EUC Klinika Zlín poskytuje vysokou úroveň péče o ženské prsy:

Dlouholeté zkušenosti
EUC Klinika Zlín poskytuje v oblasti chirurgie prsu péči na skutečně vysoké úrovni. Operace probíhají na našem chirurgickém oddělení, které se specializuje na mamární problematiku, již od roku 1990.

Moderní diagnostika
EUC Klinika Zlín je vybavena moderními diagnostickými přístroji, které umožňují rychlou a přesnou diagnostiku onemocnění prsu.

Základní chirurgické výkony prováděné v EUC Klinice Zlín

 • Duktektomie (odstranění mlékovodu)
 • Odstranění cyst a nezhoubných nádorů
 • Odstranění zhoubného nádoru se zachováním prsu
 • Odstranění zhoubného nádoru s odstraněním celého prsu
 • Vyšetření sentinelové uzliny
 • Rekonstrukční výkony 

Více informací na stránkách lůžkové chirurgie

Endokrinochirurgie - choroby štítné žlázy a příštítných tělísek

Endokrinochirurgická ambulance pečuje o pacienty s onemocněními štítné žlázy a příštítných tělísek, jejichž obtíže vyžadují chirurgickou léčbu. Na základě doporučení endokrinologa objednává k operacím a stará se o pacienty po operaci.

Onemocnění štítné žlázy
Štítná žláza je žláza s vnitřní sekrecí (endokrinní žláza). Je uložena na krku, vytváří hormony štítné žlázy, které uskladňuje a vydává do krve. Jejich prostřednictvím ovlivňuje funkci řady orgánů v lidském těle a přeměnu látkovou. Onemocnění štítné žlázy ve vyspělých zemích postihuje 5–30 % obyvatel a ženy onemocní 5–10× častěji. Chirurgickou léčbu vyžadují nejčastěji uzly ve štítné žláze, štítná žláza s hyper- nebo hypofunkcí, adenomy štítné žlázy, záněty a nádorová onemocnění štítné žlázy.

Chirurgická léčba nemocí štítné žlázy
Onemocnění štítné žlázy patří do rukou zkušeného endokrinologa, který provádí vyšetření štítné žlázy (laboratorní, sonografické, event. Scintigrafické, a v indikovaných případech punkci žlázy na cytologické vyšetření). Na základě výsledků vyšetření stanovuje terapii. V indikovaných případech odesílá pacienta ke konzultaci k chirurgovi (endokrinní chirurg), který stanoví další léčebný postup. Pokud je stav pacienta takový, že vyžaduje chirurgickou léčbu, je objednán k operaci, kterou předchází důkladné vyšetření. Doba hospitalizace je závislá na druhu výkonu. Je asi 4–5 dní.

Výkony na štítné žláze

 • Lobektomie

Jedná se o úplné odstranění jednoho laloku štítné žlázy. Tato operace je prováděna pro onemocnění postihující jeden lalok štítné žlázy.

 • Totální thyreoidectomie

Jde o úplné odstranění štítné žlázy. Tato operace je prováděna pro onemocnění postihující oba laloky, ať již jde o nemoci se zvýšenou, nebo sníženou funkcí hormonů, zánětlivé, nebo nádorové onemocnění.

 • Reoperace

Provádí se v indikovaných případech, kdy při primární operaci nebyla odstraněna štítná žláza kompletně, a ve zbytku žlázy došlo k recidivě onemocnění.

 • Lymphadenektomie

Při tomto zákroku se odstraní lymfatické uzliny na krku. Tento výkon se provádí v některých případech nádorového onemocnění štítné žlázy.

 • Parathyreoidektomie

Během operace se odstraní nemocné příštítné tělísko. Tato drobná žláza s vnitřní sekrecí velikosti cca 5–10 mm, uložená na štítné žláze, reguluje hladinu vápníku v těle. Provádí se klasická parathyreoidektomie nebo mini-invazivní, radiačně navigovaná parathyreoidektomie (MIRP), kdy se po předchozí aplikaci radionuklidu pomocí speciální sondy vyhledá nemocné příštítné tělísko a z malého, 2–3 cm velkého řezu se odstraní. 

Novinka!

Miniinvazivní výkony MIVAP, MIVAT. Operace štítné žlázy provádíme u vybraných pacientů z miniinvazivního přístupu pomocí videoasistence. Díky tomu jsme schopni provést operaci štítné žlázy nebo příštítného tělíska z menší rány na krku. Zlepší se tak estetický efekt chirurgického výkonu.

Poradna pro onemocnění konečníku a zažívacího traktu

Gastroenterochirurgická a proktologická ambulance pečuje zejména o pacienty s chorobami střev a konečníku (hemoroidy, chronické trhliny, abscesy, píštěle a nádorová onemocnění zažívacího traktu), jejich obtíže vyžadují konzervativní nebo chirurgickou léčbu: Provádí speciální předoperační diagnostiku, objednává k operacím a stará se o pacienty po operaci.

Informace k nejčastěji prováděným operacím:

 • Klasická operace hemoroidů 
  Provádíme vytětí jednotlivých hemoroidálních uzlů s následným sešitím sliznice konečníku (dle Parkse) nebo u těžších případů vytětí celého růžence hemoroidálních uzlů (dle Whiteheada). Operaci provádíme v celkové anestezii nebo v epidurální anestezii po dohodě s anesteziologem. V pooperačním období jsou bolesti tlumeny analgetiky. Doba hospitalizace je cca 4–5 dní.
 • Novinka! Operace hemoroidů metodou RFITTH

  Na našem oddělení jsme vyvinuli zcela novou miniinvazivní metodu řešení vyšších stadií hemoroidální choroby. Od roku 2007 provádíme tyto zákroky u vybraných pacientů s velmi dobrými výsledky. Metodu jsme publikovali na národní i mezinárodní úrovni. Na školení k nám od roku 2009 jezdí i lékaři ze zahraničí (z Německa, Polska, ze Slovenska). Na vývoji metody spolupracujeme s divizí firmy Olympus, firmou Celon AG, jež dodává přístrojové vybavení k výkonu. Otevíráme také nová centra pro RFITTH v zahraničí – ve Štětíně, v Bánovcích nad Bebravou.

  Při intravenózní terapii RFITTH jsou hemoroidální cévy zneprůchodněny pomocí radiofrekvenční energie. Vysokofrekvenční střídavý proud protéká cévní tkání, která je přiložena k bipolární elektrodě, a zahřeje ji na teplotu přesahující 60 °C. Tím je dosaženo smrštění cévní stěny. Následkem je pak uzavření tkáně a požadované přerušení krevního toku hemoroidální cévou. Takto ošetřený hemoroid se zatáhne zpět do konečníku a může nadále v těle bez jakýchkoliv obav zůstat.\

  Zákrok je prováděn v krátké celkové narkóze a trvá zhruba 20 minut, pacient zůstává jeden až dva dny v nemocnici. Výhodou operace je nízká bolestivost zákroku a rychlý návrat k normální činnosti. Kosmetický výsledek operace závisí na stadiu onemocnění.\

  V pooperačním období je pravidlem nevelké krvácení z konečníku trvající cca 7–10 dní po zákroku. U stadia IV pak je pravidlem otok trvající v průměru 14–21 dní po zákroku. Zbylé kožní výčnělky je možno následně v odstupu od výkonu řešit již ambulantně. Bližší informace sdělíme při objednání.
 • Operace abscesů a píštělí 
  Operace abscesů se provádějí většinou akutně, jelikož pacienti přicházejí na chirurgickou ambulanci s velkými bolestmi. Operace se provádějí dle aktuálního nálezu. Bližší informace vám sdělí objednávající lékař. V rámci výzkumu nyní testujeme vhodnost radiofrekvenční ablace chronických píštělí. Tato možnost je nyní ve fázi vývoje, ale je možné v případě zájmu tuto miniinvazivní metodu řešení provést.
 • Operace rakoviny konečníku 
  Operace rakoviny konečníku se provádějí dvěma různými způsoby. Pokud je nádor výše než 7–10 cm od konečníku, pak lze většinou provést operaci s vytětím nádoru a následným sešitím tlustého střeva koncem ke konci. Pokud je nález blíže, je nutné provést i amputaci konečníku s provedením trvalé stomie (boční vývod tlustého střeva).
  V den operace a v prvních dnech po operaci je pacient na JIP a dostává umělou výživu infuzemi. Po obnově funkce střeva (3.–4. den) je postupně zatížen stravou a přeložen na standardní lůžko. V závěru hospitalizace je provedeno onkologické konzilium, které stanoví následný postup. Po operacích rakoviny konečníku jsou pacienti 5 let sledováni v naší specializované ambulanci.

  Na našem oddělení je u rakoviny tlustého střeva a konečníku standardně prováděna metodika lymfatického mapování a biopsie sentinelové uzliny. Díky ní je stanoveno exaktní stadium nádoru pro následnou onkologickou léčbu. Tato metodika byla našimi lékaři přednášena a publikována po celém světě (Montreal, Brusel, Graz – dr. J. Duben, Ph.D., prim. dr. J. Gatěk, Ph.D.).

Poradna pro onemocnění žilního systému

Poradna pečuje primárně o pacienty s onemocněním žilního systému (nejčastěji křečové žíly), jejichž stav vyžaduje chirurgickou léčbu. Provádí předoperační diagnostiku, objednává k operacím a stará se o pacienty po operaci. Pacienty, kteří k nám přicházejí, vyšetříme, stanovíme diagnózu a navrhneme nejvhodnější řešení. V rámci nemocnice nabízíme široké spektrum léčebných zákroků. Pokud je to možné, dáváme přednost zákrokům miniinvazivním, které mají dobré výsledky, jsou méně bolestivé a vyžadují kratší dobu rekonvalescence.

Nabízíme tyto metody léčby křečových žil:

 • Krosektomie
 • Radiofrekvenční ablaci křečových žil 
 • Kapalinovou a pěnovou sklerotizaci křečových žil
 • Miniflebectomii

Provádíme radiofrekvenční ablace křečových žil!

Jedná se o mikroinvazivní metodu, která má výborné výsledky a přitom zatěžuje pacienta mnohem méně než klasická operace. Při intravenózní terapii RFITT jsou křečové žíly uzavřeny pomocí radiofrekvenční energie. Vysokofrekvenční střídavý proud protéká žilní tkání, která je přiložena k bipolární elektrodě, a zahřeje ji na teplotu přesahující 60 °C. Tím je dosaženo smrštění žilní stěny. Následkem je pak uzavření tkáně a požadované přerušení venózního krevního toku křečovou žilou. Bohužel, metoda není hrazena ze zdravotního pojištění, a je tedy prováděna za finanční spoluúčasti pacienta. Její výhodou je větší bezpečnost oproti laseru a kosmetický efekt je identický.

Obory léčby

Toto oddělení spadá pod následující obory léčby:

Lékaři a ordinace

Důležitá upozornění

Chirurgické ambulance přestěhovány do 3. NP

Nově najdete chirurgické ambulance ve 3. NP vlevo.

Ordinační hodiny

Út
13:00 - 16:30
doc. MUDr. Jiří Gatěk Ph.D.
St
13:00 - 14:30
doc. MUDr. Jiří Gatěk Ph.D.
13:00 - 14:00
MUDr. Peter Kosáč (jen pro objednané)

Adresa

třída Tomáše Bati 5135
760 01 Zlín

Kontakty

Kontaktní osoby

Bc. Kateřina Čihánková

Důležitá upozornění

Chirurgické ambulance přestěhovány do 3. NP

Nově najdete chirurgické ambulance ve 3. NP vlevo.

Ordinační hodiny

Po
8:00 - 14:00
MUDr. Květoslav Lajmar
7:45 - 9:00
MUDr. Květoslav Lajmar

Adresa

třída Tomáše Bati 5135
760 01 Zlín

Kontaktní osoby

Bc. Kateřina Čihánková

Důležitá upozornění

Chirurgické ambulance přestěhovány do 3. NP

Nově najdete chirurgické ambulance ve 3. NP vlevo.

Ordinační hodiny

St
10:00 - 11:30
MUDr. Bohumil Dudešek, prim. MUDr. Jiří Duben

Adresa

třída Tomáše Bati 5135
760 01 Zlín

Kontaktní osoby

Bc. Kateřina Čihánková

Důležitá upozornění

Chirurgické ambulance přestěhovány do 3. NP

Nově najdete chirurgické ambulance ve 3. NP vlevo.

Ordinační hodiny

St
8:00 - 9:00
prim. MUDr. Jiří Duben Ph.D.
10:00 - 11:30
prim. MUDr. Jiří Duben Ph.D.

Adresa

třída Tomáše Bati 5135
760 01 Zlín

Kontaktní osoby

Bc. Kateřina Čihánková

Důležitá upozornění

Chirurgické ambulance přestěhovány do 3. NP

Nově najdete chirurgické ambulance ve 3. NP vlevo.

Ordinační hodiny

9:00 - 9:30

Adresa

třída Tomáše Bati 5135
760 01 Zlín

Kontaktní osoby

Bc. Kateřina Čihánková