Endokrinochirurgie - choroby štítné žlázy a příštítných tělísek

třída Tomáše Bati 5135
760 01 Zlín

Ordinační hodiny

St
10:00 - 11:30
MUDr. Bohumil Dudešek, prim. MUDr. Jiří Duben

Důležitá upozornění

Chirurgické ambulance přestěhovány do 3. NP

Nově najdete chirurgické ambulance ve 3. NP vlevo.

;

K operacím štítné žlázy objednáváme cestou chirurgické ambulance na doporučení endokrinologa. Štítnou žlázu operujeme pro uzly ve štítné žláze, hyper nebo hypofunkci, adenomy štítné žlázy, záněty a rakovinu štítné žlázy. Předoperační příprava je v rukou zkušených endokrinologů. Pacienti přicházejí s doporučením a je nutné laboratorní vyšetření od praktického lékaře, dále čerstvé vyšetření ORL se zachycením hlasivek a interní předoperační závěr (nebo závěr endokrinologa). Pacienti přicházejí na chirurgické oddělení, jsou vyšetření lékařem a stanoven termín k operaci. V den operace jsou lační a většinou přeloženi na JIP (jednotka intenzivní péče). V den operace aplikujeme pouze léky určené endokrinologem a anesteziologem. V pooperačním období jsou pacienti na JIP, druhý den je vytažen odsavný Redonův drén. Jsou kontrolovány nálezy hladiny vápníku v krvi a krční (ORL) vyšetření. Doba hospitalizace je závislá na druhu výkonu. Je asi 4-5 dní.

Štítná žláza je žláza s vnitřní sekrecí (endokrinní žláza). Je uložena na krku, vytváří hormony štítné žlázy, které uskladňuje a vydává do krve. Jejích prostřednictvím ovlivňuje funkci řady orgánů v lidském těle a přeměnu látkovou. Onemocnění ve vyspělých zemích postihuje 5 – 30% obyvatel. Ženy onemocní 5-10x častěji.

Problémy pacientů s nemocemi štítné žlázy jsou způsobeny zejména:

  • změnou velikosti žlázy (útlak okolí, kosmetická vada, mechanický syndrom)
  • poruchami funkce žlázy (zvýšená nebo snížená tvorba hormonů)
  • záněty ve žláze
  • vznikem nádorů

Onemocnění štítné žlázy patří do rukou zkušeného endokrinologa, který provádí vyšetření štítné žlázy (laboratorní, sonografické, event. scintigrafické a v indikovaných případech punkci žlázy na cytologické vyšetření). Na základě výsledků vyšetření stanovuje terapii. V indikovaných případech odesílá pacienta ke konsultaci k chirurgovi (endokrinní chirurg) ke stanovení chirurgické léčby.

Výkony na štítné žláze:

Lobektomie – je úplné odstranění jednoho laloku štítné žlázy. Tato operace je prováděna pro onemocnění postihující jeden lalok štítné žlázy.

Totální thyreoidectomie – je úplné odstranění štítné žlázy. Tato operace je prováděna pro onemocnění postihující oba laloky, ať již jde o onemocněním se zvýšenou nebo sníženou funkcí hormonů, zánětlivé nebo nádorové onemocnění.

Reoperace – se provádí v indikovaných případech, kdy při primární operaci nebyla odstraněna štítná žláza kompletně a ve zbytku žlázy došlo k recidivě onemocnění.

Lymphadenektomie – je odstranění lymfatických uzlin na krku. Tento výkon se provádí v některých případech nádorového onemocnění štítné žlázy.

Parathyreoiodektomie – je odstranění nemocného příštítného tělíska.Tato drobná žláza s vnitřní sekrecí, velikosti cca 5-10 mm, uložená na štítné žláze většinou v počtu 4, reguluje hladinu vápníku v těle. Provádí se klasická parathyreoidektomie, nebo mini-invazivní radiačně navigovaná parathyreoidektomie (MIRP), kdy po předchozí aplikaci radionuklidu se pomocí speciální sondy vyhledá nemocné příštítné tělísko a z malého 2-3 cm velkého řezu odstraní. 

Minninvazivní výkony - MIVAP, MIVAT. Operace štítné žlázy provádíme u vybraných pacientů z miniinvazivního přístupu pomocí speciálního instrumentária za pomoci videoasistence. Díky tomu jsme schopni provést operaci štítné žlázy nebo příštítného tělíska z menšího operační přístupu v oblasti krku. Zvýší se tím již tak dobrý kosmetický efekt výkonu.