Poradna pro onemocnění konečníku a zažívacího traktu

třída Tomáše Bati 5135
760 01 Zlín

Ordinační hodiny

St
8:00 - 9:00
prim. MUDr. Jiří Duben Ph.D.
10:00 - 11:30
prim. MUDr. Jiří Duben Ph.D.

Důležitá upozornění

Chirurgické ambulance přestěhovány do 3. NP

Nově najdete chirurgické ambulance ve 3. NP vlevo.

;

Gastroenterochirurgická a proktologická ambulance pečuje zejména o pacienty s chorobami střev a konečníku (hemoroidy, chronické trhliny, abscesy, píštěle a nádorová onemocnění zažívacího traktu), jejich obtíže vyžadují konzervativní nebo chirurgickou léčbu: Provádí speciální předoperační diagnostiku, objednává k operacím a stará se o pacienty po operaci.

Informace k nejčastěji prováděným operacím:

 • Klasická operace hemoroidů 
  Provádíme vytětí jednotlivých hemoroidálních uzlů s následným sešitím sliznice konečníku (dle Parkse) nebo u těžších případů vytětí celého růžence hemoroidálních uzlů (dle Whiteheada). Operaci provádíme v celkové anestezii nebo v epidurální anestezii po dohodě s anesteziologem. V pooperačním období jsou bolesti tlumeny analgetiky. Doba hospitalizace je cca 4–5 dní.
 • Novinka! Operace hemoroidů metodou RFITTH

  Na našem oddělení jsme vyvinuli zcela novou miniinvazivní metodu řešení vyšších stadií hemoroidální choroby. Od roku 2007 provádíme tyto zákroky u vybraných pacientů s velmi dobrými výsledky. Metodu jsme publikovali na národní i mezinárodní úrovni. Na školení k nám od roku 2009 jezdí i lékaři ze zahraničí (z Německa, Polska, ze Slovenska). Na vývoji metody spolupracujeme s divizí firmy Olympus, firmou Celon AG, jež dodává přístrojové vybavení k výkonu. Otevíráme také nová centra pro RFITTH v zahraničí – ve Štětíně, v Bánovcích nad Bebravou.

  Při intravenózní terapii RFITTH jsou hemoroidální cévy zneprůchodněny pomocí radiofrekvenční energie. Vysokofrekvenční střídavý proud protéká cévní tkání, která je přiložena k bipolární elektrodě, a zahřeje ji na teplotu přesahující 60 °C. Tím je dosaženo smrštění cévní stěny. Následkem je pak uzavření tkáně a požadované přerušení krevního toku hemoroidální cévou. Takto ošetřený hemoroid se zatáhne zpět do konečníku a může nadále v těle bez jakýchkoliv obav zůstat.\

  Zákrok je prováděn v krátké celkové narkóze a trvá zhruba 20 minut, pacient zůstává jeden až dva dny v nemocnici. Výhodou operace je nízká bolestivost zákroku a rychlý návrat k normální činnosti. Kosmetický výsledek operace závisí na stadiu onemocnění.\

  V pooperačním období je pravidlem nevelké krvácení z konečníku trvající cca 7–10 dní po zákroku. U stadia IV pak je pravidlem otok trvající v průměru 14–21 dní po zákroku. Zbylé kožní výčnělky je možno následně v odstupu od výkonu řešit již ambulantně. Bližší informace sdělíme při objednání.
 • Operace abscesů a píštělí 
  Operace abscesů se provádějí většinou akutně, jelikož pacienti přicházejí na chirurgickou ambulanci s velkými bolestmi. Operace se provádějí dle aktuálního nálezu. Bližší informace vám sdělí objednávající lékař. V rámci výzkumu nyní testujeme vhodnost radiofrekvenční ablace chronických píštělí. Tato možnost je nyní ve fázi vývoje, ale je možné v případě zájmu tuto miniinvazivní metodu řešení provést.
 • Operace rakoviny konečníku 
  Operace rakoviny konečníku se provádějí dvěma různými způsoby. Pokud je nádor výše než 7–10 cm od konečníku, pak lze většinou provést operaci s vytětím nádoru a následným sešitím tlustého střeva koncem ke konci. Pokud je nález blíže, je nutné provést i amputaci konečníku s provedením trvalé stomie (boční vývod tlustého střeva).
  V den operace a v prvních dnech po operaci je pacient na JIP a dostává umělou výživu infuzemi. Po obnově funkce střeva (3.–4. den) je postupně zatížen stravou a přeložen na standardní lůžko. V závěru hospitalizace je provedeno onkologické konzilium, které stanoví následný postup. Po operacích rakoviny konečníku jsou pacienti 5 let sledováni v naší specializované ambulanci.

  Na našem oddělení je u rakoviny tlustého střeva a konečníku standardně prováděna metodika lymfatického mapování a biopsie sentinelové uzliny. Díky ní je stanoveno exaktní stadium nádoru pro následnou onkologickou léčbu. Tato metodika byla našimi lékaři přednášena a publikována po celém světě (Montreal, Brusel, Graz – dr. J. Duben, Ph.D., prim. dr. J. Gatěk, Ph.D.).