Poradna pro onemocnění žilního systému

třída Tomáše Bati 5135
760 01 Zlín

Ordinační hodiny

Po
8:00 - 14:00
MUDr. Květoslav Lajmar
7:45 - 9:00
MUDr. Květoslav Lajmar

Důležitá upozornění

Chirurgické ambulance přestěhovány do 3. NP

Nově najdete chirurgické ambulance ve 3. NP vlevo.

;

Poradna pečuje primárně o pacienty s onemocněním žilního systému (nejčastěji křečové žíly), jejichž stav vyžaduje chirurgickou léčbu. Provádí předoperační diagnostiku, objednává k operacím a stará se o pacienty po operaci. Pacienty, kteří k nám přicházejí, vyšetříme, stanovíme diagnózu a navrhneme nejvhodnější řešení. V rámci nemocnice nabízíme široké spektrum léčebných zákroků. Pokud je to možné, dáváme přednost zákrokům miniinvazivním, které mají dobré výsledky, jsou méně bolestivé a vyžadují kratší dobu rekonvalescence.

Nabízíme tyto metody léčby křečových žil:

  • Krosektomie
  • Radiofrekvenční ablaci křečových žil 
  • Kapalinovou a pěnovou sklerotizaci křečových žil
  • Miniflebectomii

Provádíme radiofrekvenční ablace křečových žil!

Jedná se o mikroinvazivní metodu, která má výborné výsledky a přitom zatěžuje pacienta mnohem méně než klasická operace. Při intravenózní terapii RFITT jsou křečové žíly uzavřeny pomocí radiofrekvenční energie. Vysokofrekvenční střídavý proud protéká žilní tkání, která je přiložena k bipolární elektrodě, a zahřeje ji na teplotu přesahující 60 °C. Tím je dosaženo smrštění žilní stěny. Následkem je pak uzavření tkáně a požadované přerušení venózního krevního toku křečovou žilou. Bohužel, metoda není hrazena ze zdravotního pojištění, a je tedy prováděna za finanční spoluúčasti pacienta. Její výhodou je větší bezpečnost oproti laseru a kosmetický efekt je identický.