Miniinvazivní intervenční techniky

Huťská 211
272 80 Kladno
1. patro

;
  • Core cut biopsie (CCB) - základní odběr vzorků na histologické vyšetření patologické léze v prsu. Provádí se ambulantně, v místním znecitlivění.  Výsledeky histologického vyšetření jsou známy do několika dnů.
  • Vakuové biopsie (mamotomie) - umožňují odběr větších, reprezentativnějších vzorků tkáně za přispění vakua pod kontrolou ultrazvukovou (UVAB) nebo mamografickou (SVAB). Výkon je ambulatní a provádí se v místním znecitlivění.  Výsledeky histologického vyšetření jsou známy do několika dnů.
  • Předoperačních lokalizace - všechny operace jsou u nás prováděny na základě již známé histologie. V den operace (těsně před zákrokem) provádíme za pomoci ultrazvukové navigace přesné zaměření oblasti, kterou následně chirurg operativně odstraní. 
  • Punkce - odsátí cyst nebo  tekutinových kolekcí tenkou jehlou.