Duktografie

Masarykova 2000/92
400 01 Ústí nad Labem
Budova A - 1. patro - oddělení RDG

neslouží k objednávkám

mamo.ustinadlabem@eucklinika.cz
;

Znázornění mlékovodů na mamografickém snímku po jejich nasondování a nástřiku kontrastní látkou. Indikací k vyšetření je sekrece z prsu, zpravidla krvavá.