Vakuová biopsie - mamotomie

Masarykova 2000/92
400 01 Ústí nad Labem
Budova A - 1. patro - oddělení RDG

Ordinační hodiny

Út
7:30 - 14:00
Čt
7:30 - 14:00
;

Toto vyšetření je prováděno jen na několika pracovištích v ČR a naše pracoviště mezi ně patří. Vyšetření provádíme pro širokou spádovou oblast. Jako jediné pracoviště v ČR nabízíme v indikovaných případech i léčbu nezhoubných ložisek v prsu. Systém vakuové biopsie je určen k cílenému odběru podezřelých ložisek uložených v prsní tkáni. Odběr je prováděn pod kontrolou ultrazvuku či mamografu, za přispění podtlaku, který nasává podezřelé ložisko do odběrové jehly a poté jej odřízne a transportuje do sběrného košíčku.