EUC PLS - Pracovnělékařské služby

Na českém trhu jsme největším poskytovatelem zdravotní péče pro zaměstnavatele

 

Na českém trhu jsme největším poskytovatelem zdravotní péče pro zaměstnavatele. Zprostředkováváme pracovnělékařské služby pro více než 200 tis. zaměstnanců u více než 800 smluvních partnerů na 450 místech po celé republice a stojí za námi více než dvacetiletá zkušenost. Našimi klienty jsou největší zaměstnavatelé na trhu.

V práci trávíme velkou část dne a prostředí i podmínky, ve kterých se nacházíme, nás značně ovlivňují. Navíc každý jedinec se vyvíjí, jak psychicky, tak fyzicky, proto je dobré tyto změny sledovat, a předcházet vzniku různých nemocí, která mohou negativně vést k pracovní neschopnosti a dochází ke snižování efektivity práce a zvyšování finančních nákladů společnosti.

Pracovnělékařské služby (PLS) poskytujeme v plném rozsahu v souladu s platnou legislativou. V rámci programu zajišťujeme i odborná vyšetření u specialistů pro rizikové práce. Společnost EUC PLS nabízí také lékařskou péči nad rámec zákona. Jedná se o preventivní programy, díky kterým můžete z dlouhodobého hlediska snížit náklady spojené s nemocností svých zaměstnanců, a také o prémiovou lékařskou péči, kterou firmy nabízejí v rámci zaměstnaneckých benefitů.

Chci nabídku péče

 

Výhody spolupráce s EUC PLS

  • Komplexní zajištění agendy PLS
  • Celorepublikové pokrytí
  • Dostatečná kapacita lékařského personálu
  • Jedna kontaktní osoba
  • Centralizované objednávání
  • Jednotná a transparentní fakturace
  • Silný partner v případě řešení mimořádných situací (nemoci z povolání, kontrola z KHS, infekční nemoci na pracovišti atd.
  • Usnadnění agendy HR (přednastavení formuláře, vedení lhůtníku, zasílání pozvánek, reporting, konzultace)

Chci nabídku péče

 

Jak probíhá spolupráce s EUC PLS při pracovnělékařských prohlídkách?

1- Vstupní audit

Na počátku spolupráce provedeme šetření, které zmapuje současný stav i vaše specifické potřeby a na jehož základě vám navrhneme systém, jakým budou PLS služby probíhat

2 - Provedení dohledů

Naši odborníci na podkladě zákonných požadavků zkontrolují řadu parametrů zdravotní bezpečnosti na pracovištích klienta Jedná se například o kontrolu osobních ochranných pomůcek, kontrolu lékárniček, vyhodnocení rizikových faktorů na pracovišti apod.

3 - Výstupy a start

Na základě analýzy řešení ušité na míru potřebám klienta v oblasti pracovně- lékařské problematiky. Klient komunikuje s pracovníkem klientské péče, který je mu přidělen.

4 - Školení pracovníků

Vyškolíme odpovědné pracovníky na straně klienta v procesu organizace PLS agendy – systém objednávání, náležitosti žádanek apod. Důraz je kladen na maximální jednoduchost a přehlednost procesů.

5 - Systém objednání

Mimořádně jednoduchý systém založený na jednom telefonním čísle klientského centra.

 

Máte zájem o prvotřídní pracovnělékařské služby?

Pro objednání nebo další informace nás prosíme kontaktujte na pls.obchod@euc.cz