Anémie – příznaky, druhy a léčba

12. února 2021

Anémie – příznaky, druhy a léčba

Anémie neboli chudokrevnost je onemocnění krve, při kterém červené krvinky dostatečně nezvládají přenášet kyslík. Příčin může být několik, přičemž anémie bývá často ovlivnitelná stravou. Základem léčby je zvýšení příjmu železa, vitamínu B12 a kyseliny listové. V článku se dočtete o příčinách, některých druzích anémie a její léčbě.

Anémie mívá zpravidla pozvolný nástup. Mezi základní příznaky, které mohou pomoci určit diagnózu, patří nápadná bledost, únava, snížená výkonnost, slabost a tachykardie.

Co je anémie

V jistém rozsahu probíhá neustálá obnova krevních buněk tím, že se krvinky i plazma plynule vytvářejí a zároveň zanikají. Denně se tak obnoví cca 50 ml krve, takže za rok se objem krve vymění 3× až 3,5×. Běžná hodnota hemoglobinu v krvi je u mužů 136 až 176 g/l a u žen 120 až 168 g/l.

Anémie je soubor příznaků, kdy je v krvi snížený počet červených krvinek (erytrocytů) a koncentrace krevního barviva (hemoglobinu). Snížený bývá i hematokrit, což je podíl erytrocytů vzhledem k celkovému objemu krve. Může však jít také o symptom, který se vyskytuje u některých patologických stavů.

Příčiny chudokrevnosti

 • Porucha tvorby erytrocytů – ke snížené tvorbě erytrocytů může dojít kvůli nedostatku železa, vitamínu B12, kyseliny listové či erytropoetinu.
 • Zvýšená ztráta erytrocytů – anémie vzniká i v případě, kdy je více erytrocytů zničeno, než vytvořeno (hemolýza). Spadají sem i krevní ztráty.
 • Zvýšení objemu plazmy – zde se jedná o tzv. relativní (diluční) anémii.

Příznaky anémie

Anémie mívá zpravidla pozvolný nástup. Mezi základní příznaky, které mohou pomoci určit diagnózu, patří nápadná bledost, únava, snížená výkonnost, slabost a tachykardie. Zjevné projevy anemického syndromu obvykle vznikají až při poklesu hemoglobinu pod 70 až 80 g/l. Mezi příznaky chudokrevnosti patří:

 • bledost kůže a sliznic,
 • slabost, únava a pokles tělesné výkonnosti,
 • tachykardie, oběhová insuficience,
 • snížená schopnost koncentrace,
 • ortostatická hypotenze (krátkodobé snížení tlaku způsobené změnou polohy),
 • závratě, bolesti hlavy, hučení v uších,
 • edémy končetin,
 • při hemolytické anémii navíc projevy hemolýzy.

Anémie se diagnostikuje pomocí krevního obrazu. Foto: National Cancer Institute, Unsplash

Druhy anémie

Anémii lze rozdělit do skupin dle příčiny vzniku. Každá z nich má specifické příznaky, příčiny i léčbu. Hlavní dělení spočívá ve velikosti krvinek – mikrocytární (malé), makrocytární (velké) a normocytární (krvinky běžné velikosti).

Dle koncentrace hemoglobinu v erytrocytech zase můžeme rozlišovat tyto druhy anémie – hypochromní (pod 300 g/l), hyperchromní (nad 350 g/l) a normochromní (300 až 350 g/l). Níže si projdeme některé druhy chudokrevnosti na základě jejich příčin vzniku.

Mikrocytární anémie

Sideropenická anémie

Sideropenická anémie čili chudokrevnost z nedostatku železa je v našich podmínkách nejčastějším typem chudokrevnosti. Sníží-li se obsah železa v těle, klesá i celkové množství hemoglobinu a není nač navázat potřebný kyslík. Železo získáváme hlavně ze stravy – zelená zelenina, červené maso, ryby, luštěniny, vejce, mléko.

Mezi hlavní příčiny tedy patří nedostatek železa ve stravě, ztráta krve při menstruaci, chronická ztráta krve, zvýšená potřeba železa v těhotenství nebo jeho snížené vstřebávání při nemoci tenkého střeva či po odebrání žaludku. Příznaky zahrnují lámavé vlasy a nehty, červený vyhlazený jazyk, nehty konkávního tvaru a zřasení zadní stěny hrdla. Léčba cílí na odstranění původní příčiny příjmem přípravků obsahující železo (tablety). Pokud se železo nedostatečně vstřebává, je nutné léky podávat injekčně.

Anémie při chronických onemocněních

Objevuje se u některých chorob jako jeden z příznaků. Řadíme sem revmatoidní artritidy, selhání ledvin a jater, chronické infekce, zhoubné nádory a zánětlivá onemocnění (např. Crohnova choroba). Dochází ke zkrácení životnosti erytrocytů a snížení tvorby erytropoetinu (hormon stimulující tvorbu erytrocytů). Hladina železa je v normě/zvýšená, proto se cílí přímo na léčbu samotného onemocnění, které anémii způsobilo. Někdy může nemocnému pomoci podávání erytropoetinu.

Makrocytární anémie

Anémie z nedostatku vitamínu B12 (megaloblastová)

Vitamin B12 tělo čerpá zejména z živočišných zdrojů – maso, ryby, vejce, mléko. Jednou z příčin nedostatku B12 je tedy nízký příjem ze stravy (hlavně u veganů). Nedostatek B12 se také objevuje u osob s poruchou vstřebávání v tenkém střevě, s nedostatkem vnitřního faktoru z žaludeční sliznice, s perniciózní anémií (více informací níže), po odebrání žaludku, s nemocí nebo chronickým zánětem slinivky.

Perniciózní anémie (zhoubná)

Jde o autoimunitní poruchu – ochabnutí žaludeční sliznice a selhání vnitřního faktoru a zvýšení tvorby žaludeční kyseliny, která snižuje vstřebávání B12. Příznaky nastupují zvolna, proto k určení diagnózy často dochází v pokročilém stadiu. Patří mezi ně malátnost, únava, úbytek hmotnosti, bledost, případně brnění v končetinách, které může vést až k ochrnutí a postižení mozkové činnosti. Vitamín B12 se zde podává injekčně.

Nedostatek kyseliny listové (megaloblastová anémie)

Kyselina listová je vitamínem skupiny B, nachází se v játrech, kvasnicích a zelené zelenině. Během těhotenství je nezbytné dodávat ji také v tabletách, aby se předešlo defektům nervové trubice plodu (např. rozštěp páteře). Příčinou může být snížený příjem v pokročilejším věku, špatné vstřebávání, nedostatek se objevuje také u alkoholiků a nedonošených dětí. Příznaky jsou stejné jako u anémie a léčí se podáváním kyseliny listové v tabletách.

Zejména v těhotenství narůstá potřeba kyseliny listové. Foto: Amina Filkins, Pexels

Normocytární anémie

Aplastická anémie

Jde o vzácné onemocnění způsobené útlumem kostní dřeně. V kostní dřeni se tvoří všechny složky krve – při útlumu se hladina složek snižuje. Aplastická anémie je většinou získaná, ale může být i zděděná. S jejím vznikem lze spojit i další druhy anémie, mohou ji však způsobit i léky proti rakovině atp. Léčba cílí na odstranění příčiny, následuje podpůrná péče – podávání transfuzí (krevní složky) a antibiotik. Při těžkých formách lze transplantovat kostní dřeň, případně zahájit imunosupresivní léčbu.

Hemolytická anémie

U onemocnění dochází k předčasnému rozpadu erytrocytů ve slezině. Tato forma vykazuje zvýšenou tvorbu erytrocytů a zároveň jejich zvýšené odbourávání. Příčiny lze dělit na dědičné a získané. K těm dědičným patří porucha membrány erytrocytů a narušený tvar hemoglobinu, k získaným zase příčiny imunitní, neimunitní a smíšené. Příznaky zahrnují bledost, žloutenku a zvětšení sleziny.

Srpkovitá anémie

Srpkovitá chudokrevnost je dědičné onemocnění, které se projevuje změnou tvaru erytrocytů a způsobuje nepříjemné oběhové příhody. Tato nemoc se většinou objevuje už v dětství, především u obyvatel tropů a subtropů, kde se běžně vyskytuje malárie. Může zde zabrat symptomatická léčba, krevní transfuze, hydroxyurea či transplantace kostní dřeně.

Léčba anémie obecně

Obecně lze říct, že se léčba soustředí na příčiny konkrétního druhu anémie. Není však vyloučeno, že se tyto druhy prolínají. Proto je nezbytné pečlivé vyšetření a zjištění počtu erytrocytů, hladiny hemoglobinu, železa, kyseliny listové a vitamínu B12. Dále je třeba dalšími metodami vyloučit jiná možná onemocnění. Teprve pak může léčba cílit na dodávání složek, které tělo postrádá, případně na jinou chorobu, která má anémii na svědomí.

Prevence a základní tipy

Pevným základem prevence vzniku chudokrevnosti je pestré složení jídelníčku. Ten by neměl zcela postrádat dva hlavní zdroje železa, a to maso a ryby (hovězí, vepřové, kuřecí, ryby, mořské plody). Vhodnou alternativou masa jsou vejce. Další neméně důležitou složkou jídelníčku jsou luštěniny, ovoce a zelenina. Přičemž pro vstřebávání železa je stěžejní také dostatek vitamínů C, B12 a E.

Nepodceňujte příznaky chudokrevnosti

Anémie neboli chudokrevnost je onemocnění krve, při kterém červené krvinky dostatečně nezvládají přenášet kyslík. Jde o komplikovaný problém, který není radno bagatelizovat. Pokud tedy u sebe nebo svých blízkých zpozorujete anemické příznaky, neprodleně zamiřte k lékařiobrátit se můžete také na odborníky z klinik EUC.

Trpíte chudokrevností? Nechte si poradit od lékařů ze sítě EUC:

Praktičtí lékaři EUC

 

Související články