Sportovní medicína

Centra sportovní medicíny poskytují komplexní péči o profesionální a amatérské sportovce.

Naše centra v Ústí nad Labem a Liberci nabízí sportovcům široké spektrum vyšetření a služeb, včetně funkční diagnostiky,  sportovních prohlídek tělovýchovným lékařem (pro členy sportovních oddílů a studenty vysokých škol s tělovýchovným zaměřením), kondiční a výživové poradenství, fyzioterapii a rehabilitaci, návaznost dalších specializací, laboratorní vyšetření. Samozřejmostí je individuální přístup ke každému klientovi dle jeho sportovních aktivit. Máme dlouhodobé zkušenosti s funkční zátěžovou diagnostikou sportovců. Pracoviště disponují moderním medicínským vybavením.

 

 

Vyšetření sportovním lékařem

Prohlídku provádí specializovaný lékař, který nejdříve odebere anamnézu a provede základní fyzikální vyšetření. Kromě toho pacienta sestra zváží, změří a změří pacientovi tlak. Po základní prohlídce pacient podstoupí další zvolené vyšetření. Nezletilí pacienti musí mít doprovod zákonného zástupce.

 

Klidové EKG
EKG – elektrokardiografie je rychlé a nenáročné vyšetření, které lékaři poskytne základní informace o funkci srdce. Provedení EKG vyšetření je jednoduché a nebolestivé. Lékař analyzuje a vyhodnotí EKG záznam. Podle vzhledu křivek určuje, zdali je funkce srdce v normě, nebo odhalí případné odchylky jako např. arytmie. Před samotným vyšetřením se pacientovi změří tlak. Při vyšetření používáme přístroj s 12 elektrodami, které se připevní na tělo pacienta – zápěstí, kotníky a hrudník. Pacient během vyšetření leží na lůžku a musí být v úplném klidu.

 

Zátěžové EKG – ergometrie
Zátěžové EKG je vyšetření, při kterém se zaznamenává elektrická aktivita srdce (tedy EKG) a sledují se změny funkčnosti srdce způsobené zvýšenou fyzickou námahou. Při vyšetření se používá bicyklový ergometr, nebo běhací pás.

 

Jak vyšetření probíhá
Během fyzické zátěže se mohou objevit určité odchylky ve funkci srdce, které neodhalí klidové EKG. Jedná se např. o srdeční arytmie, nebo námahovou bolest na hrudi. Tyto odchylky nám pomůže odhalit právě ergometrie. Na tělo pacienta se nalepí 12 elektrod z EKG přístroje. Před testem a několikrát během testu se pacientovi měří tlak. Pacient jede na speciálně upraveném rotopedu, nebo běží na běhacím páse. Během vyšetření se postupně zvyšuje dávka fyzické zátěže a pacient jede nebo běží, dokud může. Následuje klidová fáze, kdy pacient zrelaxuje. Pacient je po celou dobu testu monitorován lékařem nebo sestrou.

 

Spiroergometrie
Spiroergometrie je vyšetření spojující ergometrii a analýzu plicní ventilace. Zátěžové EKG se doplní o test, který hodnotí spotřebu kyslíku a oxidu uhličitého během zátěže. Tento komplexní test nejpřesněji určí bezpečnou a účinnou tréninkovou zátěž, včetně doby trvání a intenzity.

 

Jak vyšetření probíhá
K parametrům získaným z ergometrie se přidávají parametry spiroergometrické. Jedná se o změny v dechových objemech a hodnoty vydechovaného oxidu uhličitého a vdechovaného kyslíku. Pomocí těchto hodnot může lékař stanovit tzv. aerobní prahy a aerobní kapacitu. Pacient kromě 12 EKG elektrod přilepených na těle má i speciální masku připevněnou na obličeji. Vyšetření poté probíhá stejně jako zátěžové EKG. Pomocí spiroergometrie měříme: VO2max, anaerobní práh, tepový 02, ventilační objemy

 

Klidová spirometrie
Spirometrie je vyšetření využívané pro zjištění průchodnosti dýchacích cest a stavu plic.

 

Jak vyšetření probíhá
Při vyšetření má pacient na nose kolíček a do úst si vloží speciální náustek. Skrze náustek se pacient nadechuje a vydechuje podle pokynů lékaře neb sestry. Spirometr zaznamenává objemy vydechnutého a vdechnutého vzduchu, rychlost výdechu atd. Lékař poté vyhodnotí graf zaznamenaný spirometrem.
Před vyšetřením by se nemělo kouřit.

 

Vyšetření laktátové křivky
Cílem vyšetření je stanovení aerobního a anaerobního prahu a způsob hrazení energetických potřeb organismu během fyzické aktivity.

 

Jak vyšetření probíhá
Laktát se tvoří při zátěži a jeho koncentrace stanovuje způsob hrazení energetických potřeb organismu během zátěže – glukóza nebo tuk.
Pacient opět jede na kole, nebo běží na běhacím páse. Každých pět minut se stupňuje zátěž. Po každém odjetém intervalu se odebere kapilární krev – malé píchnutí do prstu. Z krve se stanoví hladina laktátu v krvi. Ze všech hodnot získáme laktátovou křivku a stanoví se aerobní a anaerobní práh. Pomocí naměřených hodnot může lékař stanovit optimální tepovou frekvenci pro redukci váhy, pro zlepšení vytrvalosti apod. Na vyšetření si přineste sportovní oblečení, vhodnou obuv a ručník. Po vyšetření je možné se u nás osprchovat.

 

Bioimpedance
Bioimpedance je neinvazivní vyšetření, které určí složení těla.

 

Jak vyšetření probíhá
Bioimpedance využívá rozdílného odporu tkání v organismu. Přístroj vysílá elektrický proud a měří odpor, který je dán hlavně obsahem vody (svaly a tuk). Zjišťujeme např. tělesnou hmotnost, procento vody a tuku v těle, svalovou hmotu, viscerální tuk apod.

 

Laboratorní rozbor krve
Jde o klasický odběr krve, kdy po odeslání krve do laboratoře získáme krevní obraz a biochemický rozbor.

 

Jak vyšetření probíhá
Pacientovi je odebrána tepenná krev. Z laboratoře poté získáme informace o počtu krevních elementů – červené a bílé krvinky a krevní destičky. Dále získáme informaci o množství jednotlivých látek např. sodík, draslík, ale i hladinu krevního cukru apod. Odběr se provádí v ranních hodinách na lačno.

Sportovní medicína – objednání online nebo na níže uvedeném telefonním čísle.

Lékaři a ordinace

Důležitá upozornění

Centrum sportovní medicíny

POZOR! NOVÝ ZPŮSOB OBJEDNÁVÁNÍ NA SPORTOVNÍ PROHLÍDKY.

Ordinační hodiny

Po
7:00 - 15:30
Út
7:00 - 15:30
St
7:00 - 15:30
Čt
7:30 - 16:00
7:00 - 15:30

Adresa

Klášterní 2/117
460 01 Liberec

Důležitá upozornění

Nepřítomnost Prof. MUDr. Ladislava Pyšného CSc. MPH

ve dnech

4.3. - 8.3.2024

Děkujeme za pochopení

Ordinační hodiny

Po
7:30 - 11:30
12:00 - 16:00
pouze pro zvané
Út
7:30 - 11:30
12:00 - 14:00
pouze pro zvané
St
7:00 - 7:30
objednaní + akutní
7:30 - 11:30
12:00 - 14:00
Čt
7:30 - 11:30
12:00 - 14:00
pouze pro zvané
7:00 - 7:30
objednaní + akutní
7:30 - 11:30

Adresa

Masarykova 2000/92
400 01 Ústí nad Labem

budova B, 3. patro

Kontakty

Kontaktní osoby

Sestra: Radka Klausová

Důležitá upozornění

Změna ordinační doby MUDr. Lucie Horákové

od 1.3.2024

ČT 7,20 - 11,30  a 12,00 - 15,00

Děkujeme za pochopení

Ordinační hodiny

Po
8:00 - 11:30
12:00 - 16:00
pouze pro zvané
St
8:00 - 11:30
12:00 - 15:00
pouze pro zvané

Adresa

Masarykova 2000/92
400 01 Ústí nad Labem

budova B, 3. patro

Kontakty

Kontaktní osoby

Sestra: Bc. Miloslava Zalabáková
MUDr. Jiří Madar

Ortoped, tělovýchovný lékař

Centrum sportovní medicíny

Ústí nad Labem

Ordinační hodiny

St
12:00 - 15:00

Adresa

Masarykova 2000/92
400 01 Ústí nad Labem

budova B, 3. patro

Kontakty

Kontaktní osoby

Sestra: Radka Klausová