Jak se žije v EUC

Musíme se více zaměřit na primární péči

24. 07. 2017

Od prosince 2016 má naše skupina nového zdravotnického ředitele, MUDr. Michala Bednáře, MBA, který od srpna 2015 řídí také EUC Kliniku Kladno, takže naši skupinu zná velmi dobře. Jaká je jeho vize? Kam chce EUC směřovat? Otázky kladla HR ředitelka EUC Šárka Češková Snížková. Více

MUDr. Tomáš Melichar, MBA – ředitel nemocnice

Vice

V zákulisí Nemocnice Atlas ve Zlíně

Vice

Bc. Hana Janálová

Vice

Mgr. Petra Štenglová – hlavní sestra

Vice

MUDr. Jana Vyskočilová

Vice

PharmDr. Lenka Láníčková – vedoucí lékárny

Vice