Huťská 211
272 80 Kladno

Otevírací doba

Po
7:00 - 14:45
Út
7:00 - 16:00
St
7:00 - 15:00
Čt
7:00 - 14:45
7:00 - 13:30

Objednejte se

Vyberte si termín, který Vám vyhovuje.

Stáhněte si aplikaci mojeEUC!

Budete mít naši péči stále po ruce

  • Služba Lékař online 24/7
  • Velké slevy v lékárnách i eshopu
  • Chytré funkce pro péči o zdraví

Android   iOS

;

Naše oddělení je akreditovaným screeningovým pracovištěm zaměřeným na diagnostiku a léčbu zhoubných i nezhoubných onemocnění prsu. Nabízíme komplexní péči, tedy nejen diagnostiku, ale v případě potřeby i návaznost na chirurgickou a onkologickou léčbu.

Komplexnost péče

V rámci mamocentra provádíme ucelenou diagnostiku včetně vakuových biopsií a předoperační přípravy-značení nehmatných lézí v prsu i podpaží různými technikami. Mezioborový tým (chirurg, onkolog, mamodiagnostik, popř. histolog) se pravidelně schází k naplánování dalšího léčebného postupu. Cílená léčba s maximálním efektem a zohledněním potřeb pacientky(a) je výsledkem úzké mezioborové spolupráce.

V případě operace je tato naplánována chirurgem prsní poradny EUC, který většinu operací provádí v Oblastní nemocnici Kladno.  Spolupráce je ale navázána i se všemi fakultními nemocnicemi v Praze.   

Onkologická léčba, která v drtivé většině probíhá ambulantně, je poskytována v budově EUC Kliniky Kladno Centrem klinické onkologie AntiCa s.r.o. Kladno. 

Náš přístup ke screeningovým vyšetřením

Po vyšetření na preventivní mamografii, odchází žena bez výsledného nálezu.

Výsledek je zaslán indikujícímu lékaři či klientce po zhodnocení snímků dvěma lékaři. Současně je informována o výsledku SMS zprávou. V případě nejistoty z obrazu na mamografických snímcích následuje dovyšetření (doplňující mamografické snímky, ultrazvuk), na které pacientku dovoláváme. Pokud nelze rozhodnout při dovyšetření z doplněných mamografických a ultrazvukových snímků, provádíme biopsii (ambulantní odebrání vzorku tkáně k histologickému ověření).

Abnormality na snímcích mohou být způsobeny i překrýváním struktur prsu, hormonálními změnami, cystami atd. Tedy změnami nezhoubnými.

Pacientky, u kterých histologické vyšetření prokáže nezhoubný (benigní) nález, ve většině případů nejsou operovány a jsou převážně vráceny zpět do screeningu s tím, že by po dvou letech měly přijít na mamografii znovu v rámci pravidelné prevence.

Při potvrzení zhoubného procesu či atypického nálezu je pak postup navržen dle celkového rozsahu onemocnění mutlidisciplinárním týmem.

Fotogalerie

Služby

Mamografické vyšetření

Ultrazvukové vyšetření (sono)

Lidé

MUDr. Barbora Balíková

MUDr. Barbora Balíková

Vedoucí lékařka RTG

Mgr. Žaneta Honová MBA

Mgr. Žaneta Honová MBA

Vedoucí radiologický asistent

MUDr. Lucie Svobodová

MUDr. Lucie Svobodová

Lékař

MUDr. Kateřina Pašková

MUDr. Kateřina Pašková

Lékař

MUDr. Petra  Rodová

MUDr. Petra Rodová

Lékař

MUDr.  Martin  Votýpka Pecha

MUDr. Martin Votýpka Pecha

Lékař

Lékaři a ordinace

Články a novinky