Zdravotnická skupina EUC tvoří největší síť ambulantních klinik v ČR

Podívejte se na šest důvodů, proč jsme výjimeční

  • Jsme největším poskytovatelem ambulantní péče, prémiové péče, mamoscreeningu a lékařské péče pro zaměstnavatele.
  • Provádíme 3,6 mil. vyšetření ročně
  • Působíme v 25 zdravotnických zařízeních napříč Českou republikou (včetně 8 prémiových), 13 mamocentrech, 24 lékárnách a 11 laboratořích.
  • Od roku 2011 do roku 2022 jsme investovali 1 304 milionů korun především do modernizace přístrojů, vzdělávání zaměstnanců a elektronizace systémů a služeb.
  • Zaměstnáváme 2 300 zdravotníků.
  • Na podzim 2017 jsme vydali jako první v sektoru zdravotnictví v ČR emisi dluhopisů, a to v celkovém objemu 1,4 miliardy korun. V létě roku 2022 byla tato emise úspěšně přefinancována v hodnotě 1,5 miliardy korun.

Skupina EUC zobrazená v přiložené vlastnické struktuře tvoří koncern ve smyslu § 79 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích).