Obory léčby

EUC je největší poskytovatel ambulantní lékařské péče v České republice. Spolupráce a sdílení zkušeností praktických lékařů i specialistů v 35 oborech napříč celou republikou přispívá k vysokému standardu naší péče. Najděte svého lékaře v oboru, který právě potřebujete, a objednejte se online.

Alergologie a imunologie

Alergologie a klinická imunologie se zabývá diagnostikou a léčbou přecitlivělosti organismu na vybrané látky a poruchami řízení imunitního systému.

Anesteziologie a resuscitace

Anesteziologie a resuscitace slouží operačním oborům. Zahrnuje přípravu na operaci, vedení anestezie během operačního výkonu a pooperační péči.

Angiologie a cévní chirurgie

Chirurgie

EUC poskytuje jak ambulantní, tak lůžkovou chirurgickou péči. Ambulantní chirurgie se věnuje drobnějším zákrokům nevyžadujícím hospitalizaci, v lůžkové chirurgii se EUC specializuje zejména na péči plánovanou.

Dermatovenerologie (kožní)

Dětská psychiatrie

Diabetologie

Do diabetologické medicíny patří péče o pacienty s cukrovkou prvního i druhého typu a těhotenskou cukrovkou.

Domácí zdravotní péče

Endokrinologie

Endokrinologie je odvětví medicíny zabývající se diagnózou a léčbou hormonálních onemocnění způsobených poruchami endokrinního systému.

Gastroenterologie

Gastroenterologie je medicínský obor, který se zabývá léčbou a diagnostikou onemocnění zažívacího traktu, tedy nemocemi trávicí trubice od jícnu až po konečník a také nemocemi jater a slinivky břišní, která tvoří trávicí enzymy a vývojově patří k trávení.

Gynekologie

Gynekologie se věnuje prevenci, diagnostice a léčbě nemocí ženských pohlavních orgánů a péči o těhotné.

Hematologie

Interní lékařství

Interna nebo také vnitřní lékařství patří k základním oborům klinické medicíny.

Kardiologie

Kardiologie je lékařský obor, který se věnuje diagnostice a léčbě nemocí srdce a cév, jako jsou srdeční vady, ischemická choroba či poruchy srdečního rytmu.

Logopedie

Logopedie se zabývá diagnostikou a terapií poruch řeči.

Mamologie a mamografie

Mamologie je lékařský obor specializující se na diagnostiku a léčbu onemocnění ženských prsů.

Neurologie

Neurologické ambulance EUC zajišťují komplexní diagnostiku, terapii i preventivní péči v oblasti nemocí nervové soustavy.

Obezitologie a nutriční poradenství

Obezitologie je medicínský obor, který se zaměřuje na terapii obezity a případně i přidružené nemoci.

Očkování

Oftalmologie (oční)

Oční lékařství, nebo také oftalmologie, se zaměřuje na prevenci, diagnostiku a léčbu poruch, vývojových vad a onemocnění očí a zraku.

Onkologie

Onkologie se zabývá prevencí, diagnostikou a léčbou nádorových onemocnění.

Operační péče

Naše lůžková oddělení nabízejí široké spektrum operačních zákroků v oborech ortopedie, chirurgie, gynekologie, urologie, ORL, oční a plastické chirurgie.

ORL (ušní, nosní, krční)

Otorhinolaryngologie, zkráceně ORL, se specializuje na diagnózu a léčbu ušních, nosních a krčních chorob.

Ortopedie

Ortopedie je chirurgický lékařský obor, který se zabývá především prevencí, léčbou a rehabilitací poruch, zranění a onemocnění pohybového aparátu.

Pediatrie (dětské praktické lékařství)

Léčba dětí a dospělých se od sebe liší v mnoha ohledech, proto se péči o zdraví kojenců, dětí a mladistvých stará pediatrie, speciální obor vnitřního lékařství, který bere při poskytování lékařské péče v úvahu vývojová specifika lidského zdraví.

Pneumologie (plicní)

Plicní oddělení (pneumologie) se věnuje prevenci, diagnostice a léčbě onemocnění dýchacího ústrojí.

Podiatrie

Podiatrie je vědou, která se zabývá diagnostikou a léčbou nemocí nohou.

Pracovně lékařské služby

Praktické lékařství

Praktické lékařství se zaměřuje na základní zdravotní péči o pacienty a rodinnou medicínu.

Proktologie

Psychologie a psychiatrie

Rehabilitace a fyzioterapie

Rentgen, ultrazvuk a CT

Revmatologie

Revmatologické ambulance v EUC se věnují diagnostice, léčbě a prevenci u pacientů se zánětlivými revmatickými nemocemi a degenerativními onemocněními pohybového aparátu (klouby, páteř, svaly a vazy).

Sexuologie

Sportovní medicína

Centra sportovní medicíny poskytují komplexní péči o profesionální a amatérské sportovce.

Stomatochirurgie

Stomatochirurgie je specifický obor zubního lékařství, který se zabývá řešením nestandardních situací a problémů v oblasti ústní dutiny.

Stomatologie (zubní)

V EUC poskytuje komplexní stomatologickou péči pro děti a dospělé: preventivní prohlídky, záchovnou stomatologii, protetiku i dentální hygienu.

Tradiční medicína

Urologie a andrologie