Často kladené otázky

Naprostá většina péče, kterou poskytují zdravotnická zařízení EUC, je hrazena z veřejného zdravotního pojištění. EUC se ale věnuje i nadstandardním lékařským službám, které jsou placené. Patří k nim individuální lékařská péče poskytovaná klinikami Canadian Medical Care a EUC Premium, lékařská péče pro zaměstnavatele a také tzv. pracovnělékařské služby.

V současné době se platí pouze regulační poplatek ve výši 90 Kč za využití lékařské pohotovosti. Pokud je stav pacienta při návštěvě pohotovosti tak vážný, že vyžaduje hospitalizaci, poplatek se neplatí.

EUC poskytuje léčbu na základě medicíny založené na důkazech. Odborné vedení EUC má na starost tzv. Odborná rada, složená z lékařů, zdravotních sester, lékárníků a laboratorních specialistů. Do kompetencí Odborné rady patří mimo jiné i řízení kvality lékařské péče a kontrola dodržování standardů kvality. Odbornou radu vede MUDr. Barbara Taušová, která má letité zkušenosti s řízením kvality na soukromé klinice Canadian Medical Care. Klinika CMC patří k nejvýznamnějším poskytovatelům nadstandardní lékařské péče v ČR.

Latinské sousloví lege artis znamená v překladu „dle pravidel umění“. Péče označená za lege artis respektuje profesní povinnosti a zavedené medicínské standardy a je v souladu s poznatky lékařské vědy. Lékařský postup, který tato pravidla nedodržuje, je non lege artis. Péče lege artis je základním standardem kvalitní lékařské péče.

Registraci od vás bude vyžadovat praktický lékař, pediatr, gynekolog a stomatolog. K jinému lékaři můžete přejít po třech měsících. Výjimku tvoří pouze kojenci do 6 měsíců, pro které tříměsíční lhůta neplatí a měnit ošetřujícího pediatra lze kdykoliv. Při registraci u nového lékaře není nutné rušit registraci u lékaře původního.

Doporučení budete potřebovat na laboratorní, zobrazovací, endoskopické a elektrografické (EKG a EEG) vyšetřovací metody. Bez žádanky můžete tato vyšetření absolvovat pouze za přímou platbu. Doporučení od lékaře budete potřebovat i na rehabilitaci. K samotné návštěvě ambulantních specialistů není doporučení jiného lékaře nutné, ale při výběru specialisty vám doporučujeme poradit se se svým praktickým lékařem.

Dotazy k mamologii

Bulka sama o sobě většinou neznamená vážnou diagnózu. Převážná většina útvarů vzniklých v prsu není rakovinného původu, nicméně nález by měl v každém případě posoudit lékař. Najdete-li si tedy v prsu bulku nebo objevíte-li jakoukoliv jinou změnu, např. barevné změny na kůži, vtažení či propadnutí, sekreci z bradavky, šupinky či ekzém na bradavce anebo jakoukoliv jinou neobvyklou změnu, zajděte neprodleně ke svému praktickému lékaři, gynekologovi či do specializované prsní poradny. Ten nález posoudí a případně vás odešle na odborné vyšetření do specializovaného mamocentra. Pokud chcete vše vyřešit rychle, je možné se objednat do mamocentra i rovnou bez doporučení, ale v takovém případě si budete muset vyšetření uhradit.

Nelze říci, která metoda je lepší. Každá má své plusy a minusy a o typu zobrazovací metody rozhoduje lékař na základě konkrétní situace. K preventivním vyšetřením od 45. roku věku se ale standardně provádí vyšetření na mamografu. Jedná se o lety ověřenou metodu, která jako jediná dokáže najít ta nejčasnější stadia karcinomu prsu.

Ne, biopsie rozhodně automaticky neznamená, že trpíte zhoubným nádorem. Většina vzorků odeslaných na biopsii jsou vzorky, které žádné rakovinné buňky neobsahují. Velmi často se jedná o nálezy, kde je nějaká drobná odchylka od standardu, ale lékaři tkáň pro jistotu vyšetří. Biopsie se například musí udělat u ložisek, která jsou na první pohled benigní, ale např. kvůli velikosti nebo bolesti je nutné je chirurgicky odstranit, protože chirurg musí mít před operací jasně stanovený nález, aby věděl, jakou tkáň bude operovat.

Výsledky jsou zpravidla k dispozici do týdne.

Bolestivost prsou je velmi častý problém, který zřídkakdy provází počínající stadia rakoviny prsu. Pokud máte problémy s bolestivostí prsů, navštivte svého gynekologa. 

Pokud je vám méně než 40 let, doporučujeme absolvovat 1× za dva roky ultrazvukové vyšetření prsu za přímou úhradu (většina pojišťoven na něj přispívá). Po dovršení čtyřicítky je pak vhodné nechat si provést „vstupní“ mamografické vyšetření (za přímou úhradu). Na jeho základě vám lékař-mamodiagnostik doporučí další frekvenci kontrol v následujících pěti letech. Od 45 let byste měla chodit jednou za dva roky na pravidelná mamografická vyšetření, která jsou hrazena ze zdravotního pojištění. Každá žena by si navíc jednou za měsíc měla provést samovyšetření prsu.

Jedná se o vyšetření velmi slabým rentgenovým zářením, při kterém se prs stlačí mezi dvě plochy, aby bylo možné vytvořit přehledný snímek tkáně. Většina žen snáší vyšetření velmi dobře, ale je možné, že pokud máte prsa citlivější, budete cítit nepříjemný tlak či slabou bolest. Mamografické přístroje v našich centrech jsou navíc vybaveny velmi moderní technikou, která emituje opravdu minimální dávky záření.
Zde najdete zajímavý článek Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Vyšetření na mamografu je vysoce spolehlivé a dokáže zachytit i velmi časná stadia nádoru. Spolehlivost vyšetření je ale do jisté míry ovlivněna zkušeností lékaře, který snímek vyhodnocuje. Proto každý snímek musí vidět dva lékaři. EUC navíc velmi dbá na kvalitu poskytované péče. Také díky tomu dosahují naše mamocentra výborných výsledků v celorepublikovém hodnocení kvality.

Rakovina prsu je nejčastějším nádorovým onemocněním u žen. Postihne zhruba každou jedenáctou až dvanáctou ženu. Případů rakoviny prsu sice přibývá, ale úmrtnost na toto onemocnění se naštěstí snižuje. Díky preventivním vyšetřením totiž stoupá počet žen, u kterých je nádor zachycen v úplných počátcích (stadium T1), kdy je šance na vyléčení téměř stoprocentní. Proto doporučujeme všem ženám, aby chodily pravidelně na vyšetření.

Preventivní (screeningové) mamografické vyšetření prsu hradí pojišťovna každé dva roky ženám od 45 let. Pokud se na takové vyšetření chcete objednat, budete potřebovat žádanku od gynekologa nebo od praktického lékaře.

Nedoporučujeme provádět vyšetření prsu před menstruací. Nejlepší doba je týden po skončení menstruace. Při jakémkoli podezření na možné těhotenství informujte radiologického asistenta nebo lékaře.