Výbor pro audit

Výbor pro audit společnosti EUC a. s. (IČ: 267 30 413, se sídlem Evropská 859/115, Vokovice, 160 00 Praha 6, zapsána do obchodního rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7918) byl zřízen na valné hromadě společnosti EUC a.s. dne 15. ledna 2018, a to změnou Stanov zmíněné společnosti.

Základní informace o výboru pro audit, jeho postavení a působnosti jsou obsaženy v článku 24 stanov společnosti EUC a.s. Výbor pro audit má 3 členy, které volí a odvolává valná hromada.

Členy výboru pro audit jsou následující osoby:

 1. doc. Ing. Vladimír Králíček, CSc. – předseda výboru pro audit
  dat. nar. 21. února 1952, trvale bytem: Voskovcova 1658, Černošice, PSČ: 252 28
  datum vzniku funkce: 1. dubna 2018
  datum vzniku členství: 1.dubna 2018

 2. Ing. Jan Blaško, MBA
  dat. nar. 19. srpna 1964, trvale bytem Nad lesním divadlem 1113/18, Braník, 142 00 Praha 4
  datum vzniku členství: 1. dubna 2018

 3. Ing. Jan Schiesser
  dat. nar. 4. března 1973, trvale bytem Za Fořtem 872/31, Slivenec, 154 00 Praha 5
  datum vzniku členství: 1. dubna 2018“