Všechny naše kliniky a lékárny fungují v běžném rozsahu dle aktuální provozní situace. Vstupujte s nasazeným respirátorem FFP2.

Českobudějovické EUC Mamocentrum bude od ledna působit v nových prostorách

19. prosince 2019 Pro média Mamologie a mamografie Moderní léčba a prevence

Českobudějovické EUC Mamocentrum bude od ledna působit v nových prostorách

18. prosince 2019 jsme slavnostně otevřeli nové Mamocentrum EUC Kliniky v Českých Budějovicích. Od ledna 2020 nabídne ženám možnost vyšetření v nových moderních prostorách. Mamocentrum vzniklo sloučením dvou pracovišť a nově jej budou moci pacientky najít na EUC Klinice v ulici Matice školské (poliklinika Jih). Ženám v Jihočeském kraji chce poskytnout příjemné prostředí se všemi atributy komplexní špičkové zdravotní péče na jednom místě.

Sloučením dvou pracovišť vzniklo akreditované pracoviště pro screening a diagnostiku rakoviny prsu, které bude počtem vyšetření patřit k největším v České republice. Sjednotí se objednávání pacientek na vyšetření, zefektivní se celý proces práce, dojde k lepší zastupitelnosti jednotlivých pracovníků mamocentra. Pacientky čeká prostorné klimatizované pracoviště s otevřenou příjmovou recepcí a pohodlnou čekárnou.

Mamocentrum bude disponovat třemi mamografickými a dvěma ultrazvukovými vyšetřovnami. V průběhu roku 2020 se vybavení mamocentra rozšíří o mamografický přístroj se stereotaxí. Ten umožňuje odběr vzorků tkáně právě pod navigací mamografickým přístrojem, což je důležité tam, kde nejsou vidět podezřelé změny na ultrazvuku, a tedy není možné provést odběr za ultrazvukové navigace. Pacientkám tak odpadne cestování za tímto výkonem do Prahy.

„Otevření centra v nových prostorách považujeme také za velmi důležitý krok v procesu jednotného koordinovaného postupu ve screeningu rakoviny prsu v Jihočeském kraji
a pokračování velmi dobré spolupráce s klinickými onkology a mamárním týmem Nemocnice České Budějovice,“
říká MUDr. Miroslava Kubatová, vedoucí lékařka Mamocentra EUC Kliniky České Budějovice.

Vyšetření na mamografu je účinnou formou prevence rakoviny prsu. Díky mamografu se dají nalézt i velmi malé nádory v počátečním stadiu, kdy jsou snadno léčitelné, s minimálními následky odstranitelné a pro pacientku neznamenají ohrožení zdraví či života.

 „Na mamografické vyšetření se ženy objednávají buď v rámci preventivní mamografie nebo diagnostické mamografie. Preventivní mamografii absolvují ženy, které nemají žádné obtíže a měly by dodržovat dvouletý interval vyšetření. To se týká žen ve věku od 45 let výše, kterým mamografické vyšetření hradí zdravotní pojišťovna. K tomuto vyšetření je potřeba doporučení od gynekologa či praktického lékaře,“ vysvětluje MUDr. Kubatová.

 „Dle doporučení KOMD (Komise mamárních odborníků) je vhodné začít s prevencí u žen bez pozitivní rodinné anamnézy již ve 40. roce věku, kdy je provedena vstupní mamografie, a dle typu žlázy pak mamodiagnostik stanoví další formu a typ sledování. Doporučení od gynekologa či praktika v tomto případě není potřeba, ale vyšetření si žena hradí sama,“ objasňuje MUDr. Halka Bitmanová, vedoucí lékařka RTG pracovišť EUC Kliniky České Budějovice, a dodává: „Na diagnostickou mamografii se objednávají ženy (někdy i muži), které mají obtíže a zde samozřejmě na časovém intervalu nezáleží.“

MUDr. Kubatová doplňuje: „Za loňský rok jsme na obou našich mamografických pracovištích provedli dohromady více než 35 tisíc mamografických vyšetření, přes tři a půl tisíce ultrazvukových vyšetření a téměř 300 biopsií.“

Mamocentrum EUC Kliniky České Budějovice vznikne sloučením dvou pracovišť (na Senovážném náměstí a v ulici Matice školské) a bude od ledna 2020 v provozu na adrese: EUC Klinika České Budějovice, Matice školské 1786/17, 1. patro. Objednat se pacientky mohou on-line přes webové stránky www.euc.cz/mamo nebo telefonicky na čísle 389 109 909.

 

5x o mamografickém vyšetření:

  1. Mamografický screening se významnou měrou podílí na poklesu úmrtnosti na rakovinu prsu v České republice. Pacientky, u nichž byl díky mamografii nalezen zhoubný nádor v počátečním stadiu, mají nesrovnatelně lepší prognózu na uzdravení.
  2. Na akreditovaných screeningových mamografických pracovištích v České republice se používají digitální mamografické přístroje. Mezi hlavní výhody těchto přístrojů lze zařadit lepší zobrazení prsů, nízkou dávku záření, větší dynamický rozsah, okamžitou kontrolu vytvořeného obrazu na akvizičních konzolách, možnost dodatečných úprav obrazu, snadné ukládání snímků či možnost elektronického posílání do jakéhokoliv zdravotnického zařízení.
  3. Vyšetření mamografem je jednoduchá, rychlá a bezpečná metoda. Každý prs je snímkován ve dvou projekcích. Žena při vyšetření stojí čelem k přístroji. Aby se dosáhlo co nejlepšího zobrazení, je nutná komprese prsů, která může být trochu nepříjemná, ale pro správné a pečlivé vyšetření je nezbytná.
  4. Na samotné vyšetření není nutná žádná speciální příprava a trvá pár minut. Ženám se doporučuje, aby v den vyšetření nepoužívaly deodoranty a pleťové krémy.
  5. Neméně důležité je, aby ženy prováděly samovyšetření prsů každý měsíc, protože nikdo jiný nezná zná své prsy lépe.

Rádi byste navštívili naše mamocentrum? Těšíme se na vás. 

Mamocentrum EUC Klinika České Budějovice

Fotogalerie

Související články

Více článků