19. června 2017 Moderní léčba a prevence

Co zjistíme z moči? – drogy i těhotenství

Součástí zdravotní skupiny EUC je také devět laboratoří po celé ČR. Ty zkoumají vzorky nejen z klinik a dalších zařízení EUC, ale i od řady externích lékařů. Odborným ředitelem pražských EUC Laboratoří s.r.o. je MUDr. Petr Podroužek, CSc., který rozebral, co je možné zjistit z laboratorního vyšetření moči. 

Moč je za normálních okolností téměř čirá nažloutlá tekutina. Vzniká v ledvinách, které filtrují vodu spolu se zplodinami metabolismu z krve a pomáhají udržet stálé složení vnitřního prostředí organismu. Laboratorní vyšetření zjistí případné abnormální složení moči a může tak upozornit na řadu chorob již v časném stadiu. Výhodou moči je, že je velmi snadno dostupnou biologickou tekutinou.

Běžné vyšetření moči zahrnuje vyšetření:

  1. fyzikální – posuzuje se zde barva a čirost moči, případně hustota

  2. chemické – hodnotí přítomnost nebo zvýšené množství některých látek v moči. Chemicky lze vyšetřit moč na přítomnost červených krvinek při krvácení do močového traktu, bílkoviny, cukru - u diabetiků výrazně zvýšená hladina v krvi způsobí i přítomnost glukózy v moči  - a dalších látek.

  3. mikroskopické (dnes již velmi často dokonale prováděné automaticky laboratorními analyzátory) – hodnotí výskyt a množství buněk (červené a bílé krvinky, krystaly, válce, bakterie). Pro hodnocení je velmi důležité provedení z čerstvé moči, ideálně do jedné hodiny po vymočení, aby nedošlo k poškození jednotlivých elementů. Bakterie lze určit mikrobiologickým vyšetřením moči, odběr moči je nutný do sterilní nádobky. Z moči lze zjistit řadu bakterií, i některé sexuálně přenosné nemoci. Velkým přínosem jsou vysoce citlivé molekulárně biologické metody (PCR), které jsou pro lékaře méně nákladné než v minulosti.

„Často je potřebné stanovit množství vylučovaných látek, jako jsou ionty, bílkoviny, či metabolity, a elementů za nějaké časové období, například 24 hodin. Pak provádíme sběr moči ve sledovaném časovém rozmezí. Do moči je prostřednictvím ledvin filtrována řada látek včetně hormonů. Nejčastěji zjišťujeme přítomnost hormonu lidského choriového gonadotropinu (hCG), která za normálních okolností znamená průkaz těhotenství. Laboratoře test běžně provádějí z moči i z krve. V lékárnách lze koupit i tzv. domácí testy pro provedení testu z moči doma v soukromí, ty jsou dnes již poměrně kvalitní a prokazují graviditu již v době vynechavší pravidelné menstruace. Obdobné domácí testy slouží i pro zjištění období ovulace ženy.“

Když má někdo podezření na to, že jeho dítě bere drogy, může nechat vyšetřit jeho moč?

„Ano, laboratoře mohou od samoplátců, bez doporučení lékaře, posoudit vzorek moči na průkaz užití drog. Laboratoř provádí testy jako screeningové – vyhledávací, které mohou poskytnout potřebnou rychlou informaci. Snadná dostupnost vzorku moči zde může být nevýhodou, je vhodné být přímo u získání vzorku, falšování ze strany prověřovaných osob je časté, svou moč třeba vymění nebo ředí vodou.“

Běžně se stanovuje:

  • Marihuana – hlavní účinná složka je tetrahydrocannabinol, po jednorázovém požití detekujeme cca za 6-15 hodin, u občasného užívání lze detekovat asi 10 dní, u pravidelných uživatelů až 30 dní i déle.
  • Kokain - doba záchytu v moči je 3-6 hodin, jeho metabolity 1-4 dny, u chronických toxikomanů až 5 dní, 
  • Morfin / heroin – prokáže se po 2 hodinách a  2-3 dny po poslední dávce
  • Metamfetamin (Pervitin) - chemicky příbuznou látkou je MDMA (Extáze), kterou je vhodnější stanovit specializovaným testem, obě skupiny se prokážou po 1-3 hodinách a maximálně 2-4 dny,
  • Amfetaminy – průkaz nejdříve za 2 hodiny a maximálně 2-4 dny
  • Benzodiazepin – léky typu Diazepam (Valium), detekce nejdříve po 1-2 hodinách, maximálně 2-3 dny, u pravidelných uživatelů až 4-6 týdnů.

Cena je 143 Kč za vyšetření jedné drogy.

 

Pro více informací media@euc.cz

Poznámka pro editory:

EUC je soukromá síť zdravotnických zařízení. S obratem 2,15 miliard Kč a rozšiřováním do dalších krajů ČR patří k největším nestátním poskytovatelům zejména ambulantní péče v ČR. Je největší poskytovatel zdravotní péče zaměstnavatelům, včetně péče prémiové. Aktivity EUC dělí do 5 sektorů: Kliniky, Nemocnice, Premium, Lékárny a Laboratoře.
479 zaměstnanců EUC poskytlo v roce 2016 péči celkem 1 140 000 pacientům. Od roku 2011 je vlastníkem EUC Tuffieh Funds SICAV plc..     

Související články

Více článků

Chřipku nepodceňujte a včas se nechte očkovat!

Mamocentra zdravotnické skupiny EUC se společně s CrossCafe zapojila do prevence rakoviny prsu

Prošlé obvazy můžete v domácí lékárničce mít, prošlé a neznáme léky však neskladujte

Odpolední rozhovor v Českém rozhlase Zlín o telemedicíně a virtuální klinice