Všechny naše kliniky a lékárny fungují v běžném rozsahu dle aktuální provozní situace. Vstupujte s nasazeným respirátorem FFP2.

Diabetes (cukrovka)

03. května 2016 Nemoci a diagnózy

Diabetes (cukrovka)

Diabetes mellitus neboli cukrovka je nemoc, která se projevuje poruchou metabolismu krevního cukru (glukózy). Glukóza je životně důležitá pro lidské zdraví, protože je zdrojem energie pro buňky. Pokud máte cukrovku, znamená to, že máte v krvi příliš mnoho glukózy, což je stav, který vám může způsobit vážné zdravotní problémy.

Máte podezření na cukrovku? 
Vyšetření vám provede praktický lékař.
 

Co se týká druhů cukrovky, existuje diabetes 1. a 2. typu, těhotenská cukrovka a tzv. prediabetes, tedy stav, který předchází cukrovku druhého typu a vyznačuje se vyššími hladinami cukru v krvi. Na rozdíl od skutečné cukrovky je ale potenciálně vratný.

Symptomy cukrovky závisí na tom, jak moc je hladina glukózy v krvi zvýšená. Prediabetes a diabetes druhého typu se na počátku mohou vyvíjet zcela bez symptomů, u diabetu prvního typu nastupují obvykle příznaky rychle a jsou zřetelné. Diabetes prvního typu se může sice vyvinout u člověka v každém věku, ale typicky se objevuje v dětství nebo dospívání. Diabetes druhého typu je běžnější typ cukrovky a nejčastěji postihuje pacienty až po čtyřicítce.

Symptomy cukrovky

Mezi typické příznaky cukrovky patří:

 • Zvýšená žízeň
 • Časté močení
 • Extrémní hlad
 • Nevysvětlitelná ztráta váhy
 • Přítomnost ketonů v moči (ketony jsou látky vznikající při odbourávání svalů a tuku v těle, proces je způsoben nedostatkem inzulinu v krvi)
 • Únava
 • Podrážděnost
 • Rozmazané vidění
 • Pomalé hojení ran
 • Časté infekce

Příčiny cukrovky

K pochopení cukrovky je dobré rozumět tomu, jak normálně funguje metabolismus glukózy v těle.

Jak funguje inzulin

 • Inzulin je hormon produkovaný slinivkou břišní.
 • Slinivka vylučuje inzulin do krve.
 • Inzulin v krvi umožňuje glukóze, aby se dostala do buněk.
 • Inzulin tak snižuje množství glukózy v krvi.
 • Klesá-li hladina cukru v krvi, klesá i hladina inzulinu.

Role glukózy

 • Glukóza – cukr – je zdrojem energie pro buňky lidského těla.
 • Zdrojem glukózy je jednak strava a jednak se vytváří v játrech.
 • Cukr je uvolňován do krevního oběhu a za pomocí inzulinu se dostává do buněk.
 • Játra vytvářejí glukózu a udržují její zásoby.
 • Sníží-li se hladina glukózy v krvi, třeba když máte delší pauzu mezi jídly, játra přemění uložený glykogen na glukózu, aby udržela uglukózy v krvi v normě.

Diabetes prvního typu

Přesná příčina cukrovky prvního typu není známá. Ví se ale, že imunitní systém, který normálně bojuje proti škodlivým bakteriím a virům, začne napadat slinivkové buňky produkující inzulin. Produkce inzulinu se tak radikální sníží nebo úplně zastaví a cukr, místo aby se dostával do buněk, zůstává v krvi. Tento druh cukrovky má pravděpodobně původ v kombinaci genetických a environmentálních příčin, ale přesné faktory vzniku tohoto onemocnění jsou stále nejasné.

Diabetes druhého typu a prediabetes

Pokud buňky začnou být rezistentní na účinek inzulinu a slinivka není schopná vytvářet dostatek inzulinu, aby tuto rezistenci překonala, cukr se pak hromadí v krvi, jedná se o cukrovku druhého typu. S touto formou cukrovky souvisí prediabetes, což je stav, který diabetu druhého typu předchází. Hlavním indikátorem onemocnění jsou výsledky krevních testů. Cukrovka druhého typu je spojována s životním stylem, genetickými predispozicemi a s obezitou, ale ne každý pacient s diabetem má nadváhu.

Těhotenská cukrovka

Během těhotenství placenta produkuje hormony, které pomáhají udržet těhotenství, ale zároveň činí buňky odolnější vůči inzulinu. Za normálních okolností slinivka reaguje vyšší produkcí inzulinu, aby tento rozpor překonala. Pokud to ale nezvládne, dostává se do buněk glukózy málo a hodně jí zůstává v krvi, což má za následek těhotenskou cukrovku.

Rizikové faktory cukrovky

Rizikové faktory se u jednotlivých typů cukrovky liší.

U cukrovky prvního typu nejsou sice přesné příčiny vzniku známy, jsou ale určité faktory, které signalizují zvýšené riziko onemocnění:

 • Rodinná historie: Riziko se zvyšuje u osob, jejichž otec, matka nebo sourozenec mají cukrovku prvního typu.
 • Vliv prostředí: Okolnosti jako virální infekce pravděpodobně hrají roli. 
 • Přítomnost autoprotilátek: Autoprotilátky jsou imunitní buňky namířené do vlastního organismu. Pokud se ve vašem těle vyskytují, je riziko rozvinutí cukrovky druhého typu větší.
 • Strava: Mezi tyto faktory patří nízký příjem vitaminu D, konzumace kravského či umělého mléka nebo cereálií před čtvrtým měsícem života. Žádný z těchto faktorů se ale neukázal jako přímá příčina diabetu druhého typu.
 • Geografické faktory: Některé země jako Švédsko či Finsko mají více nemocných diabetem prvního typu.

Rizikové faktory u cukrovky druhého typu a prediabetu

Ani u cukrovky druhého typu vědci přesně nerozumějí příčinám jejího vzniku. Některé rizikové faktory jsou ale známy:

 • Váha: Čím více tukových tkání pacient má, tím více je rezistentní na inzulin.
 • Málo pohybu: Čím méně aktivity máte, tím větší je riziko. Pohyb pomáhá kontrolovat váhu, využívat glukózu a zvyšuje citlivost buněk na inzulin.
 • Rodinná anamnéza: Pokud vaši rodiče měli cukrovku druhého typu, je i u vás větší riziko, že se onemocnění rozvine.
 • Rasa: Ačkoliv není jasné proč, u černochů, Hispánců, Asijců a indiánů je riziko vyšší.
 • Věk: Riziko je větší, čím jste starší, k čemuž přispívá i to, že starší lidé méně sportují, mají menší podíl svalové hmoty a s věkem nabírají váhu. Bohužel, diabetes druhého typu se stále častěji objevuje i u dětí a dospívajících.
 • Těhotenská cukrovka: Pokud se u vás rozvine těhotenská cukrovka, je u vás i větší riziko diabetu 2. typu. Také váha dítěte nad 4 kilogramy je indikátorem zvýšeného rizika u matky.
 • Polycystické vaječníky: Syndrom polycystických vaječníků, který se projevuje nepravidelnou menstruací, zvýšeným ochlupením a obezitou, zvyšuje riziko rozvoje cukrovky 2. typu
 • Vysoký krevní tlak: Tlak nad 140/90 je spojován se zvýšeným rizikem diabetu 2. typu.
 • Hladiny cholesterolu: Nízká hladina HDL cholesterolu a vysoká hladina triglyceridů jsou dalším indikátorem zvýšeného rizika. 

Rizikové faktory pro těhotenskou cukrovku

Těhotenská cukrovka se může vyvinout u každé ženy, ale některé rizikové faktory pravděpodobnost rozvoje onemocnění zvyšují:

 • Věk: Od 25 let se riziko zvyšuje.
 • Osobní a rodinná historie: Diabetes 2. typu u někoho blízkého v rodině, stejně jako těhotenská cukrovka v předešlém těhotenství, dítě s vysokou porodní váhou v minulých těhotenstvích či samovolné potraty jsou indikátorem vyššího rizika.
 • Váha: Nadváha v těhotenství riziko zvyšuje.
 • Rasa: Ačkoliv není jasné proč, u černošek, Hispánek, Asijek a indiánek je riziko vyšší.

Komplikace spojené s cukrovkou

Dlouhodobé komplikace cukrovky se rozvíjejí pomalu. Čím déle máte cukrovku a čím méně kontrolujete krevní cukr, tím větší je riziko, že se k diabetu přidají další zdravotní komplikace, jako jsou kardiovaskulární onemocnění, poškození nervů, ledvin, zraku, problémy s končetinami končící amputací, kožní infekce, zhoršení sluchu či Alzheimerova nemoc.

Většině žen s těhotenskou cukrovkou se narodí zdravé dítě, ale neléčená vysoká hladina cukru v krvi může způsobit problémy jak matce, tak dítěti. Mezi komplikace těhotenské cukrovky patří nadměrný růst plodu, nízká hladina glukózy miminka po porodu, větší riziko diabetu druhého typu u dítěte i matky, preeklampsie, a bohužel ve výjimečných případech i úmrtí dítěte.

Prevence cukrovky

Pro diabetes 1. typu zatím odpovídající prevence neexistuje, u diabetu 2. typu patří mezi základní preventivní opatření zdravá výživa, bohatá na vitaminy, vlákninu, s minimem tuku a nižší energetickou hodnotou, v případě nadváhy její redukce, třicet minut fyzické aktivity denně a v neposlední řadě pravidelné kontroly krve k zachycení počátečních stadií onemocnění.

Pravidelné testování krve

Symptomy cukrovky 1. typu se objevují náhle a často jsou důvodem ke krevním testům. Příznaky prediabetu a cukrovky 2. typu přicházejí pozvolna, proto je namístě u rizikových skupin provádět kontroly krve. Každý, kdo má BMI vyšší než 25 či mu již bylo 45 let, by měl chodit na pravidelné krevní testy.

Léčba cukrovky

Kontrola hladiny krevního cukru, aplikace inzulinu či jiné medikace, zdravá strava, rozumná váha a pravidelný pohyb jsou základními prvky léčby diabetu.

 • Zdravá strava: Více zeleniny, ovoce, polysacharidů, méně tuku, nižší kalorické hodnoty jídla, méně živočišných produktů, zásadní omezení rafinovaných cukrů a průmyslově zpracovaných potravin. Lékař vám zcela určitě poskytne základní informace nebo se můžete poradit s nutričním terapeutem či dietní sestrou.
 • Fyzická aktivita: Pohyb potřebuje každý a lidé s cukrovkou nejsou výjimkou. Cvičení pomáhá spalovat glukózu a zvyšovat citlivost na inzulin, který pomáhá glukózu transportovat do buněk. Vaším cílem by mělo být alespoň 30 minut aerobní aktivity denně.
 • Měření krevního cukru: Monitoring krevního cukru je jediným způsobem, jak mít jeho hladinu pod kontrolou a udržet ho v určitých mezích.
 • Inzulin: Lidé s diabetem 1. typu potřebují inzulin, aby přežili, ale i lidé s cukrovkou 2. typu či s těhotenskou cukrovkou ho mohou potřebovat.
 • Léky: Některé léky stimulují slinivku k vylučování většího množství inzulinu, jiné potlačují uvolňování glukózy z jater, některé blokují trávení sacharidů nebo zvyšují citlivost buněk na inzulin.

Akutní stavy při cukrovce

Vysoký krevní cukr (hyperglykemie)
Krevní cukr se může zvýšit z různých důvodů. Například když toho hodně sníte, když onemocníte nebo si zapomenete vzít léky. Objevit se může časté močení, žízeň, rozmazané vidění, únava, nevolnost. Pokud máte vysoký krevní cukr, budete muset upravit stravu či medikaci nebo obojí.

Zvýšené ketony v moči
Pokud buňky nemají dostatek energie z glukózy, tělo začne odbourávat tuk a tento proces produkuje kyseliny, tzv. ketony. Objevuje se ztráta chuti k jídlu, slabost, zvracení, horečka, bolest v žaludku a těžký dech. Obsah ketonů v moči se dá kontrolovat domácími testy. Pokud máte ketony v moči, kontaktujte ihned lékaře.

Hyperosmolární hyperglykemický syndrom
Jedná se o život ohrožující stav, který zhruba v 50 procentech případů končí fatálně. Krevní cukr je mimořádně vysoký, pacient dehydratovaný, metabolismus radikálně narušený. Syndrom se projevuje suchem v ústech, extrémní žízní, horečkou, zmateností, ztrátou vidění, halucinacemi. Pokud máte podezření na hyperosmolární hyperglykemický syndrom, volejte záchranku.

Nízký krevní cukr (hypoglycemia)
Krevní cukr může klesnout nízko, pokud vynecháte jídlo nebo hodně sportujete. Častěji se tento stav rozvine u pacientů, kteří si píchají inzulin nebo berou léky na podporu jeho tvorby. Nízký krevní cukr je možné rychle upravit podáním něčeho sladkého, např. džusu, ovoce nebo glukózové tablety.

Na co si dát při cukrovce pozor

 • Přemýšlejte o vakcinaci: Cukrovka oslabuje imunitu. Poraďte se s lékařem o možnostech vakcinace.
 • Věnujte pozornost nohám: Pečujte o ně a v případě jakýchkoliv komplikací kontaktujte lékaře.
 • Udržujte si cholesterol a krevní tlak pod kontrolou
 • Pečujte o zuby a dásně: Diabetes může vést k vážným infekcím dásní.
 • Nekuřte a alkohol pijte s rozumem
 • Nestresujte se: Relaxujte a hodně spěte.

Související články

Více článků