30. června 2020 Pro média Moderní léčba a prevence Nemoci a diagnózy

Disease Management programy pomáhají správně léčit diabetiky

Mnozí lidé s chronickými onemocněními se dnes začínají léčit později, než by měli. A nemoc, která byla zpočátku lehce zvládnutelná, se může projevit různými závažnými zdravotními komplikacemi. V zahraničí proto vznikly Disease Management programy, které přispívají k tomu, aby byl nemocný léčen co nejdříve, nebo aby jeho choroba vůbec nevznikla. Zdravotnická skupina EUC je průkopníkem v zavádění této metody.

Princip Disease Management programu je vlastně velmi jednoduchý. Zdravotníci už dnes o vás mají řadu informací. Ne vždy je ale mají čas důkladně vyhodnotit a zjistit, že už vás ohrožuje civilizační nemoc. Proto program v pravidelných intervalech automaticky prověřuje v informačním systému všechny vaše údaje včetně aktuálních laboratorních výsledků, předepsaných léků a už stanovených diagnóz. Pokud vyhodnotí, že u vás může propuknout některá chronická choroba, upozorní vašeho lékaře a ten si vás pozve na kontrolu.

Potvrdí-li se diagnóza, lékař vás zařadí do Disease Management programu, který pak vytvoří roční léčebný plán vycházející z doporučených postupů odborných lékařských společností pro jednotlivé diagnózy. To znamená, že naplánuje, kdy máte chodit na kontroly a laboratorní vyšetření a co všechno se při nich má hlídat, případně stanoví prohlídky u lékaře – specialisty na danou nemoc. A navíc vás na blížící se kontroly včas upozorní prostřednictvím SMS, případně vás kontaktuje call centrum. „Správně vedená péče se projevuje na lepších výsledcích léčby i nižších počtech komplikací,“ zdůrazňuje MUDr. Klára Fialová, manažerka klinických programů EUC, a doplňuje, že se Disease Management program podařilo v EUC dobře nastartovat i díky podpoře zdravotních pojišťoven.

Na klinikách EUC už tak dnes u pacientů hlídají kardiovaskulární onemocnění, diabetes mellitus, arteriální hypertenzi, dyslipidémii, obezitu. Ale potenciál pro Disease Management program je daleko širší: 70 procent lidí středního a vyššího věku totiž trpí jednou z chronických nemocí nebo jejich kombinací. „Čeká nás tedy hodně práce, plánujeme rozšířit program o další chronické diagnózy, například onemocnění respiračního systému, tedy astma či CHOPN, nebo poruchy štítné žlázy a další. Velké téma je i péče o onkologicky nemocné v rámci primární péče,“ podotýká MUDr. Klára Fialová.

Fakt, že je systém nastaven na dodržování schválených odborných postupů, znamená, že jste léčen správně podle nejmodernějších poznatků lékařské vědy a že se na nic nezapomene. Lékař má ovšem vždy možnost rozhodnout se v odůvodněných případech jinak. Program přitom vyhodnocuje nejen informace od vašeho praktického lékaře, ale také od internistů, diabetologů a kardiologů, pokud k nim na klinikách EUC docházíte. „Zařadíme postupně do programu tisíce pacientů s různými kombinacemi chronických diagnóz napříč spektrem ordinací praktických lékařů i specialistů,“ uvádí MUDr. Klára Fialová.

Samotný program mají podpořit edukační centra, která na klinikách EUC vznikají. Dostanete zde všechny potřebné informace o své nemoci, abyste věděli, jak s ní žít. Aby byly výsledky léčby skutečně úspěšné, je totiž zásadní, abyste se aktivně zapojili do léčby. „Chceme, aby každý pacient měl dostatek informací o své nemoci a převzal spoluodpovědnost za svoji léčbu tím, že bude chodit na pravidelné kontroly a pravidelně užívat léky. Zároveň je důležité, aby dodržoval dietní režim a další režimová opatření,“ vysvětluje MUDr. Klára Fialová.

V některých zemích se tyto programy zavádějí za podpory státu. Například v Německu se tak podařilo do Disease Management programu pro diabetické pacienty v průběhu šesti let zařadit více než tři miliony pacientů! „Zkušenosti mají velmi dobré: prokazatelně se omezil výskyt kožních vředových komplikací, došlo ke snížení úmrtnosti a výrazně narostla spokojenost nemocných s léčbou. A snížily se náklady na lůžkovou péči, to znamená, že se u mnoha pacientů podařilo zvládnout nemoc tak, že se u nich nerozvinuly těžké komplikace, kvůli kterým jinak končí v nemocnicích,“ dodává MUDr. Klára Fialová, manažerka klinických programů EUC.

 Příběh z praxe:

Táhlo mi na 40, na preventivní prohlídky jsem nechodil. Proč, když mi nic není? Ale pak přišly děti, tak jsem se rozhodl, že dobrý otec je i zdravý otec. Našel jsem si tedy praktika a každé dva roky absolvoval kompletní vyšetření, odběry krve, kontrolu tuku, cukru, což bylo fajn. Je to skoro rok, co se mi můj lékař ozval v mezičase mezi pravidelnými kontrolami. Při porovnání laboratorních výsledků zjistil, že ty cukry se nějak změnily a že je třeba kontrola dříve. Tak jsem šel, výsledek mě nepotěšil – cukrovka 2. typu. Takže se mi život tak trochu změnil, bohužel. Ale na druhou stranu bohudík, protože můj praktik pracuje v programu, který porovnává pravidelně moje výsledky, a tak mě hlídá, zve na prohlídky, laboratoře, na kontroly. Nemoc jsme tedy zachytili včas a díky pravidelným kontrolám a mému přístupu ji držíme pod kontrolou. Jsem stabilizovaný, ale opatrný. Pořád se totiž řídím heslem, že dobrý otec je zdravý otec.

Petr

Vyjádření MUDr. Bc. Jany Vymětalové z EUC Kliniky Plzeň, která v Disease Management programu pracuje:

  • V čem je program unikátní?

Je to laicky řečeno partnerský program jak pro pacienty, tak pro lékaře. Nabízí přehledný způsob péče o chronické onemocnění. Umožňuje pacientovi i lékaři pravidelné sledování choroby, plánovaní kontrol a společné hodnocení dosažených výsledků léčby, ale i snahy pacienta. V praxi to znamená například sledování váhy pacienta, zhodnocení jídelníčku, v případě cukrovky sledování vývoje hodnot glykémie v závislosti na pacientově snaze, což vede samozřejmě k další motivaci a zodpovědném přístupu. 

  • Jak se vám v něm pracuje?

Program obecně považuji za přínosný a motivující pro pacienty, softwarové pozadí se postupně upravuje ke spokojenosti uživatelů.

  • Jak dlouho v něm pracujete?

Disease Management (DM) svým způsobem vytváří snad každý lékař ve svém vlastním oboru. S programem DM EUC jako takovým pracuji asi rok.

  • Kolik pacientů se vám takto podařilo zařadit a lépe „ohlídat“?

Zařazuji všechny pacienty s chronickými onemocněními, které mám v ambulanci. Potřebujeme mít společně chorobu pod kontrolou. Díky pravidelným návštěvám, které se pomocí programu dobře plánují, má pacient šanci vidět vlastní pokroky a sledovat svůj klinický i fyzický stav při dodržování léčby i režimových opatření. Zpětná vazba a dobré výsledky motivují pacienty k těsnější spolupráci a převzetí odpovědnosti za vlastní zdraví. Mám šikovné pacienty:-).

 

 

 

Související články

Více článků

Endoskopické oddělení EUC Klinika Plzeň

Predikce karcinomu prostaty

VZP začne proplácet preventivní vyšetření rakoviny prsu od 30 let

SONO KYČLÍ MIMINEK NOVĚ NA "DENISÁKU".