Endoskopická operace syndromu karpálního tunelu

17. prosince 2020

Endoskopická operace syndromu karpálního tunelu

Pracoviště jednodenní chirurgie EUC Kliniky Ústí nad Labem zavádí novou operační metodu – endoskopickou operaci karpálního tunelu, kterou bude provádět zkušený ortoped MUDr. Jiří Jurča.

Výhody endoskopické metody

Hlavní výhodou endoskopické operace je rychlejší zhojení operované ruky, tedy kratší rekonvalescence a možnost dříve se vrátit do práce ve srovnání s klasickou metodou. U profesí nevyžadujících manuální zátěž okolo 10 dnů (rozpětí 7.–14. den) po operaci.

U profesí vyžadujících manuální zátěž (instalatéři, řezníci, dělnické profese) okolo 20 dnů (rozpětí 10.–28. den). Naproti tomu u otevřené metody je doba rekonvalescence a s tím související pracovní neschopnost u pacientů v produktivním věku 6–12 týdnů v závislosti na druhu práce.

  • Endoskopický výkon je možno provést téměř u všech pacientů se syndromem karpálního tunelu. Výkon se provádí v lokální anestesii operované ruky. Endoskopická operace karpálního tunelu je pro chirurga náročnější než klasická otevřená operace. Jak na vybavení a spotřebovaný materiál, tak na chirurgovu zručnost a zkušenost.
  • Největší prospěch z endoskopické dekomprese karpálního tunelu mají ti pacienti, kteří z různých důvodů potřebují ruku po operaci co nejdříve zatěžovat. 
  • Po endoskopické operaci není použito žádné znehybnění ruky (žádné dlahy či mohutné obvazy). Naopak pacientům umožňujeme zapojit ruku do běžných činností časně.
  • Po operaci jsou běžné dvě kontroly – první je 2. pooperační den a druhá je 9. pooperační den. Při druhé kontrole odstraňujeme stehy.
  • Až 95 % našich pacientů nepotřebuje v dalším průběhu po odstranění stehu ambulantní ani ústavní rehabilitaci. Operovaná ruka je již 7. den obvykle v dobré kondici pro vykonávání naprosté většiny běžných činností doma, eventuálně i v práci. Při druhé pooperační kontrole jsou pacienti lékařem instruováni, jak mají operovanou ruku doma sami rehabilitovat. Pacienti provádějí tlakovou masáž dlaně i oblasti jizvy, protahování šlach flexorů a posilují stisk mačkáním míčku.

Cena za endoskopický nůž 8 000 Kč.

Více o syndromu karpálního tunelu

Chci se objednat

Související články

Více článků