Všechny naše kliniky a lékárny fungují v běžném rozsahu dle aktuální provozní situace. Vstupujte s nasazeným respirátorem FFP2.

EUC Kliniky poskytují klientům ZPMV ČR služby praktiků i na dálku. Nejprve v Plzeňském a Ústeckém kraji

29. dubna 2021

EUC Kliniky poskytují klientům ZPMV ČR služby praktiků i na dálku. Nejprve v Plzeňském a Ústeckém kraji

Pojištěnci Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR) z Plzeňského a Ústeckého kraje mají možnost využít speciální nabídku své zdravotní pojišťovny – služby praktického lékaře na dálku. V případě, že hledají praktického lékaře a je jim více jak 15 let, mohou se zaregistrovat u lékařů klinik EUC ve velkých městech. Dostanou se tak do trvalé péče praktiků v ordinacích s nejmodernějším vybavením, přímou vazbou na ambulantní specialisty a zázemím laboratorních služeb a zobrazovacích metod. A to i přesto, že žijí i v odlehlých místech obou krajů. Podmínkou je jediné – možnost a ochota pojištěnců komunikovat s ordinací praktického lékaře pomocí digitálních technologií.

Pilotní projekt Můj praktik online, zdravotnické skupiny EUC, je odpovědí na aktuální trendy a nároky tuzemské i světové medicíny, které posilují praktický význam elektronizace zdravotnictví (eHealth). Je to aplikace distančních metod práce do každodenní praxe lékařů, nejen při řešení koronavirové problematiky.

Řešení pro dojíždějící

V první fázi se do projektu registrují klienti ZP MV ČR v Plzeňském a Ústeckém kraji. V Plzni registrace fungují už od konce ledna, v Ústeckém kraji se služba rozběhla na EUC Klinice Ústí nad Labem v průběhu dubna. „Spolupráci s klinikami EUC považujeme za důležitý krok, kterým jdeme vstříc požadavkům a nárokům našich klientů v moderní digitální době. Věříme, že projekt Můj praktik online pomůže zejména těm, kteří dosud nenašli vhodnou ordinaci v blízkosti svého bydliště nebo jsou nuceni kvůli běžným úkonům dojíždět k lékaři příliš daleko,“ upřesňuje generální ředitel ZP MV ČR MUDr. David Kostka, MBA. Služba je dostupná všem klientům ZP MV ČR starším 15 let. U nezletilých osob je požadován informovaný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců.

S lékařem na dálku

Pojištěnci navštíví fyzicky nového praktického lékaře pouze na začátku při registraci (při převzetí do péče lékařem) a pak vždy jen tehdy, pokud to bude vyžadovat jejich zdravotní stav. V ostatních případech může pacient konzultovat řadu běžných úkonů s lékařem z pohodlí svého domova. Díky tomu mohou i lidé ze vzdálených oblastí a menších vesnic využívat špičkové péče specialistů. Každý všední den od 8 do 18 hodin může pacient online konzultovat s praktickým lékařem svůj zdravotní problém, nechat si vystavit e-recept, e-žádanku na vyšetření covid-19 nebo ukončit e-neschopenku. Po registraci a vyplnění jednoduchého zdravotnického formuláře se žádostí o konzultaci se praktický lékař ozve pacientovi nejpozději do 2 hodin. Vyšetření je zaznamenáno do zdravotní dokumentace pacienta, čímž je zajištěna kontinuita péče. „Distanční zdravotní péči se v naší zdravotnické skupině věnujeme již několik let. Telemedicínu vnímáme jako reálnou alternativu k fyzické návštěvě lékaře. Tento trend se postupně prosazuje na všech vyspělých zahraničních trzích. Pro pacienty se tímto způsobem významně zvyšuje dostupnost zdravotní péče a posiluje kvalita zdravotnictví jako celku,“ konstatuje Ing. Václav Vachta, MBA, generální ředitel zdravotnické skupiny EUC.

Bez zbytečného čekání

Výhodou je, že pacient nemusí často dojíždět k lékaři nebo zbytečně ztrácet čas v čekárně. V době pandemie covid-19 může navíc eliminovat svůj kontakt s dalšími pacienty, a tak chránit zdraví své i ostatních. Díky moderním technologiím lze omezit fyzický kontakt při lékařských vyšetřeních na nezbytné minimum. Klienti ZP MV ČR, kteří v Plzeňském či Ústeckém kraji hledají svého registrujícího praktického lékaře, a kromě osobních návštěv u lékaře chtějí/mohou prakticky používat také distanční formy komunikace s ním, získají více informací na: www.euc.cz/zpmv

 

 

Související články

Více článků