Farmaceut, profesionál po celý život

20. června 2024

Farmaceut, profesionál po celý život

„Absolvováním farmaceutické fakulty studium pro farmaceuty nekončí. Musejí se vzdělávat během celého profesního života, ať již absolvováním kurzů a seminářů zařazených do systému celoživotního vzdělávání České lékárnické komory, nebo v případě EUC Lékáren, také prostřednictvím interních odborných seminářů," říká Mgr. Ondřej Šimandl, lékárník a odborný konzultant z EUC Lékárny Plaňanská a z Ústavu farmakologie 2.LF UK v Praze.

Farmaceuti působící v lékárnách mají nezastupitelnou roli v systému zdravotní péče. Podílejí se na prevenci i léčbě u velkého množství pacientů s pestrým výčtem obtíží a diagnóz napříč medicínskými obory, a to od novorozenců až po seniory.

Celoživotní vzdělávání farmaceutů je dáno legislativně, jedná se o průběžné obnovování a zejména doplňování nových vědomostí, dovedností a způsobilostí odpovídající získané odbornosti, a to v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky. Lékárníci působící v lékárnách musejí během tříletých vzdělávacích cyklů průběžně plnit program celoživotního vzdělávání absolvováním různých odborných vzdělávacích akcí, které splňují kritéria daná Českou lékárnickou komorou. Nezřídka jsou farmaceuti zařazeni také do specializačního vzdělávání, jehož cílem je získání specializované způsobilosti – atestace v oboru.

V EUC Lékárnách mají farmaceuti možnost absolvovat také interní vzdělávací akce. Jedná se například o oblast novinek v léčbě astmatu a chronické obstrukční plicní nemoci nebo téma dermatologie v lékárenské praxi. Farmaceuti získávají i znalosti z oblasti efektivní komunikace a psychologie.

Některé EUC Lékárny navíc nabízejí pacientům také možnost individuálních odborných konzultací v soukromí konzultačních místností. V nich působí farmaceuti specializující se na poradenství v oblasti odvykání kouření, včasné odhalení poruch paměti, lékových interakcí nebo správnou inhalační techniku při léčbě plicních onemocnění. Někteří naši lékárníci absolvovali právě garantované kurzy České lékárnické komory na téma Poradenství a péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou, odvykání kouření nebo lékové interakce. Tyto konzultační služby mají pro pacienty a jejich zdraví nemalý přínos, jelikož právě farmaceut často jako první v rámci zdravotnického systému identifikuje rizikové faktory vč. farmakoterapie a pacienta může správným způsobem nasměrovat k lékaři, který stanoví výslednou diagnózu a nastaví cílenou terapii.

Například pokud pacient užívá větší množství léků, často předepsaných lékaři více specializací, umí farmaceut posoudit jejich vzájemné ovlivnění, způsob a dobu užití nebo případné interakce s potravou nebo s doplňky stravy. Pacientům s plicními potížemi, kteří používají inhalátory, umí lékárník vysvětlit správnou inhalační techniku a práci s dechem tak, aby jejich léčba dosáhla maximálního efektu s minimalizací rizik spojených s inhalační léčbou. Jelikož k základnímu poslání farmaceutů v systému lékárenské péče patří motivace ke zdravému životnímu stylu v populaci, nabízíme například i konzultace s cílem odvykání kouření. Pacienta tímto nelehkým obdobím provedeme a poskytneme rady vedoucí k úspěšnému odložení cigarety či jiného tabákového výrobku. Na naše lékárníky se obracejí i pacienti a jejich rodiny, kteří pociťují změny v oblasti paměti, nálady a soběstačnosti. Příčinou těchto změn může být Alzheimerova choroba či jiné formy demence a jejich případné včasné odhalení a zahájení odpovídající terapie může zpomalit vývoj onemocnění, a přispět tak k zachování kvality života pacienta po delší dobu.

Související články