Jak dodržet novoroční předsevzetí?

05. ledna 2023 Zdraví a životní styl

Jak dodržet novoroční předsevzetí?

Klíčem je pevná vůle a odborná pomoc. Do nového roku je potřeba vykročit co nejlépe. K tomuto období se vztahuje i stanovení novoročních předsevzetí. Často plánujeme omezit konzumaci alkoholu, kouření cigaret, zlepšit svou životosprávu nebo začít docházet na preventivní prohlídky. Pokud se rozhodneme se svými zlozvyky skončit na vlastní pěst, často přeceníme své možnosti a výsledkem je opakování pokusu s každým nadcházejícím rokem. Vhodnou cestu tak může představovat svěření se do odborné péče. Bez pevné vůle to však nepůjde.

Zlomte poslední cigaretu v půli a zbytek krabičky hoďte do ohně...

Přestaňte s kouřením úpravou denní rutiny

Kouření je zlozvyk v české populaci velmi rozšířený. Ke skoncování s ním by nás měl motivovat především fakt, že tím můžeme výrazně pomoci svému zdraví (snížení rizika rakoviny, infarktu, obstrukční plicní choroby apod.). Častým řešením bývá přechod na elektronické cigarety. K tomuto kroku jsou ale odborníci spíše skeptičtí. „Elektronická cigareta odstraní zápach, ale závislost nikoliv, naopak – můžeme si ji totiž zapálit kdykoliv a kdekoliv,“ říká MUDr. Martina Tomšů z interního oddělení EUC Kliniky Plzeň.

Základním problémem jsou návyky spojené s kouřením (cigareta ke kávě, po ránu, před spaním apod.). Nejdřív je potřeba, abychom si vypsali, při kterých rituálech si běžně zapálíme cigaretu. Pak zavzpomínat, při kterém z nich jsme dokázali dodržet vše ostatní a u toho nekouřit. Pokud si takový moment vybavíme, zjistíme, že máme na co navazovat a že přijdeme jen o jednu část svého zvyku. Abychom posílili svou vůli, doporučuje se narušovat i další stereotypy. Toho lze docílit jejich jakoukoliv úpravou. Například ráno po probuzení bychom měli začít den jinak – třeba se pět minut protahovat a teprve pak zahájit obvyklou činnost. Člověk funguje jako systém a když v systému změníme jeden prvek, následky pocítí všechny jeho součásti.

Na závěr je potřeba si stanovit, jak dlouho budeme úpravy režimu dodržovat. Nejvhodnějším obdobím jsou 3 měsíce – po této době bychom se měli ohlédnout a vyhodnotit, zda budeme v nastolených změnách pokračovat. Přestat s kouřením je velká změna, a proto je vhodné se s ním rituálně rozloučit. „Zlomte poslední cigaretu v půli a zbytek krabičky hoďte do ohně. Při nedostatku vůle pomůže odvykací poradna,“ dodává MUDr. Vladimíra Harmáčková z interního oddělení EUC Kliniky Plzeň.

Alkohol stačí omezit

Omezení pití alkoholických nápojů bývá jedním z nejčastějších předsevzetí. Při nadužívání alkoholu riskujeme krom jiného poškození kardiovaskulárního aparátu, jater, slinivky, výskyt zhoubných nádorů nebo poškození mozku. Na sociální úrovni pak závislost negativně ovlivňuje naše mezilidské vztahy a způsobuje pracovní problémy, jež mohou vyústit v nezaměstnanost. Na druhé straně se však objevují i názory poukazující na pozitivní účinky alkoholických nápojů, a to jak z hlediska zdravotního, tak i sociálního. Často bývá jako neškodná uváděna sklenička vína nebo piva denně (s výjimkou léčených nebo vyléčených alkoholiků, pro které je jakékoli množství ohrožující), vhodná míra ale vždy závisí na individualitě každého jedince. U konzumace alkoholu je problémem především vytvoření návyku, psychické závislosti. Pokud je nárazová a nedochází u ní k opilosti, dá se považovat za součást společenské normy a má symbolický a stmelující charakter. Rizikovější je pravidelnější konzumace alkoholu doprovázená opilostí, která se stává součástí stereotypu a vede k závislosti.

Změnit stravovací návyky ano, ale s rozumem

Začátkem roku nás často trápí výčitky svědomí kvůli přejídání v období vánočních svátků, a tak se mnozí z nás snaží zlepšit svou životosprávu. Zdravější stravování tělu prospívá, ke změnám je však potřeba přistupovat rozumně a nezpůsobit tělu šok radikální změnou původních zvyklostí. „Optimální je jíst pravidelně 5–6x denně. Zásadní je, aby byla strava pestrá a vyvážená – tedy aby zahrnovala bílkoviny, tuky, cukry, vitamíny, minerály a dostatek tekutin,“ doporučuje praktická lékařka MUDr. Andrea Krystlová z EUC Kliniky Plzeň. Tyto zásady platí jako obecná součást zdravého stravování, k sestavení konkrétního jídelníčku je ale potřeba přistupovat individuálně. „Stravovací trendy se stále mění, dle mého názoru však vyhrává zdravý selský rozum. Základem je vyvážená strava, aby tělu nechyběly potřebné vitamíny a minerály. Zastoupení jednotlivých složek potravy pak závisí na individuálních potřebách daného jedince – jinak se bude stravovat fyzicky pracující člověk a jinak člověk se sedavým zaměstnáním,“ doplňuje MUDr. Jana Vymětalová, praktická lékařka z EUC Kliniky Plzeň.

Jednou z populárních forem změny stravovacích návyků je přechod na vegetariánskou nebo veganskou stravu, tedy vyřazení masa či všech produktů živočišného původu. I v tomto případě se jedná o radikální zásah, je tedy potřeba při něm zvážit všechna pozitiva a negativa.

Důležité je zaměřit se na doplňování chybějících složek stravy jiným způsobem. „Vegetariánská strava s sebou nese riziko nedostatku některých esenciálních mastných aminokyselin a vitamínů. Pokud se takto někdo rozhodne, měl by si před zahájením diety zjistit co nejvíce informací a volit dostatečně pestrou rostlinnou stravu,“ varuje MUDr. Jana Vymětalová. Kromě uváženého stravování mohou vegetariáni a vegani získat živiny uměle z doplňků stravy nebo ve formě injekcí na lékařském pracovišti. Vegetariánům a veganům se při znalosti metabolických parametrů 1x ročně podává vitamín B12 (5 ampulí intramuskulárně). 

Odkládání preventivních prohlídek nadělá víc škody než případná nemoc

Preventivní prohlídky u lékaře patří k činnostem, které často odkládáme. Ať už jde o strach ze zjištění nemoci, bolestivosti prohlídky nebo nedostatek času, mnohdy je odsouváme na dobu neurčitou. Na další týden, měsíc, po Novém roce. Ze zákona přitom vzniká nárok na všeobecnou preventivní prohlídku u praktického lékaře (1x za dva roky), stomatologickou prohlídku (2x ročně), gynekologickou prohlídku (od 15 let 1x ročně), screening nádorů prsu (od 45 let 1x za dva roky), screening nádorů tlustého střeva a konečníku (od 50 let 1x ročně, od 55 let 1x za dva roky nebo 1x za deset let v případě kolonoskopického vyšetření) a screening nádorů děložního hrdla (od 15 let 1x ročně). Častým důvodem k nedocházení na prohlídky bývá obava z odhalení vážné nemoci. Je však potřeba si uvědomit, že právě včasné zjištění nemoci zvyšuje šanci na vyléčení.

Jedním z nejobávanějších odborníků v rámci preventivních prohlídek bývá zubař. „Důvod strachu z návštěvy stomatologa je pouze subjektivním pocitem pacienta. Je nesporné, že ošetření není příjemné, ale v dnešní době lokálních anestetik a v některých zařízeních i možnosti analgosedace (navození hlubokého spánku pomocí léků) se dá ošetření absolvovat bezbolestně,“ vyvrací tyto obavy MUDr. Jitka Chytrová, stomatoložka z EUC Kliniky Plzeň. Odkládání stomatologické prohlídky bývá často spojeno s mylnou představou, že potíže vzniklé v dutině ústní nemohou být vážné. Opak je ale pravdou. „Čím déle se návštěva odkládá, tím více komplikací hrozí. Z banálního a lehce ošetřitelného počínajícího zubního kazu může při jeho neléčení dojít až ke ztrátě životnosti zubu, nutnosti protetické rekonstrukce nebo dokonce ztrátě zubu. Komplikace v podobě abscesů končí mnohdy hospitalizací na stomatologické klinice. Konečným důsledkem neoprávněného strachu bývá i u mladých lidí celková zubní náhrada. Preventivní prohlídky jsou žádoucí i v případě bezzubých pacientů z důvodů onkologické prevence,“ dodává MUDr. Chytrová.

Motivace je základ

Všechna předsevzetí mají jedno společné – chceme se díky nim stát lepším člověkem. Ať už se jedná o zbavení se zlozvyku, zlepšení životosprávy, rozvinutí nového zájmu nebo odstranění negativních charakterových rysů, důležitou roli hraje vnitřní motivace. „Při všech snahách je směrodatné, abychom je prováděli proto, že sami chceme, nikoli kvůli tlaku okolí. Ve skutečnosti máme možnosti ke zlepšení celý rok stejné, začátek roku však přináší určitý tlak vzhledem ke starším předsevzetím. Všichni se nás začnou vyptávat, zda budeme opět hubnout, učit se cizí jazyk… V ten moment se rozjede spirála výčitek: loni se mi to nepovedlo, předloni také ne… a to rozhodně není dobrá motivace. Základem úspěchu je se uvolnit, poslouchat své tělo, nastavit si priority a uvědomit si, co opravdu chci a zda jsem ochoten do toho něco investovat (peníze, čas). Dále je potřeba nezapomínat, že i malý pokrok je pokrok, a dávat si spíše malé, dosažitelné cíle,“ doporučuje MUDr. Martina Berková z oddělení psychiatrie EUC Kliniky Plzeň.

Sháníte stomatologa nebo praktického lékaře, ke kterému byste chodili v novém roce na preventivní prohlídky? Zkuste odborníky ze sítě EUC:

Stomatologové EUC

Praktičtí lékaři EUC  

Související články

Více článků